Post has shared content
ای بی وطنان، ملتِ ما را مَفروشید
این خِطّهٔ زر خیزِ خدا را مَفروشید

هر ذرهٔ این خاک بُوَد مِهرِ گیاهی
بیهوده چنین مِهرِ گیاه را مَفروشید

اَندر پیِ مستی، به یکی جرعهٔ خوناب
بیهوده چنین پیکِ صبا را مَفروشید

احکامِ خدا جمله به اغماض و گذشت است
با حُکمِ خود، آئین خدا را مَفروشید

سودایِ شما غارت و قتل است و تجاوز
این اَمطعهٔ پُر زِ بلا را مَفروشید

از بَهرِ دو روزی که سَوارِ خَرِ خویشید
تاریخِ پُر از عِز و کیاء را مَفروشید

تَقوئ که ندارید به سودایِ دیانَت
چون زُهد فروشید، ریا را مَفروشید

اکنون که خریدند شما را به زَر و جاه
شَرمی زِ خدا کرده و ما را مَفروشید

آئینِ خدا را که زدی چوبِ حراجَش
ارزانتر از این، شخصِ خدا را مَفروشید
ای بی وطنان، ملتِ ما را مَفروشید
این خِطّهٔ زر خیزِ خدا را مَفروشید

هر ذرهٔ این خاک بُوَد مِهرِ گیاهی
بیهوده چنین مِهرِ گیاه را مَفروشید

اَندر پیِ مستی، به یکی جرعهٔ خوناب
بیهوده چنین پیکِ صبا را مَفروشید

احکامِ خدا جمله به اغماض و گذشت است
با حُکمِ خود، آئین خدا را مَفروشید

سودایِ شما غارت و قتل است و تجاوز
این اَمطعهٔ پُر زِ بلا را مَفروشید

از بَهرِ دو روزی که سَوارِ خَرِ خویشید
تاریخِ پُر از عِز و کیاء را مَفروشید

تَقوئ که ندارید به سودایِ دیانَت
چون زُهد فروشید، ریا را مَفروشید

اکنون که خریدند شما را به زَر و جاه
شَرمی زِ خدا کرده و ما را مَفروشید

آئینِ خدا را که زدی چوبِ حراجَش
ارزانتر از این، شخصِ خدا را مَفروشید


#جاوید-نام-رضا-فاضلی
Photo

Post has attachment
دیدن این فیلم را از دست ندهید

Post has attachment

Post has shared content
به مردم قول دادم که منشور حقوق شهروندی را تدوین و بر اجرای آن پا فشاری خواهم کرد آن منشور دارد آماده میشود و در ماه های آینده اعلام خواهد شد و امیدوارم با اعلام آن منشور و اجرای آن شاهد یک تحول مثبت باشیم
مصاحبه با کانال 2 تلویزیون فرانسه و رادیو اروپا
Photo

ایا هیچکی میدونه که 84درصد پول نفت ایران داره تو صنعت نظامیش وتو فلسطین ولبنان خرج میشه؟ خداییش میدونستین

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded