بابا ما چه جوری اومدیم اینجا!
راه خروجش چه جوریاس؟ 

Post has attachment

👑پخخخخخخخخخخخخخ

✹ واســـم مهــــم نيـــس

✹ كـــه بقــيه ➠➟

✹ در مـــوردم چــے ميـــگن

✹ واســم مهــــم ايـــنه كــه

✹ همـــون •●♔هستم ♔●•

✹ كـه ميخـــواستـــم

✹ و از خــودم راضيــــم

✹ هــركــے مـــا رو نخــواست

✹ راه بـاز جـــاده دراز . . . !

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Wait while more posts are being loaded