مرد
گر به دولت برسی مست نگردی مردی
گر به ذلت برسی پست نگردی مردی
اهل عالم همه بازیچه دست هوسند
گر تو بازیچه این دست نگردی مردی


با طلوعی دیگر
که همان تکرار معجزه خوب خداست
با دعایی سبز از یک دل پاک
با سلامی گرم از عمق وجود
زندگی را با دوست
زندگی را با عشق
می کنیم آغاز
ای خوشا رنگ خدا
ای خوش آهنگ طربناک امید
ای خوش آن دوست
که از یمن وجودش همه عالم زیباست

من دعایم این است
همه ی ثانیه هایت پر شور
روزت از هر روز دیگر پر بار
ودلت گرم به عشق یزدان
شاد و سرمست بمانی ای دوست...........
حنانه.
Wait while more posts are being loaded