باشه منکه حرفی  ندارم ...چشم میروم
فقط لعنتی پاتو را ور دار بذار غرورمو جم کنم ببرم

Post has attachment
هههههههههههههههههههه
 بچگی  اینو نیگاههههههههههههههههههههههههههههه
Photo

به دخترا میگن جوری لباس بپوشین که پسرا تحریک نشن...
مثل این میمونه که به خورشید بگی نتاب تا بستنی ها آب نشن...

آدما می تونند دختر باشن اما دخترا نمی تونند آدم باشن

آدما می تونند دختر باشن اما دخترا نمی تونند آدم باشن

دغدغه های پسر جوان :
کار ندارم ، پول ندارم ، سربازی نرفتم ، ماشین و خونه ندارم ، و …
دغدغه های دختر جوان :
لاک ناخونم پاک شده ، مهری سرویس طلا خریده ، دختر خاله ام ماشین داره ، مامان غذای خوب نمی پزه ، عروسکمو هنوز نخوابوندم!

Post has attachment
این چیه اخه؟
ینیییییییییییییییییییییییی چیییییییییییییییییییییییییییییییی؟
Photo

اهای توکه تو خوشی هاتو شادیات یاده خدانیسیو ازش تشکر نمیکنی 
هیچ حقی نداری تو مشگلاتم ازش گلگی کنیا

دقت کردین از همون کودکی بازیچه دسته نویسندگان بودیما
یه لحظه فک کنید
اخه کدوم گرگه...ای پنیر میخوره؟

یه خبر جدیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییید
سوال ذهن لرها
کانال کولر-کانال چنده؟
Wait while more posts are being loaded