Post is pinned.Post has attachment
...Yahudi milleti hubb-u hayat ve dünyaperestlikte ifrat ettikleri için her asırda zillet ve meskenet tokadını yemeğe müstehak olmuşlar.
Fakat bu Filistin mes'elesinde, hubb-u hayat ve dünyaperestlik hissi değil, belki Enbiya-i Benî-İsrailiyenin mezaristanı olan Filistin o eski peygamberlerin kendi milliyetlerinden bulunması cihetiyle bir cihette bir ehemmiyetli hiss-i millî ve dinî olmasından çabuk tokat yemiyorlar.
Yoksa koca Arabistan'da az bir zümre hiç dayanamayacaktı, çabuk meskenete girecekti.
Said Nursî (ra)
Şualar - 507
Photo

Post has attachment


En büyük dersimiz; acz, fakr, şefkat ve tefekkürdür.
Emirdağ-2 - 139
Photo

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

İnsan-ı mü'mine nur-u iman ile gösterir ki: Mevt, i'dam değil; tebdil-i mekândır. Kabir ise, zulümatlı bir kuyu ağzı değil; nuraniyetli âlemlerin kapısıdır. Dünya ise, bütün şaşaasıyla âhirete nisbeten bir zindan hükmündedir. Elbette zindan-ı dünyadan bostan-ı cinana çıkmak ve müz'iç dağdağa-i hayat-ı cismaniyeden âlem-i rahata ve meydan-ı tayeran-ı ervaha geçmek ve mahlukatın sıkıntılı gürültüsünden sıyrılıp huzur-u Rahman'a gitmek; bin can ile arzu edilir bir seyahattir, belki bir saadettir.
Sözler

Post has attachment
Photo

Post has attachment
ALLAH RASULÜ'NDEN
(Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır.
O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler.
Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş veya ağaç;
‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu arkamdaki Yahudi’dir, gel de onu öldür!’ diye haber verecektir.
Sadece Garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”
(Müslim, Fiten, 82)
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded