Post has shared content

Zaman yolculuğu herkese bilim-kurgu gibi gelsede aslında öyle değildir.Zaman yolculuğu yapmak şu anki teknolojiyle zordur ama teknoloji geliştikçe kontuğumuzda enerji üreten makineler olabilir enerjiden bahsetmemin nedeni zaman yolculuğu yapmak için mantığıken büyük bir enerjilazımdır çünkü Genel Görelilik Teorisine göre bir cisim ışık hızına çıktığında zaman diye bir kavram onun için yoktur aslında ışık hızının 5/4'ü hızında giderken uzayda bir seyehat yaparsak ve dünyaya geri dönersek zaman bize göre yavaş akmıştır yani en yakın arkadaşımız bizden daha büyük olmuş olabilir (tabi bu seyehatimizi ne kadar süreyle yaptığımıza göre değişir)biz zaman makinemizle ışık hızına çıktığımızda zaman bizim için durmuş olur diğer varlıklar zamannı dünya zamanına göre yaşarken bizim için zaman durmuştur sadece o anı yaşarız ama hızlı olmalıyız çünkü ışık hızına çıktığımızda kütlemiz külür yani binevi gençleşiriz zaman yolculuğu yaparken bebek olmak istezsiniz değilmi?Işık hızından daha bütük bir hızlara çıkdığımız zaman zamanda geriye gideriz (ne kadar hızlı gittiğiize göre değişir) sonra durup dünyaya gerdöndüğümüzde annemizin çocukluğunu görebiliriz ki bu imkansız değildir ışık hızına çıkacak kadar enerjiyi füzyondan sağlaya biliriz ağlırlığı dert etmeyen içi dışından daha bütük bir makineyi karanlık madde yardımıyla sağlaya biliriz bu koşullarda ki makine (makine için ayrı bir makale yazacağım) ve tabi ağırlığını düşürebiliriz bu koşullarda zamanda geri gitmek çok kolaydır. BU ASLINDA ZAMAN YOLCULUĞU KONUMUN ÖZETİDİR KÜÇÜK BİR BİLGİLENDİRME. 

