Post is pinned.Post has attachment
صباح الورد احبائي شو هذا المنتدى ماعاجبكم شو ما اشوف تفاعل ولا نشر بيه بس عزيزتي #عاشقة علي رشم..هيه الي تنشر بس العدد تقريبن فوق 50ياجماعه انشروو لشهيدكم الشاب علي رشم الله يرحمه اين انتم يامحبين علاوي ارجو من الكل التفاعل حبايب الي موجود يثبت وجوده بكلمة #تم
Photo

Post has attachment

مساؤ منو يعرف اخبار عاشقة علي رشم

Post has attachment

Post has attachment
عٌلُيَ وُآهِڛ فُرڪٺڪ آشُٺهِيَٺ آلُمْوُٺ
آٻآوُعٌ صًوُرٺڪ ڪلُ عٌقٌلُيَ آٺرڄآڪ
ٻآلُڪيَ آلُلُهِ يَطُلُعٌ صًوُر صًوُٺ
مْڛٺغٍرٻهِ عٌشُٺ لُيَهِڛهِ مْنْ فُرڪآڪ
مْفُروُض ٻغٍيَآٻڪ آنْهِ آشُٻعٌ مْوُٺ
ٻآڄر هِمْ يَڄيَ وُمْآٺرڄعٌ شُلُوُنْ
آصًڊڪ ٻآڄر مْنْ يَڪلُيَ رآح ٺعٌوُڊ
مْنْ ڪٽر مْآڊڪيَٺ ٻآٻڪ رڊ عٌلُيَهِ آلُٻآٻ
يَمْعٌوُڊهِ لُآ ٺحٻيَهِ وُآلُلُهِ مْآمْوُڄوُڊ 😞😞😭
Photo

Post has attachment
أّلَقِلَبِ ❤#َّسنِيِّ وِدِګأّتّهِ ❤#شٍيِّعٌيِّه لَلَمَوِت
Photo

Post has attachment

Post has attachment
مساء الخير حبايبي
شؤنكم ان شاء الله تمام ..
حبيت اكوللكم يعني ليش ماكووو تفاعل بالمنتدي ..
منشورات عن الشهيد البطل علي رشم الساعدي ...الله يرحمه ...
ماكو ليش شنوو السبب اذا ما احبؤن اتنشرؤن الغووووووا الانضمام للمنتدى ..
اؤك
Photo

Post has attachment
هِيِّ أّلَلَيِّلَهِ أّلَأّخَيِّرةّ أّلَتّيِّ تّطّرقِ فِّيِّهِأّ أّبِوِأّبِ
أّلَيِّتّأّمَىِ فِّيِّ أّلَګوِفِّه,,, وِأّلَلَيِّلَهِ أّلَأّخَيِّرةّ أّلَتّيِّ
يِّمََّسحٌ فِّيِّهِأّ عٌلَى رؤوِوَِّس أّلَأّطّفِّأّلَ أّلَيِّتّأّمَى
💔 #فِّزِّتّ_وِربِ_أّلَګعٌبِةّ #فِّنِأّدِى جِبِرأّئيِّلَ بِيِّنِ
أّلََّسمَأّء وِأّلَأّرضّ : تّهِدِمَتّ وِأّلَلَهِ أّرګأّنِ أّلَهِدِى ,,
وِنِطّمََّستّ وِأّلَلَهِ نِجِوِمَ أّلََّسمَأّء وِأّعٌلَأّمَ أّلَتّقِى ,,
وِأّنِفِّصٌمَتّ وِأّلَلَهِ أّلَعٌروِةّ أّلَوِثّقِى ,, #قِتّلَ_أّبِنِ_عٌمَ_أّلَمَصٌطّفِّى ,, قِتّلَ أّلَوِصٌيِّ أّلَمَجِتّبِيِّ ,, #قِتّلَ_عٌلَيِّ_أّلَمَرتّضّى
#قِتّلَ_َّسيِّدِ_أّلَأّوِصٌيِّأّء
#قِتّلَهِ_أّشٍقِأّ_أّلَأّشٍقِيِّأّء...#عٌلَيِّ_أّبِنِ_أّبِيِّ_طّأّلَبِ 💔
&#رضّيِّهِ_أّلَلَهِ_عٌنِهِ&ِ
Photo

Post has attachment
لَأّ تّګثّروِ أّلَنِظّر عٌلَى أّحٌزِّأّنِيِّ فِّقِدِ تّعٌشٍقِوِنِهِأّ وِتّجِرحٌګمَ،، فِّ هِيِّ مَخَلَصٌهِ لَيِّ وِلَنِ تّتّرګنِيِّ؟؟

<<غٌصٌهِ بِ قِلَبِيِّ>>
Photo
Wait while more posts are being loaded