Post has attachment
🌼🌹حديث بيست و هشتم8⃣2⃣🌼🌹 #چهل_حدیث_درمورد_مهدیین_وفرزندان_قائم_ع
✅✅ حديث بيست و هشتم8⃣2⃣👇👇

🔰🔰 سيد بن طاووس میگويد: روز جمعه، روز صاحب الزمان(ع) و به نام ايشان است و آن روزیست که حضرت در آن ظهور میکنند. بيت شعری دارم که به محبت آنان اشاره دارد:
شما را دوست میدارم،
حتی اگر زندگی ام پايان يابد،
زائر کوی شمايم،
حتی اگر مرکبم کشته شود.

🔵🔵🔵 (سلام بر تو، ای حجت خدا بر زمين، سلام بر تو، ای چشم خدا در ميان خلق، سلام بر تو، ای نور الهی که هدايت يابندگان، با آن هدايت میشوند؛ و برای مؤمنان مايه ی فرج و گشايش است؛ سلام بر تو ای پاک شده ی ترسان، سلام بر تو ای دوست خيرخواه، سلام بر تو ای کشتی نجات، سلام بر تو ای چشمه ی حيات، سلام بر تو صلوات خداوند بر تو
🔴و بر اهلبيت پاکت باد🔴
سلام بر تو خداوند تعجيل کند در وعده ای که در مورد پيروزی و ظهور امر به تو داده است، سلام بر تو ای مولای من، من بنده ی تو هستم، که به اول و آخرت معرفت دارم، که به وسيله ی تو و اهل بيتت به خداوند تقرب میجويم. منتظر ظهور تو و ظهور حق به دستان تو هستم و از خداوند میخواهم که بر محمد وآل محمد درود فرستد و مرا در زمره ی منتظران تو و پيروان و ياوران تو بر دشمنت قرار دهد و از جمله ی کشته شدگان در مقابلت قرار دهد. ای مولای من، ای صاحب الزمان، صلوات خداوند بر تو
🔴و بر اهلبيت تو باد🔴
امروز جمعه است و آن روز تو است، که انتظار ظهور تو و گشايش برای مؤمنان و قتل کافران به شمشيرت، در اين روز میرود، و من ای مولای من، مهمان و پناه برده به تو هستم؛ و تو ای مولای من، کريم و از فرزندان اهل کرم هستی و مأمور به مهمانپذيری و پناه دهندگی هستی؛ پس مرا مهمان خود کن و در نزد خود پناه ده، صلوات خدا بر تو
🔴و بر اهلبيت پاکت باد).🔴

👈👈 .جمال الأسبوع: ص۴۱-۴۲ ،بحار الأنوار: ج۹۹ ،ص۲۱۵-۲۱۶.

#احمد_الحسن
#وصیت_پیامبر
#راه_حل_فقط_مهدی_است

دفترسيداحمدالحسن (ع)در نجف اشرف
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1032539100132359&id=1003340339718902

#Ahmedalhasan
#TheSaviorEmerged

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

Post has attachment
🌹🍀حديث بيست و هفتم. 27 🌹🍀 #چهل_حدیث_درمورد_مهدیین_وفرزندان_قائم_ع
✅✅ حديث بيست و هفتم7⃣2⃣👇
📚 العلامة المجلسي قال📝: أقول وجدت في أدعية عرفة من كتاب الإقبال زيارة جامعة للبعيد مروية عن الصادق(ع) ينبغي زيارتهم بها في كل يوم (وفيه يقول  ...) :
⚫️⚫️⚫️ (السلام عليك يا مولاي
يا حجة بن الحسن صاحب الزمان صلى الله عليك
🔴وعلى عترتك الطاهرة الطيبة🔴
يا موالي، كونوا شفعائي في حط وزري وخطاياي، آمنت باالله وبما أنزل إليكم، وأتوالى آخركم بما أتوالى أولكم،
وبرئت من الجبت والطاغوت واللات والعزى. يا موالي، أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وعدو لمن عاداكم و ولي لمن والاكم إلى يوم القيامة، ولعن الله ظالميكم وغاصبيكم، ولعن الله
أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم، وأبرأ إلى الله وإليكم منهم).

🔰🔰 علامه مجلسی میگويد: در دعاهای روز عرفه، در کتاب (اقبال) زيارت جامعه از راه دور، را که از امام صادق(ع) روايت شده، يافتم که زيارت آنها در هر روز، با اين زيارت شايسته است:

🔵🔵🔵 (...سلام بر تو، ای مولای من، ای حجت بن الحسن صاحب الزمان، صلوات خدا بر تو
🔴و بر عترت پاکت باد🔴
ای موالی من، در هنگام افتادن بار گناهان و اشتباهاتم، شفيع من باشيد. به خدا و به آن چه که بر شما نازل شده، ايمان آوردم و آخرين شما را پيروی میکنم، همان طور
که از اولين شما پيروی میکنم؛ و از جبت و طاغوت و لات و عزی بيزاری میجويم. ای موالی من، با کسی که با شما در صلح است، صلح دارم و با کسی که با شما مبارزه میکند، در ستيزم؛ و دشمن کسی هستم که با شما دشمن است و دوستدار کسی هستم،که دوستدار شما است، تا روز قيامت. خداوند ظالمان و غاصبان حق شما را لعنت کند، و تمام پيروان و ياوران و اهل مذهبشان را لعنت کند و از آنان به سوی خدا و شما پناه میجويم).

👈👈.بحار الأنوار: ج۹۸ ،ص۳۷۵ ،مستدرک الوسائل: ج۱۰ ،ص۳۶۹-۳۷۱ ،ح ۱۲۲۰۰ ،جامع أحاديث
الشيعة: ج۱۲ ،ص۲۹۴-۲۹۵.

#احمد_الحسن
#وصیت_پیامبر
#راه_حل_فقط_مهدی_است

دفترسيداحمدالحسن (ع)در نجف اشرف
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1032539100132359&id=1003340339718902

#Ahmedalhasan
#TheSaviorEmerged

🆔@Mahdien10313
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

Post has attachment

🌹🍀حدیث بیست و ششم 6⃣2⃣🍀🌹 #چهل_حدیث_درمورد_مهدیین_وفرزندان_قائم_ع
✅✅ حدیث بیست و ششم 6⃣2⃣👇👇

🔰🔰 شيخ علی يزدی حائری در الزام الناصب میگويد: سيد ثقه ی جليل فقيه نعمت االله جزايری در برخی مؤلفات خود، از ابن عباس در حديثی طولانی، از امير المؤمنين(ع) نقل میکند که حضرت به ابن عباس فرمود:
(بپرس که پاسخ خواهی شنيد). گفت: (يا امير المؤمنين، مرا از قول پروردگار باخبر سازيد که فرمود:(ما آن را در شب قدر نازل کرديم).
فرمود: (آری، ای بيهس، از کسی غير از من سؤال میکردی!).
گفت: (آنان دانشی ندارند، اين علمی است که جز پيامبر و وصی نمیداند).
حضرت فرمود: (ما آن را در شب قدر نازل کرديم، آن نزول نور بر دنيا است).
گفت: (چگونه؟)
فرمود: (هنگامی که خداوند، بر عرش قرار گرفت، اراده کرد که روشنايی از نور ما روشن گردد، و نور ما از نور او بود. پس خداوند به نور امر کرد تا سخن گويد، نور هم در حول عرش به سخن در آمد.
پس فرشتگان آن را شنيده و در برابر
شيرينی کلام نور ما، به سجده افتادند.
و اينچنين قدر ناميده شد و آن برای ما و برای دوستداران ما است، و برای غير از ما از آن نصيبی نيست.
نور ما در عرش الهی نور در حال رشد و درخشان بود، و فرشتگان همواره بر ما سلام و درود ميفرستادند.
هنگامی که خداوند آدم(ع) را آفريد، سرش را بالا گرفت و به نور ما نگريست و گفت: خدای من، سرور من، نور آنان از چه زمانی، زير عرش تو است؟
خدای تبارک وتعالی فرمود: ای آدم، بيست و چهار هزار سال قبل از اين که تو و آسمانها و زمين و کوهها و درياها و بهشت و جهنم را خلق کنم، و تو نيز در برخی انوار آنان هستی. پس هنگامی که آدم بر زمين فرود آمد، دنيا تاريک بود.
پس آدم گفت: به اذن پروردگارشان.
( آيا میدانی اين کدام اذن است؟)
گفت: (خير).
فرمود: (خداوند به [وسيله ی] جبرئيل نازل کرد که: پروردگارا، به حق محمد و علی، مبادا که نور را به من باز نگردانی، پس خداوند تبارک و تعالی او را به دنيا فرو فرستاد و آدم با نور و روشنايی ما روشن گرديد و اينچنين شب قدر ناميده شد؛
و هنگامی که آدم در دنيا به مدت چهارصد سال زندگی کرد، خداوند تابوتی از نور را بر او نازل کرد، که دوازده در داشت،

🔴برای هر دری وصی ای از قائم بود،🔴

که به سيره ی انبياء رفتار میکرد.
آدم فرمود: خداوندا، اينها چه کسانی هستند؟
فرمود: ای آدم، اول پيامبران تو هستی، و دومين آنان نوح و سوم آنان ابراهيم و چهارم آنان موسی و پنجم آنان عيسی و ششم آنان محمد خاتم پيامبران است.
و اما اوصياء اولشان شيث فرزندت و دوم آنان سام بن نوح و سوم اسماعيل بن ابراهيم و چهارم يوشع بن نون و پنجم شمعون صفا و ششم علی بن ابیطالب و آخرشان قائم از فرزند محمد است، که دينم را به وسيله ی او آشکار میکنم؛
و آن را بر همهی اديان چيره میسازم.
حتی اگر مشرکان، اکراه داشته باشند.
سپس آدم، تابوت را به شيث تسليم کرد و وفات يافت.
اينچنين بود، که خداوند فرمود: (ما آن را در شب قدر نازل کرديم. * و تو چه میدانی شب قدر چيست؟* شب قدر برتر از هزار ماه است).
و خداوند نور ما را بر زمين نازل کرد، تا به وسيله ی آنان، مؤمنان روشن گردندوکافران کور شوند.
و اما قول پروردگار: (فرشتگان فرود می آيند). هنگامی که خداوند محمد(ص) را مبعوث ساخت، تابوتی از دُرّ سفيد و دارای دوازده دَر، بود به همراه داشت، و در آن نامه هايی سفيد بود که در آن، نامهای دوازده تن نوشته شده، پس بر رسول خدا عرضه شد و امر آن جانبِ پروردگارش بود، که حق برای آنان است و آنان نورهايی هستند).
عرض کرد: (يا اميرالمؤمنين، آنان چه کسانی هستند؟)
فرمود: (من و فرزندانم حسن و حسين و علی بن حسين و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و محمد بن حسن صاحب الزمان صلوات خداوند بر همه ی آنان باد.
🔴🔴 بعد از آنان، ♦️پيروان و شيعيان♦️ ما هستند، که به ولايت ما اقرار کرده و منکر ولايت دشمنان ما هستند.
و سخن خداوند: (از هر امری سلامی است).
هر کس در آسمانها و در زمين بود، هر صبحگاه و شامگاه، تا روز قيامت، از نور ما روشن گرديده؛ آن نور ذريه ی من است، که دنيا به وسيله ی ما تا طلوع فجر و تا روز قيامت روشن خواهد شد. 🔴🔴

👈👈 .إلزام الناصب فی إثبات الحجة الغايب، شيخ علی يزدی حائری: ج۱ ،ص۱۰۰-۱۰۱.

🆔@Mahdien10313
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

🌹🍀حديث بيست و پنجم 5⃣2⃣🌹🍀 #چهل_حدیث_درمورد_مهدیین_وفرزندان_قائم_ع
✅✅ حديث بيست و پنجم 5⃣2⃣👇👇
📚🔰🔰 فرستاده ی امام حسن عسکری(ع) نزد قاسم بن علاء همدانی آمد و خبر داد که حضرت فرمودند: (مولايمان حسين بن علی(ع) روز پنجشنبه در سوم ماه شعبان، به دنيا آمدند. پس اين روز را روزه بدار، و اين دعاء را بخوان:

⚫️⚫️⚫️ اللهم إنی أسألك بحق المولود فی هذا اليوم، الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها، ولما يطأ لابتيها، قتيل العبرة، وسيد الأسرة، الممدود بالنصرة يوم الكرة، المعوض من قتله أنّ الأئمة من نسله، والشفاء فی تربته، والفوز معه فی أوبته،
♦️والاوصياء من عترته بعد قائمهم♦️ وغيبته، حتى يدركوا الأوتار، ويثأروا الثار، ويرضوا الجبار، ويكونوا خير أنصار، صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار... واجعلنا ممن يسلم لأمره، ويكثر الصلاة عليه عند ذكره ♦️وعلى جميع اوصيائه♦️ وأهل أصفيائه الممدودين منك ♦️بالعدد الاثنی عشر النجوم الزهر والحجج على جميع البشر...).♦️

