Post has attachment
Photo

"નાનું પણ ભયંકર વાક્ય"

આશ્ચર્ય છે ને કે રાવણને સળગાવતા પહેલાં આપણે જ એને બનાવીએ છીએ.

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded