رعنا
میگن اسمش که رعناستچشاش هم رنگ دریاستمیگن اسمش چه زیباستتنش عطر گل یاس


نویسنده:دوستم مهدیه

نظر لطفاتقدیم به تمام چشم آبی ها و رعنا ها «هم اسم رعنا،هم قد رعنا»
قد رعنا :قد بلند
Wait while more posts are being loaded