🔵🔵🔵 (خداوندا، به حق مولود اين روز، که شهادتش پيش از ولادتش، وعده داده شده بود، که آسمان و آن چه در آن است و زمين و آن چه بر آن است، بر او گريستند، کشته ی اشکها و سرور خاندان، آن که در روز بازگشت، پيروزی پايدار خواهد يافت، در عوض کشته شدن او، امامان از نسل او هستند، و شفا در خاک او است، و رستگاری با او در بازگشتش خواهد بود، ♦️و اوصيای بعد از قائم آنان♦️ و غيبت او از نسل او خواهند بود، تا آن که کمانها
را دريابند و به خونخواهی برخيزند و خدای جبار را راضی کنند و ترين ياران شوند، درود خدا در گردش شب و روز بر آنان باد... و ما را از کسانی قرار ده که تسليم امر او هستند، و در هنگام ياد او، بسيار ♦️بر او و همه ی اوصيايش♦️ و اهل برگزيده اش درود میفرستند،
♦️که تو آنان را دوازده ستاره ی درخشان و حجت بر همه ی بشر، در شمار آورده ای...)♦️

👈👈 .مصباح متهجد: ص۸۲۶ ،مختصر بصائر الدرجات: ص۳۴ و ۳۵ ،مزار، مشهدی: ص۳۹۷ و ۳۹۸ ،إقبال

🆔@Mahdien10313

#Ahmedalhasan
#TheSaviorEmerged 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

🌼🌹حديث بيست وچهارم4⃣2⃣🍀🌼 #چهل_حدیث_درمورد_مهدیین_وفرزندان_قائم_ع
✅✅حديث بيست وچهارم4⃣2⃣ 👇👇
🌴📚📝 جاء في رواية المفضل بن عمر عن الصادق(ع) في أمر القائم(ع)...)
قال المفضل: فما يصنع بأهل مكة ؟

⚫️⚫️⚫️ قال: يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، فيطيعونه ويستخلف فيهم رجلاً من اهلبيته، ويخرج يريد المدينة ...).

🔰🔰 در روايتی مفضل بن عمر، از امام صادق(ع) درمورد قائم(ع) پرسيده است:
ای پسر رسول الله  ،قائم با اهل مکه چه کار میکند؟)

🔵🔵🔵 فرمودند: (آنان را با حکمت و
موعظه ی حسنه دعوت میکند، پس از ايشان اطاعت کرده و حضرت در ميان آنان، مردی از اهل بيتش را به خلافت قرار میدهد؛ و خود به سوی مدينه رهسپار میشود).
👈👈 .بحار الأنوار: ج۵۳ ،ص۱۱.


#Ahmedalhasan
#TheSaviorEmerged

🆔@Mahdien10313

Post has shared content

🍀🌹حديث بيست و دوم2⃣2⃣🍀🌹 #چهل_حدیث_درمورد_مهدیین_وفرزندان_قائم_ع✅در حديث بيستودوم2⃣2⃣👇👇
📚 الراوندي في قصص الأنبياء، بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) قال: قال لي:
⚫️⚫️⚫️ يا أبا محمد، كأني أرى نزول القائم(ع) في مسجد السهلة ♦️بأهله وعياله.♦️ قلت: يكون منزله جعلت فداك ؟ قال: نعم، كان فيه منزل إدريس، وكان منزل إبراهيم خليل الرحمن(ع) وما بعث الله نبياً إلا وقد صلى فيه، وفيه مسكن).

🔰🔰 راوندی در قصص الانبيا، با استناد از ابو بصير نقل میکند که: امام صادق(ع) به من فرمودند:
🔵🔵🔵 (ای محمد، گويا نزول قائم(ع) ♦️با اهل و عيال خود♦️ را در مسجد سهله
میبينم). عرض کردم: (فدايتان شوم، آيا منزل ايشان آن جا است؟) فرمودند: (آری، آن مکانی است که منزل ادريس و ابراهيم خليل الرحمن(ع) در آن است و خداوند پيامبری را مبعوث نساخت، جز اين که در آن نماز گزارده و در آن سکونتگاه است).

👈👈.قصص الأنبيا، راوندی: ص۸۴ ،مزار، مشهدی: ص۱۳۴ ،بحار الأنوار: ج۵۲ ،ص۳۱۷-۳۷۶ ،مستدرک
الوسايل، ميرزای نوری: ج۳ ،ص۴۱۷.

🆔@Mahdien10313
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

حديث بيست و سوم 3⃣2⃣ #چهل_حدیث_درمورد_مهدیین_وفرزندان_قائم_ع
✅✅ حديث بيست و سوم 3⃣2⃣🔰🔰
الشيخ الطوسي: الفضل بن شاذان، عن عثمان بن عيسى، عن صالح بن أبي الأسود، عن أبي عبد الله(ع) قال:

⚫️⚫️⚫️ ذكر مسجد السهلة فقال: (أما إنه منزل صاحبنا إذا قدم ♦️بأهله♦️).

