Post has attachment
ይሄን የሚፈልግ ከ 1 እስከ 10000000 ድረስ በ 1 ቀን ውስጥ ጽፎ ያቅርብ።
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
በልጅነት እናቶቻችን ጠዋት ላይ የእንቁላል ጥብስ በስኳር የለም ብለው ሲከለክሉ
Photo

ሰው
✿ ካላገባህ መቼ ነው የምታገባው ?
✿ ካገባህ መቼ ነው ልጅ የምትወልደው ?
✿ ሁለት ልጅ ካለህ መቼ ነው ሶስተኛ የምትደግመው
✿ ትዳርህ ጥሩ ካልሆነ ፍቺ እያለ ለምን እንዲህ ትሆናለህ
✿ ከትዳር አጋርህ ስትፋታ ምነው ትንሽ ታግሰህ በነበረ
✿ ጥብቅ ሰው ከሆንክ ምነው ከሰው አትቀላቀልም
✿ ከሰዎች ተቀላቅለህ ስትጨዋወት ምነው ወሬ አበዛህ
✿ ቁምነገረኛ ሰው ከሆንክ ምን አይነት ሻካራ ሰው ነህ
✿ በጥቂቱ ቀልደኛ ከሆንክ ቁምነገር የለህም
✿ አንዳንዴ ቁምነገረኛ አንዳንዴ ቀልደኛ ስትሆን የምትጨበጥ ሰው አይደለህም
በቃ ሁሌም ማውራት ነው!
♥ ስትወፍር → ያወራሉ
♥ ስትከሳም → ያወራሉ
♥ ረዥም ከሆንክ → ያወራሉ
♥ አጭር ከሆንክ → ያወራሉ
♥ መካከለኛ ከሆንክ → ያወራሉ
♥ ደደብ ከሆንክ → ያወራሉ
♥ ጎበዝ ከሆንክ → ያወራሉ
♥ ድሃ ከሆንክ → ያሾፉብሃል
♥ ሃብታም ከሆንክ → ይቀኑብሃል
♥ ስራ ከሌለህ → ይንቁሃል
♥ ስራ ስትሰራ → ያሙሃል
# ፌስቡክ
☞ ረዥም ስትፅፍ → «አሳጥረው»
☞ አጭር ስትፅፍ → «አብራራው»
☞ ምንም ካልፃፍክ → «ዳዕዋ አድርግ እንጂ?»
☞ ዝም ስትል → « ምከረን እንጂ»
☞ ሐቅ ስትፅፍ → « ለምን ፃፍከው!»
☞ ከተሳሳትክ → «ድሮም‘ኮ ..»
☞ ክረምት ሲሆን → «ወየው ብርዱ»
☞ በጋ ሲሆን → «አረረ ሙቀቱ»
☞ ሰዎች ሁሌም ሙሉ በሙሉ እርካታ አይሰማቸውም!
ሰውን እርሳውና ፈጣሪህን አስደስት!

ከፌስቡክ የተጠቀሰ

Post has attachment
Photo

Post has shared content

Post has attachment
ይሄ የወንዶች ሽንት መጠቀሚያ ተጠቅመው ሲጨርሱ ፎቶ ዲቴክት እያረገ ውሀ ይለቃል ግን ዲቴክተሩ የወንዶችን ጾታ መለያ ካላየ አይሰራም!
Photo
Wait while more posts are being loaded