Post has attachment
1. Історія розвитку інформатики 
Інформатика - молода наукова дисципліна, що вивчає питання, пов'язані з пошуком, збиранням, зберіганням, перетворенням та використанням інформації в самих різних сферах людської діяльності. Генетично інформатика пов'язана з обчислювальною технікою, комп'ютерними системами і мережами, так як саме комп'ютери дозволяють породжувати, зберігати і автоматично переробляти інформацію в таких кількостях, що науковий підхід до інформаційних процесів стає одночасно необхідним і можливим. 
До теперішнього часу тлумачення терміну "інформатика" ще не є сталим і загальноприйнятим. Звернемося до історії питання, висхідній до часу появи електронних обчислювальних машин. 
Після другої світової війни виникла і почала бурхливо розвиватися кібернетика як наука про загальні закономірності в управлінні та зв'язку в різних системах: штучних, біологічних, соціальних. Народження кібернетики прийнято пов'язувати з опублікуванням у 1948 р. американським математиком Норбертом Вінером, що стала знаменитою, книги "Кібернетика або управління і зв'язок в тварині і машині". У цій роботі були показані шляхи створення загальної теорії управління і закладено основи методів розгляду проблем управління і зв'язку для різних систем з єдиної точки зору. Розвиваючись одночасно з розвитком електронно-обчислювальних машин, кібернетика з часом перетворювалася у більш загальну науку про перетворення інформації. Під інформацією в кібернетиці розуміється будь-яка сукупність сигналів, впливів або відомостей, які певною системою сприймаються від навколишнього середовища (вхідна інформація X), видаються в навколишнє середовище (вихідна інформація У), а також зберігаються в собі (внутрішня, внутрішньосистемних інформація Z).
Розвиток кібернетики в нашій країні зустріло ідеологічні перешкоди. Як писав академік А. І. Берг, "... в 1955-57 рр.. і навіть пізніше в нашій літературі були допущені грубі помилки в оцінці значення і можливостей кібернетики. Це завдало серйозної шкоди розвитку науки в нашій країні, призвело до затримки в розробці багатьох теоретичних положень та навіть самих електронних машин ". Досить сказати, що ще у філософському словнику 1959 видання кібернетика характеризувалася як "буржуазна лженаука. Причиною цьому послужили, з одного боку, недооцінка нової бурхливо розвивається науки окремими вченими "класичного" напрямку, з іншого - надмірне марнослів'я тих, хто замість активної розробки конкретних проблем кібернетики в різних областях спекулював на напівфантастичних прогнозах про безмежні можливості кібернетики, дискредитуючи тим самим цю науку. 
Справа до того ж ускладнювалося тим, що розвиток вітчизняної кібернетики протягом багатьох років супроводжувалося серйозними труднощами в реалізації великих державних проектів, наприклад, створення автоматизованих систем управління (АСУ). Однак за цей час вдалося накопичити значний досвід створення інформаційних систем і систем управління техніко-економічними об'єктами. Потрібно було виділити з кібернетики здоровіше наукове та технічне ядро ​​і консолідувати сили для розвитку нового руху до давно вже стоять глобальним цілям. 
Підійдемо зараз до цього питання з термінологічної точки зору. Незабаром слідом за появою терміну "кібернетика" у світовій науці стало використовуватися англомовне "Computer Science", а трохи пізніше, на межі шістдесятих і сімдесятих років, французи ввели отримав зараз широке поширення термін "Informatique". У російській мові раннє вживання терміну "інформатика" пов'язане з вузько-конкретною областю вивчення структури та загальних властивостей наукової інформації, переданої у вигляді наукової літератури. Ця інформаційно-аналітична діяльність, абсолютно необхідна і сьогодні в бібліотечній справі, книговиданні і т.д., вже давно не відображає сучасного розуміння інформатики. Як відзначав академік А.П. Єршов, в сучасних умовах термін інформатика "вводиться в російську мову в новому і куди більш широкому значенні - як назва фундаментальної природничої науки, що вивчає процеси передачі та обробки інформації. При такому тлумаченні інформатика виявляється більш безпосередньо пов'язаної з філософськими і загальнонауковими категоріями, прояснюється і її місце в колі "традиційних" академічних наукових дисциплін ". 
Спробу визначити, що ж таке сучасна інформатика, зробив в 1978 р. Міжнародний конгрес з інформатики: "Поняття інформатики охоплює області, пов'язані з розробкою, створенням, використанням та матеріально-технічним обслуговуванням систем обробки інформації, включаючи машини, устаткування, математичне забезпечення, організаційні аспекти, а також комплекс промислового, комерційного, адміністративного та соціального впливу ".