🔰🔰 فضل بن شاذان، از عثمان بن عيسی، از صالح بن ابواسود، از امام صادق(ع) نقل میکند که در ذکر مسجد سهله فرمودند:

🔵🔵🔵 (اما آن منزل صاحب ما است، هنگامی که با ♦️اهل خويش♦️ میآيد).

👈👈 .مصباح، کفعمی: ص۶۹۲ تصحيح شيخ حسين اعلمی، مؤسسه ی اعلمی، چاپ دوم، ۱۴۲۴ه.ق
🆔@Mahdien10313

#AhmadHasan #احمد_الحسن ,اللهم صلی علی محمد و آل محمد الائمه والمهدیین وسلماتسلیماً کثیرا

#Ahmedalhasan
#TheSaviorEmerged 🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

🍀🌹حديث بيست و يکم 1⃣2⃣ 🌹🍀 #چهل_حدیث_درمورد_مهدیین_وفرزندان_قائم_ع
✅✅ حديث بيست و يکم 1⃣2⃣👇👇
📚 عن المفضل، عن أبي عبد الله(ع) قال: قال الله :
⚫️⚫️⚫️ افترضت على عبادي عشرة فرائض، إذا عرفوها أسكنتهم ملكوتي وأبحتهم جناني.
أولها: معرفتي.
والثانية: معرفة رسولي إلى خلقي، والإقرار به، والتصديق له.
والثالثة: معرفة أوليائي وأم الحجج على خلقي، من والاهم فقد والاني، ومن عاداهم فقد عاداني، وهم العلم فيما بيني وبين خلقي، ومن أنكرهم أصليته [أدخلته] ناري وضاعفت عليه عذابي.
والرابعة: معرفة الأشخاص الذين أقيموا من ضياء قدسي، وهم قوام قسطي.
والخامسة: معرفة القوام بفضلهم والتصديق لهم.
والسادسة: معرفة عدوي إبليس وما كان من ذاته وأعوانه.
والسابعة: قبول أمري والتصديق لرسلي.
والثامنة: كتمان سري وسر أوليائي.
والتاسعة: تعظيم أهل صفوتي والقبول عنهم والرد إليهم فيما اختلفتم فيه حتى يخرج الشرع
[الشرح] منهم.
والعاشرة: أن يكون هو وأخوه في الدين شرعاً سواء، فإذا كانوا كذلك أدخلتهم ملكوتي وآمنتهم من الفزع الأكبر وكانوا عندي في عليين).

🔰🔰 از مفضل از امام صادق(ع) نقل میکند، که حضرت فرمودند:
🔵🔵🔵 (خداوند تعالی ميفرمايد: (من ده فريضه بر بندگانم واجب ساختم که اگر آنها را بشناسند، آنها را در ملکوت خود سکنی میدهم و بهشت خود را برای آنان حلال میکنم:
🔷 اول: معرفت من
🔷 دوم: معرفت رسولم در خلق و اقرار او و تصديق او
🔷 سوم: معرفت اوليايم و آنها حجتهای من بر خلق هستند، هر کس دوست آنان گردد، دوست من است و هرکس دشمن آنان شود، دشمن من است. آنان بزرگان بين من و آفريدگانم هستند، هرکس منکر آنان شود، او را وارد دوزخ میکنم و به عذابش می افزايم.
🔷 چهارم: معرفت اشخاصی که از نور قدسی من بر پا خاسته اند و قائمان به قسط من هستند
🔷 پنجم: ♦️معرفت نسبت به فضيلت
قائمان و تصديق آنان♦️
🔷ششم: معرفت دشمنم ابليس و آگاهی نسبت به ذات و ضمير يارانش،
🔷 هفتم: قبول امرم و تصديق رسولانم
🔷 هشتم: کتمان و حفظ سر من و اوليای من
🔷 نهم: بزرگداشت افراد برگزيده ی من و قبول کردن ايشان و فرستادن هر چيزی به سوی ايشان ، در آن چه که در مورد آن اختلاف کردند، تا اين که راه آن از سوی آنان(ع) مشخص گردد
🔷 دهم: اين که او با برادر دينيش يکسان زندگی کند. پس اگر چنين کردند آنان را وارد ملکوتم میکنم، و آنان را از ترس بزرگ ايمن ميسازم؛ و در نزد من در مقامات بلندمرتبه خواهند بود).

👈👈 .تمحيص، محمد بن همام اسکافی: ص۶۹ ،بحار الأنوار: ج۶۶ ،ص۱۳ ،مستدرک سفينة البحار: ج۷ ،ص١٧٣_١٧٤

🆔@Mahdien10313
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾
Wait while more posts are being loaded