Post has attachment
documentation
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-12-16
31 Photos - View album

Salamat Po, Panginoon
Salamat Panginoon, sa mahal kong ina
Gayundin sa aking masipag na ama
Salamat Panginoon sa ate at kuya
At aalamat din po  sa Lolo at Lola

Salamat Panginoon sa araw at bituin
Sa dagat at bundok at mga bukirin
Salamat Panginoon sa halama’t pagkain
Sa ibon at kulisap na nasa papawirin
Mula sa dasal punan ng pangngalan ang talaan sa ibaba.

Isulat ang mga pangngalan ayun sa hinihingi sa ibaba:
                                     Pangalan ng:
 Tao                      Bagay                          Hayop                       Lugar
1.                       1.                                   1.                               1.
2.                       2.                                   2.                               2.
  

Post has attachment
use these pictures for your profile picture in your gmail..
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-12-17
67 Photos - View album

Post has attachment
MEETING
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-12-12
21 Photos - View album

Post has attachment
Meeting
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-12-12
19 Photos - View album

Post has attachment
MEETING
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-12-12
5 Photos - View album

Post has attachment
REMEDIAL CLASS
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-12-12
178 Photos - View album

Post has attachment
ART WORK
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-12-12
160 Photos - View album

Post has attachment
Photo

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2014-12-11
5 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded