Post has attachment
More than expected for a wild walking around the best deserving site in Hanoi, nature lanscape is truly - the Westlake

xót thân hèn thắp cổ và bé họng ,
trước mặt trời thêm hy vọng mong manh ,
gió mưa kia đâu kể vị thân lành ,
trên cao ấy với tầm nhìn lạnh nhạt .
nhiều cáo xà hùm beo đua tham ác ,
lửa thêu rừng thấy nhao nhát muôn sanh ,
đợi khi xảy thì chột tỉnh muộn màng ,
nếu không sớm liệu toan đàng ngăn chặn .

Post has attachment
Animated Photo

Post has attachment
Chúc mừng năm mới!
Wait while more posts are being loaded