Hei! Minner om at fristen for økonomirapportering er i dag. Gå inn i prognosen i Lift og legg inn eventuelle korreksjoner, kommentar og trykk publiser (grønn knapp nede i høyre hjørne).

Budsjettene i LIFT er nå oppdatert med brukerendringer.

Vi minner om at fristen for å rapportere er førstkommende fredag.

Hei! Regnskapstall for september er nå med i Prognosen i Lift, men filen med brukerdata er forsinket . Vi vil oppdatere budsjettet med endringer i ADL så snart vi mottar denne. Ny beskjed kommer når dette er på plass.

Post has attachment
3. økonomirapportering har frist i dag! Husk å trykk på den grønne knappen nede i høyre hjørne for å publisere prognosen i Lift. Det er også et rapporteringsskjema som skal fylles ut (se nedenfor).

Post has attachment
3. økonomirapport - igjen.

LIFT er oppdatert med regnskapstall og budsjett, inkludert brukerendringer og lønnsoppgjør. Ny versjon av budsjettmodellen legges på teamdisk i morgen.

Frist for rapportering er onsdag 12. september. I forbindelse med rapporteringen må dette skjemaet også fylles ut:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd07M6IC1HVVVfQvC5XO7K_sSDDl5NVmJkkVfAdzT5qVMIOtw/viewform?usp=sf_link

Lykke til og kos dere!

3. økonomirapport.

Vi gjør oppmerksom på at budsjettene enda ikke er oppdatert med brukerendringer. Dette vil bli registrert i løpet av dagen i dag.

Vi legger ut ny beskjed når alt er oppdatert.

Post has attachment
3. økonomirapport

I forbindelse med 3. økonomirapport så arrangeres det workshops på Kalvskinnet. Jeg og Inger Johanne vil være til stede på workshop 4. september, og på andre dager vil det være økonomirådgivere fra andre områder.

Dersom dere ønsker hjelp, men ikke har anledning til å delta på workshop så kan dere kontakte en av oss for å avtale nærmere.

For dere som allerede har avtalt møter med en av oss så trenger dere ikke foreta dere noe.

https://www.kslaring.no/course/index.php?categoryid=1287

Hei!

Budsjettene for HVS og HH er nå oppdatert med brukerendringer for juni og juli. Oppdaterte filer for budsjett og budsjettkorrigeringer ligger på teamdisk. Det er ikke krav om økonomirapportering denne måneden, men Lift og prognosen er oppdatert med regnskap og budsjett.

Hjemmetjenestebudsjettet er oppdatert med brukerendringer for juni.

Post has attachment
Rapportering HVS og Helsehus

Her er en oversikt på budsjettkorrigeringer som er gjort for mai. Budsjett til serviceverter, F3-dager og fagdager er fordelt nå.

Post has attachment
Prognoserapporten i LIFT er nå klar for gjennomgang. Denne gangen er det 2. økonomirapport, og det skal derfor leveres analyseskjema i tillegg til rapport i LIFT. Frist for å ferdigstille rapport samt levere analyseskjema er fredag 8. juni.
Wait while more posts are being loaded