Post has shared content
When #done my #"love"
#Aetbaar pe... #Three
We #still have to #come back
Your "waiting" #are in...!!!

Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
استخر دو کاره

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Iranian food
Photo

Post has attachment
Photo

Post has shared content
سحابی تنه فیل
سحابی تنه فیل یکی از سحابی هایی است که پیوسته در حال آفرینش ستارگان است این تصویر در طیف ماورا بنفش از تلسکوپ فضایی چاندرا گرفته شده است
سحابی فیل در صورت فلکی قیفاووس (سلطان )قرار دارد لبه های روشن سحابی در نور مریی حاصل تابش ستاره مرکزی است که باعث یونیزه شدن گازها و درخشش آن می شود .
این سحابی 2400سال نوری از ما فاصله دارد .
Photo

Post has shared content

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded