مردها
اصلا گریه نمی کنند !

فقط گاهی
تنها با دیدن یک عکس
یا به یاد آوردن یک خاطره
لبخندی تلخ می زنند
و بی صدا
می شکنند...

یا در خود
مچاله می شوند و
می میرند !

مردها
همیشه
بعد از مردن
گریه می کنند !!!!!!!
مردها بعد از...
از دست دادن عشق شون می میرند.... و بعد از مردن می گریند..... مردها در پنهانی و در درون می گریند می شکنند و می میرند.....
آنها هرگز غم از دست دادن عشق شان را به زبان نمى آورند امادر عمق نگاه شان آتش غم پنهان است که می تواند جهانی را بسوزاند.... آنها روزها ... ماه ها.... سال ها..... در درون و در تاریکی شب در قلبشان می گریند.... می میرند .... و می شکنند....
آنها ظاهری زیبا دارند در حالی که قلبشان ویرانه ای بیش نیست و میعاد گاه و مدفن عشق شان است.....
شاید به روی دنیا بخندند اما قلبشان همیشه می گرید و با خاطرات عشق شان زندگی می کنند.
آری مردها عشق شان جاودانه تر و پاک تراست.

آمار اسرای جنگی هم دورغ است...
مردانی که در دلبرها و طنازی های زنانی اسیر شده اند .... که با بی مهری رهایشان کردند...
نام شان جزء اسیران گمنامی است..... که در تمام دنیا دنبال همان نگاه ها و عشوه ها ودلبری ها می گردند....اسیران خاکی که مجبورند باعشق زنی که دوست اش دارند در کنار مادر بچه هایشان موهای سیاه راسفید و صورت بشاش و جوان را پیرو و فرسوده کنند ....
مردانی که مجبور به انتخاب اجباری بودند و عقل را بر احساس ترجیح دادند و اکنون سالها که باید در اردوگاهی که خود بنا کردند در سایه خاطرات و عشق معشوقی بسر برند.....
بعد سالها اسارت در یک اردوگاه بی عشق یافتم که:
یک معشوقه مى تواند یک زن باشد اما یک زن هرگز یک معشوقه نخواهد شد.... افسوس که دیر به این باور رسیدم...افسوس و صد افسوس..

Post has attachment
Photo
Photo
12/2/16
2 Photos - View album

ﺩﻟﻢ ﻫﻮﺱ ﯾﮏ ﺩﻭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻩ
ﯾﮏ ﺭﻓﯿﻖِ ﺷﺶ ﺩﺍﻧﮓ
ﯾﮏ ﺁﺭﺍﻡِ ﺩﻝ
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻩ
ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺤﮏ ﺯﺩﻥ ﻭ ﺯﯾﺮ ﻭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﮕﻮﯾﻢ ﻭ ﺍﻭ ﺑﺸﻨﻮﺩ
ﺑﺨﻨﺪﻡ ﻭ ﺣﺠــﻢ ﺑﻐﻀﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻨﺪﻩ ﺍﻡ ﺑﺒﯿﻨﺪ
ﺭﻓﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻤﺶ ﺑﺮﻭ ، ﺍﻣﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺮﻭﺩ
ﻭ ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺁﺭﺍﻣﻢ ﮐﻨه ….

Wait while more posts are being loaded