Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
(Laotzu) If you realize that....
(Laotzu) If you realize that....
danhngon-tienganh.blogspot.com

 
“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.”
(Khi được ai đó yêu sẽ mang lại cho bạn sức mạnh, nhưng khi bạn yêu ai đó sẽ cho bạn thêm lòng dũng cảm)
― Lao Tzu

“The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting.” 
― Sun Tzu
( Nghệ thuật tối cao của chiến tranh là  chinh phục kẻ thù mà không cần đến đổ máu) 

“The man who moves a mountain begins by carrying away small stones.” - Confucius
( Người mà muốn di chuyển hòn núi to hãy bắt đầu từ việc di chuyển những viên đá nhỏ)

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” - Confucius
(Hãy chọn công việc bạn yêu thích và bạn sẽ không bao giờ phải làm một ngày nào trong cuộc cuộc sống) 

“If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants.”
-Newton

( Tôi đã nhìn xa hơn vì đứng trên vai những người khổng lồ)
Wait while more posts are being loaded