Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content
AZ IGAZI KINCS - The real treasure

"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön,
ahol a moly és a rozsda megemészti,
és ahol a tolvajok kiássák és ellopják,
hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben,
ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg,
és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.
Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is."
(Máté 6,19-21)

Isten áldjon meg!
Dicsérjétek az Urat!

Jöjjetek énhozzám mindnyájan:
http://lelekmentomisszio.blogspot.com/2015/05/jojjetek-enhozzam-mindnyajan.html

http://www.wix.com/lelekmento/misszio

Sok szeretettel kívánok - Áldott - Békés - Szép napokat!
Móritzné Nagy Ilona teológus-misszionárius

The real treasure

"Lay not up for yourselves treasures upon earth,
where moth and rust doth corrupt,
and where thieves break through and steal:
But lay up for yourselves treasures in heaven,
where neither moth nor rust doth corrupt,
and where thieves do not break through nor steal:
For where your treasure is, there will your heart be also."
(Matthew 6.19 to 21)


God bless!
Praise the Lord!

Come unto me  all ye:
http://lelekmentomisszio.blogspot.com/2015/05/jojjetek-enhozzam-mindnyajan.html

http://www.wix.com/lelekmento/misszio

Wishing you all a blessed and peaceful day!
Love,
Helena Nagy-Moritz theologian, missionary
Photo

Post has shared content

Post has shared content
A bűneink ellenére Isten szeretete irántunk megváltoztathatatlan. Miért érzi mégis sok ember, hogy nem szereti Isten?
Azok közül, akiket ismersz, kinek van szüksége arra, hogy halljon Isten megváltoztathatatlan szeretetéről? Mit fogsz tenni ezért?
Hogyan kellene viszonyulnunk a kegyelemhez, ha arra gondolunk, hogy az Jézus életébe került?

Post has attachment

Post has attachment
                                                  Gyere hozzám !
                                      Tudom mi van a szívedben -
                             ismerem magányosságod és sérelmeid !
                                         ( Jelenések könyve 3 , 20  )
Photo

Post has attachment
                         A világon a legdrágább dolog Istent ismerni , 
                       és , ha csak részben is , az akaratát megérteni .
                                                 (  Szent  Sziluán  ) 
Photo

Post has attachment
                                                 Uram !
                         Erőt kérek a fegyelmezettséghez és a
                                 mértéktartáshoz , hogy ne ,
                       csak átfussak az életen , de értelmesen
                        osszam be a napjaimat , észleljem a        
                         váratlan örömöket és magaslatokat !      
Photo

Post has attachment
                                       Csalódni csak az tud : 
                                              Aki valaha hitt ! 
                                       (  Kosztolányi Dezső  )
Photo
Wait while more posts are being loaded