Matematiksel hesaplara göre solucan deliklerin varlığı değil işlevi biliniyor yani evrenin çok uzak yerlerine iki nokta koyup buları birleştirmeye yarayan bir delik vardır bu delikler karadelik ve anti karadeliklerdir karadeliklerin çekirdeği maddelere ve ışığa çekim kuvveti uygular ve maddeleri büyük bir güçle kendine çeker anti akradelikler ise maddeleri büyük bir güçle iterler tabi bu kısa yoldan yararlanmak için veya karadeliklerden parçalanmadan kurtulmak için ışık hızıyla kardelin içine gireriz ve karşılaşacağımız şey çok siyah üç boyutlu bir küredir karadeliklerin yakın zamanda yediği herşey ordadır eskiden yedikleri ise %68'i karanlık maddeye dönüşüp evrenimize (%5'i ise enerjiye dönüşüp karadeliklerin harket etmesini sağlar) dağılır kalanı ise atomları halinde 2. evrene giderler buda anti karadelikle kardelikler arsındaki bağ sayesinde gerçekleşir eğer ışık hızında(ışık hızı gibi büyük hızlarda) girersek atomlarımıza ayrılmayız çünkü karadelikler bu gücü uygulayacak kadar zamanda bize etki etmezler(ve tabi bir lastik gibi esnemeyiz) onlara doğru yaklaştığımızda zaman yavaş yavaş durmaya başlar ve çe-kirdeğe ulaştığımızda ise zaman tamamen durur (zamanın durması ışık hızında gittiğimiz için değil karadeliklerin sonsuz yoğunluğuyla alakalıdır böyle bir ortamda fizik kuraalrı geçersizdir) sonra ise karadeliklerin çekirdeğine girdiğimizde bizi dört boyutlu bir yol karşılar(dört boyutlu olmasının sebebi zaman dört boyutlu olduğu içindir ve zaman orda hala durmuştur tıpkı fotonlar gibi ama biz sadece o anı değil anları yaşarız)bu yolda ileri gittikçe daha parlak bir delikle karşılaşızır bu anti kardeliktir ve ordan çıktığımızda 2. evrendeğizdir(bu evren paralel evrendeğildir bu evrendeki canlıların kendi iradesi vardır)anti karadelikten çıktığızda gemi sarsılır çünkü anti kardlik bizi büyük bir güçle ileri atar 2. evrene yolculuk böyleyken evrenler arsı yolculuk ise anti karadelikle kardeliğin arsındaki bağyı yırtmaktır bunun için kullanacağımız aletin çok yğun olması lazım (çünkü karadelikler yoğunluğundan faydalanarak evreni yırta biliriz ama artık evren diye bir şey kalmaz) o yolu yırtdığımızda bir yıtık açarız o yıtıktan dışarı çıkınca uzay ve zamandan çıktığımız için hiç kimse bizi hatırlamaz ve ordan çıktığımızda görürüzki bizim evrenimizden milyonlarca vardır tabi bunlar yerlerinde sabittirler bir şeyin etrafında dönmezler eğer evrenimize geri dönmek istersek o yırtıktan geri girebiliriz (girsek bile bizi asla hatırlamazlar).Evrenler arsı yolculuk böyleyken (aslında başka bir canlı aynı metotları uygulayıp 2. evrendeki karadeliklerden bizim evrene gelebilirler) evrenin başlangıcı ve genişlemesi ise big bang patlamasından önce evrenimiz karadelik modundaydı ve genişlemek yerine küçülüyordu ve çok küçüldü evren ve karanlık maddeler çok sıkıştı 2. evren genişiler ken(2. evren anti karadelik modunda olduğu için karanlık madde yok olmuyordu 2. evrende şöyle genişliyordu bir kutu alıp içine karanlık madde koyarsak kutunun içi genişler ama dışı genişlemez)bizim evren çok küçüldü ve yoğunlaştı maddeler sıkıştığı için sıcaklık çok fazla oldu ve evren daha da küçülemedi ve Big Bang oldu bu patlama kardeliği anti kardeliğe dönüştürdü ve evrenimiz şu anki moduna geçti ve genişlemeye başadı tabi aynı oranda 2. evren küçülmeye evrenler böyle bir dögü içindedir(büyün evrenler) bu döngü bitmez ama biz tabi bu döngüden kurtulamayız ama evrende yıtık açmazsak(kara delikle anti karadeliklerin bağlarını yırtmak dışında)bu döngü sonsuza kadar devam eder.Yerçekimi ise karadelikelrin çekirdek leri maddelere çekim kuvveti uygularken(karadelikler evreni yoğunluyla büker)yıldız karadelik olmadan önce (anti karadelikler se yeterli büyüklükte bir yıldız doğarkenki patlamada ortaya çıkar aynı karadelik olması için yeterli bir büyüklükte bir yıldızın olması gibi)yıldızın çekirdeği maddelere itme kuvveti uygular ve ağaırlığı sayesinde büker tabi itme kuvveti yerçekimini oluşturur(eğer yer bizi çekseydi biz asansörden düşerken havaya kalkmazdık yıldız bizi iterek yerde tutuyorsa bu olur tabi gezegenlerin yavaş yavaş güneşe doğru gelmesi ise gneşin zaman geçtikçe enerjisini kaybetmesinden kaynaklanır).Maddelerin uzayı bükmesi ise m kuramının dediği gibi maddenin en küçük parçacığı kuarklar depil bir boyutlu ipliksi yapıalrdır bunlar birleşerek kumaş görevini görürler bunları göremenmizin sebei bir boutulu olmalarıdır.Zamanda yolculuk ise bir madde ışık hızına ulaştığında zaman durur ve (tabi bu cismin küçlesi enerji ihtiyacından dolayı küçülür) dahada hızlı giderse zamanda geri gitmeye başlar zamanda geri gitme hızı ışık hızını nekadar büktüğüne göre değişir ve tabi zamanda geri gitmeye başlar.Başka bir matematiksel hesaplara göre solucan delikelrin varlıkları doğrudur madem evrenin veya evrenlere yolculuk için kısa yollar yapar ve bu işlevi aslında o sağlamazsa ve m kuramına göre 11 boyut varssa solucan delikleri boyutlar arası yolculuk yapmamızı sağlar tabi 11 boyuta kadar gelemeyiz çünkü beynimiz etrafına baktığında (tabi bu büyük boyutlarda olur)hiç bir şeyi algılayamaz ve çok çalışır ve en sonundada bayılırız.Madem evrenin başlangıcı big bang değilse ozaman ne?Bunu şöyle cevaplıya cağım bu evrene bu düzeni veren ve bu enerjiyi veren büyük bir güç olmalı veya evren tesadüfe dayanarak oltu ki bu imkansız ve mantısızdır çünkü evren hiç bir zaman üşenmez olaylar biribirlerine mantıksal bir bağ içindedir bunu daha basitleştirmek için oyuncak tern mantığını ele alalım o trenin harket etmesi için onu yapan bir varlık olması lazım o tesadüfe dayanarak ilerlemez onu yapan ondan daha güçlü bir varlık olması lazımdır yani evreni yaratan büyük bir sanatçıya ihtiyacı vardır aslında evren bir senfonidir ve bu senfoniyi yöneten bir şef vardırki buda tanrının varlığının isatıdır.Zamanda yolculuk yapmak mümkün evrenler arsı yolculuk yapmak mümkün boyutlar arsı yolculuk yapmak mümkün dür ve evrenimiz kısır döngü için de var olmaya devem eder(tabi biz döngüyü bozacak bir şey yapmazsak) senfoniyi şef istediği gibi ayaralar yani aslında bir yerde bu senfoninin notaları vardır ve evrenin bir yaratıcısı vardır. 

Vikipedi-Kinematikte hız, bir objenin birim zamanda yaptığı yöneyli yer değiştirme miktarına verilen isimdir. Yöneyli (vektörel) bir büyüklük olması yer değiştirmenin ne yönde yapıldığını belirtmesini sağlar.

1 boyutlu hareket için, hız objenin konum - zaman grafiğinin eğimi olarak da tanımlanabilir. Bu şekilde olması aynı zamanda konumun zamana göre türevinin hızı vermesi anlamına da gelir. Bu durum türevin grafikteki eğimi verdiği gerçeğinden yola çıkılarak anlaşılabilecek bir şeydir.

Sürat sayıl bir büyüklüktür ve sadece yer değiştirmenin birim zamanda ne kadar olduğuyla ilgilenir. Doğal olarak sürat (sayıl) bir objenin ne kadar süratli gittiğini gösterirken hız (yöneyli) objenin hem hareket yönünü hem de ne kadar süratli gittiğini gösterir.

Örneğin bir arabanın 60 km/sa hızla hareket ettiği söylenirse bu arabanın süratidir. Ancak arabanın 60 km/sa süratle kuzey yönüne ilerlediği söylenirse bu bize yöneysel hızı verir. Bazı durumlarda burada verilen değerler 60 km/h şeklinde yazılabilir, h İngilizce saatin kısaltılmışıdır.

Sabit hıza (yöneysel) sahip olmak için objenin mutlaka sabit sürati ve sabit bir hareket yönü olmalıdır. Sabit hareket yönü objenin hareketini belirli bir yolda kısıtlar (yol düzdür eğri yapmaz). Bu nedenle sabit hız objenin düz bir çizgide ve sabit bir süratle hareket ettiği anlamına gelir.

Eğer objenin hızında veya hareket yönünde veya ikisinde birden bir değişim meydana gelirse obje değişken hızlı olarak tanımlanır ve ivmeli hareket yapar. Örneğin 20 km/sa süratle çembersel bir yolda hareket eden bir arabanın sabit sürati vardır ancak sabit hareket yönü yoktur bu nedenle aracın sabit hızı yoktur ve araç ivmeli hareket yapmaktadır.

Hız fiziksel niceliği olan bir yöneydir; tanımlamak için hem yönü hem de büyüklüğü bilinmelidir. Sürat SI metrik sistemde saniyede alınan yol (metre cinsinden) olarak ölçülebilir.

Hızın birim zamandaki değişimi ivmedir.
Anti karadeliklerle kardelikler cisimleri iter ve biz bu itmeden ışık hızına ulaşıp zamanda geri gidebiliriz.

Wait while more posts are being loaded