mình là người hướng nội...hướng nội 100%...mình đọc sách báo và tự bản thân cũng thấy người hướng nội thiệt thòi nhiều quá...nhưng cũng  thấy tính cách hướng nội cũng có nhiều thế mạnh...và mình muốn phát huy những thế mạnh đó để thành công hơn...nếu ai là người hướng nội và có cùng suy nghỉ với mình thì cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm ở đây nha...wellcome...

introverts need time alone to think and recharge...
Wait while more posts are being loaded