لیسیدن ، بهتر از نلیسیدنه !!!
نظر علی دایی در مورد آهسته رانندگی کردن و رسیدن به مقصد با سرعت مطمئنه !

بگی شنیدم با جاروی چرخشی پلین میام تو حلقت!!!😂😂😂

یه سوال😊
وقتی گوینده اخبار پنجشنبه شب موقع خدافظی میگه؛
"شب جمعه بسیار خوبی رو داشته باشید"
من منحرفم یا واقعا منظورش همونه😂😂😂

بچها تخمام ریپورت شدن..

ده نفر بیان خایه مالی
😂😂😂

Post has attachment
حواستون به واکنش پسرا تو حموم باشه

یا آواز میخونن
یا اگه دیدین ساکتن، بععععله✊
دیگه چه خبر!!😂😂😂https://plus.google.com/communities/115291669899251825665

Post has attachment

در راستای سیستم افزایش جمعیت !!!!!!!


فروش صابون گلنار بدون نسخه پزشک ممنوع است😂😂😂

Post has attachment
اینقدر نپرسید بعد برجام چی بپوشم؟!

بعد برجام دیگه فقط لخت باشی😂😂😂


https://plus.google.com/communities/115291669899251825665
Wait while more posts are being loaded