Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
#پــــروانه-به-خـــرس-گفـــت-دوستـــت-دارم
خرس گفت: الان می خوام بخوابم. باشه بیدار شم حرف می زنیم ...
خرس به خواب زمستانی رفت و هیچ وقت نفهمید که عمر پروانه
فقط 3 روز است ...
"همدیگر را دوست داشته باشیم؛
شاید فردایی نباشد"..
آدمای زنده به گل و محبت نیاز دارن و مرده ها به فاتحه!
ولی ما گاهی بر عکس عمل می کنیم!
به مرده ها سر می زنیم و گل می بریم براشون, ولی راحت فاتحه زندگی بعضیا رو می خونیم !
گاهی فرصت با هم بودن کمتر از عمر شکوفه هاست.
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded