วิธีคำนวนหวยเลขท้าย2ตัวอย่างแม่นๆ
ถ้ามีเลข2งวดต่อไปมันจะออก1และ9 ถ้ามีเลข1และ9งวดต่อไปมีเลข2ถ้ามีเลข
8งวดต่อไปมันจะมีเลข0,3,4,6,5,7
ถ้ามีเลข0,3,4,6,5,7งวดต่อไปเลข8จะมา
ถ้าเลขออกมามีเลข0งวดต่อไปมันจะเป็นเลข6,9
ถ้าเลขออกมาเป็นเลข6,9งวดต่อไปคือเลข0
ถ้าเลขออกมาเป็นเลข5งวดต่อไปมันจะออกหัว
ได้แก่เลข1,2,3,4ถ้ามีเลข5บางครั้งมันจะออก1
บางครั้งมี2 บางครั้งมี3 บางครั้งมี4
ถ้างวดนีมีเลข5ให้คุณคิดแบบนี้คืองวดก่อนหน้า
นั้นมันมีเลขอะไรบ้างอย่างเช่นว่า1หรือ2ถ้ามัน
เคยออกมาแล้วให้คุณตัดออกไปให้เหลือเฉพาะ
ตัวที่ยังไม่ออก

เคล็ดลับในการคำนวนคือมีตัวเลขที่ออกบ่อยๆ
เเละตัวที่ไม่ออกบ่อยๆตัวที่ออกบ่อยๆคือเลข4
เลข4ชอบผูกพันกับเลข8และชอบหามหัวและ
ท้ายเช่น(494)เเบบนี้เป็นต้น
ตัวที่เปิ้นคือ3ตัวที่ออกมาครั้งเดียวอีกนานๆถึง
จะออกคือเลข7
และสำหรับผู้ที่จะคิดคำนวนเลขที่จะต้องจำเอา
ไว้คือคุณจะต้องเข้าใจในกฏของความไม่เที่ยง
ของตัวเลขคือความไม่แน่นอนนั้นเองให้คุณ
ทบทวนหรืออ่านจนจำได้คุณถึงจะเข้าใจวิธี
คำนวนและสุดท้ายนี้ขอให้คนอ่านโชคดีมี
ลาภสิ่งสำคัญให้ค่อยๆซื้ออย่าซื้อมากเดียวเขา
ยกเลิกการออกรางวัลหรือเดียวเขาล็อคเลขไม่
ให้ออกตัวของเรา
Wait while more posts are being loaded