Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
🎥 عزاداران مهربون
خدا این عزادارانو از ما نگیر
بگید امیییت😍😙😙


Post has attachment
130
💢🌈💢
🌻💍قلـم و دل ســرِ یک فتـنه لجاجت دارند
💍🌻سرِ یک فتنه به هم سخت حسادت دارند
‌💢🌈💢
🌻💍دل که خون است زِاعجاز قلم های روان
💍🌻با تراشی شب و روز فـکرِ جنایت دارند
‌💢🌈💢
🌻💍قـلم البتـه کمی از دلِ دل آگاه اسـت
💍🌻چون که اصحابِ قلم علمِ سیاست دارند
‌💢🌈💢
🌻💍از همان روزکه دل دست تراشی بگرفت
💍🌻قلــم و عقل به هم لطف و ارادت دارنـد
‌💢🌈💢
🌻💍عشق یک روز میانِ دو شَرر واسطه شد
💍🌻که چرا این دو به هـم فکرِ خیانت دارند
‌💢🌈💢
🌻💍قلم اینـبار کمی مِــهر به متنش پاشـید!
💍🌻که بـگوید این ها شَــهد و حـلاوت دارند
‌💢🌈💢
🌻💍دل که ازحُب ودل آراییِ عشق آگاه است
💍🌻دلبـری میـکند و قصـدِ نـدامـت دارند
‌💢🌈💢
🌻💍از همان روز که عشـق وارثِ دنیا گردید
💍🌻قلم و دل همـه جـا جـاه و جـلالت دارند
💢🌈💢
Photo

Post has attachment
عصر قشنگ دوم مهرتون بخیر
عزاداریهاتون قبول
حاجتهاتون روا
قاصدک پاییزی براتون یک دنیا خبر خوش بیاره
از جنس محبت
روزگار بر وفق مرادتون باشه ،الهی 🙏

🏴 🏴
Photo

Post has attachment
127
❄🍏❄
☔🌿☔شانه بالا کردنت را دوست دارم عشق من
🌿☔🌿نازِ آن خندیدنت را دوست دارم عشق من
❄🍏❄
☔🌿☔چایِ خوش رنگی تو از لبهای سرخت ریختی
🌿☔🌿آن بفرما گفتنت را دوست دارم عشق من
❄🍏❄
☔🌿☔قهوه دارد چشم هایت، کافه بر پا کرده ای
🌿☔🌿چشم های روشنت را دوست دارم عشق من
❄🍏❄
☔🌿☔بوسه بر نامحرمان ممنوع می باشد ولی
🌿☔🌿آن بلورِ گردنت را دوست دارم عشق من
❄🍏❄
☔🌿☔خیره می مانند مردم ، بس که زیبایی به چشم
🌿☔🌿نازک اندامِ تَنَت را دوست دارم عشق من
❄🍏❄
☔🌿🌿می شود دریا نرفت و ، غرق شد در عطرِ تو
🌿☔🌿حسّ ِ خوب ِ بودنت را دوست دارم عشق من
❄🍏❄
Photo
Wait while more posts are being loaded