Інформація взята з сайту: http://ua-referat.com/Історія_розвитку_інформатики_3
2.   Інформатика як єдність науку й технології
Інформатика – не лише “чиста наука”. В неї, безумовно, є наукове ядро, але важливо інформатики – щонайширші докладання, стали охоплювати майже всі види людської діяльності: виробництво, управління, науку, освіту, проектні розробки, торгівлю, фінансова сфера, медицину, криміналістику, охорони навколишнього середовища проживання і ін. І, то, можливо, головна з них – вдосконалення соціального управління з урахуванням нових інформаційних технологій.
Як наука, інформатика вивчає загальні закономірності, властиві інформаційним процесам (у якнайширшому значенні цього поняття). Коли розробляють нові носії інформації, канали зв'язку, прийоми кодування, візуального відображення інформації та багато іншого, конкретна природа цієї інформації майже має значення. Для розробника системи управління базами даних (СУБД) важливі загальні принципи організації та ефективність пошуку даних, інакше, які конкретно дані будуть потім закладено у базу численними користувачами. Ці загальні закономірності є предметом інформатики як науки.
Об'єктом додатків інформатики є найрізноманітніші науку й області практичної діяльності, котрим вона почала безперервним джерелом найсучасніших технологій, званих часто “нові інформаційні технології” (НІТ). Многообразные інформаційні технології, функціонуючі по-різному людської діяльності (управлінні виробничим процесом, проектуванні, фінансові операції, освіті та т.п.), маючи спільні риси, до того ж час істотно різняться між собою.
Перерахуємо найбільш вражаючі реалізації інформаційних технологій, використовуючи, які є традиційними, скорочення.
АСУ – автоматизовані системи управління – комплекс технічних і програмних засобів, що у взаємодії з людиною організують управління об'єктами у виробництві чи громадської сфері. Наприклад, освіти використовуються системи АСУ-ВУЗ.
АСУТП – автоматизовані системи управління технологічними процесами. Наприклад, таку систему управляє роботою верстата з числовим програмним управлінням (ЧПУ), процесом запуску космічного апарату тощо.
АСНИ – автоматизовану систему наукових досліджень про – програмно-апаратний комплекс, у якому наукові прилади пов'язані з комп'ютером, вводять у нього дані вимірів автоматично, а комп'ютер виробляє обробку цих даних, і уявлення в найзручнішою для дослідника формі.
АОС – автоматизована навчальна система. Є системи, які допомагають учням займатися новим матеріал, що виробляють контроль знань, які допомагають викладачам готувати навчальні матеріали тощо.
САПР-система автоматизованого проектування – програмно-апаратний комплекс, що у взаємодії з людиною (конструктором, інженером-проектувальником, архітектором тощо.) дозволяє з найбільшим ефектом проектувати механізми, будинку, вузли складних агрегатів та інших.
Згадаємо також діагностичні системи до медицини, системи організації продажу квитків, системи ведення бухгалтерско-финансовой діяльності, системи забезпечення редакційно-видавничої діяльності – спектр застосування інформаційних технологій надзвичайно широкий.
З розвитком інформатики виникає запитання про її взаємозв'язок харчування та розмежування з кібернетикою. У цьому потрібно уточнення предмета кібернетики, суворіше його тлумачення. Інформатика і кібернетика мають багато спільного, заснованого на концепції управління, але мають значення і об'єктивні відмінності. Одне з підходів розмежування інформатики, і кібернетики – віднесення до області інформатики досліджень інформаційних технологій над будь-яких кібернетичних системах (біологічних, технічних тощо.), а в соціальних системах. Тоді за кібернетикою зберігаються дослідження загальних законів руху інформацією довільних системах, інформатика, спираючись цей теоретичний фундамент, вивчає конкретні кошти та прийоми переробки, передачі, використання інформації. Втім, багатьом сучасним ученим такий поділ представляється штучним, і просто вважають кібернетику однією зі складових частин інформатики.
Інформація взята з сайту: http://bukvar.su/informatika_programmirovanie/173024-Istoriya-razvitiya-informatiki.html
Photo

Post has attachment
1) Радіо  передача присвячена 30-річчю становлення інформатики, як навчального предмету.
2) Конкурс кращого конспекту з інформатики в початкових класах.
3) Привітання вчителів інформатики свого  ВНЗ.
4) Виставка стінгазет з інформаційних технологій.
5) Брейн-ринг з інформатики.
Photo
Wait while more posts are being loaded