ใครสอบซ่อมยังไม่ผ่านมาติดต่อภายในวันนี้ด้วยครับ

Post has shared content
Cutting a double-cone at different angles (each with a different eccentricity) gives us a circle, ellipse, parabola, or hyperbola. 

Nowadays we usually think of "conics" in mathematics as just another name for "quadratic equations". But conic sections were studied in a purely geometric sense, as shapes obtained by cutting through a cone, centuries before modern algebraic notation was invented. This animation shows a plane cutting a double cone at different angles to produce the three types of smooth conic sections—hyperbola, parabola and ellipse—as well as the degenerate conics—a single point or a pair of lines (or, just for an instant, a single line).

From: http://www.maths.adelaide.edu.au/alexander.hanysz/videos/conics_large.shtml

#math   #mathematics  
Animated Photo

Post has shared content
Snow, rain, ice, cold--unless you're in Florida, it looks like it's going to be a mostly indoors day. Keep the kids occupied with this science experiment--perfect for a cold day spent inside.

How do you do it? Cut the stem of your rose in quarters. Then take each quarter and soak it in four separate containers of water with food coloring. Photo: Imgur
Photo

Post has attachment

วันนี้มารับเอกสารประกอบการเรียนคืนไปด้วยครับ

วันนี้ อ. ธีรเดช ไปราชการ ออกเดินทาง 13:30 น.

อาจารย์ธีรเดชครับ สอบย่อย มีใครผ่านบ้าง และซ่อม วันจันทร์กี่โมง

+Apimuk Maharungruangrat ฝากถาม..

ใครอยากให้ อ. ธีรเดช ติวให้ พบกันที่ โต๊ะหินใกล้พ่อปู่ 13:00 น. วันอาทิตย์นี้ (15 ก.ย.) ใครจะมาลงชื่ิอไว้ก่อนจะดีมาก

Post has attachment

Post has attachment
หัวข้อที่นักเรียนต้องทำแบบฝึกหัด
Wait while more posts are being loaded