Hvad er meningen med meninger?


Danmarks radio konstaterer det er valgår, og også at vi i højere og højere grad
kun omgås meningsfæller, og har derfor taget initiativ til at man skal møde en man er uenig med, for det kan man lære noget af - mener dr. Det er selvfølgelig politisk uenighed de har fokus på, og min umiddelbare reaktion var at det da er et udmærket folkeligt og demokratisk passende projekt de har gang i - en lille modgift til al den grøftegravning der også finder sted.


Men hvad er meninger egentlig - hvor kommer de fra - hvad bruger vi dem til - hvad er konsekvensen af meninger - er de farlige - er de nødvendige - skiller de os ad - samler de os - kan vi leve uden meninger, og kun med fakta - kan man tale om relevante og irrelevante meninger - hvad er jeg uden en mening?


Det forekommer mig at meninger er ligesom et lag vi lægger over virkeligheden, og spørgsmålet er om vi behøver det lag?


Gad vide om nogen er interesseret i at gå ind i det her?

Hvad venter vi på?

Idéen var at K-dialog.dk skulle være en del af hjemmesiden, så hvordan kommer vi derhen, og kan vi/skal vi enes om rammerne?


Tænker vi med fordel kunne diskutere hvornår vi virkelig går online med denne gruppe, og så hjemmesiden i det hele taget lidt hver for sig, selv om de selvfølgelig hænger sammen.


Jeg tænker f.eks. ikke at vores organisatoriske snak som denne her er så interessant for folk som bliver berørt og interesseret i et eller andet K har sagt og derfor gerne vil dele det, tale om det, udforske det med andre.


Hvad siger I?

Jeg ved ikke om Henriks forslag, da vi mødtes sidst, om anvendelsen af dogme regler til styring af vores deltagelse i dette Google+ forum var en joke eller alvorligt ment. Hvis forslaget var alvorligt ment vil jeg hermed gerne opponere imod det. Det er ikke i overensstemmelse med The Teachings' ånd, ejheller bogstav. At forsøge at sætte vilkårlige regler op for dialogens frie forløb kunne tolkes som et autoritært forsøg på at begrænse og kontrollere dialogen, et forsøg på at indskrænke friheden til at ytre sig og måske et forsøg på at undgå at få gransket sine indslag.

Modsætningen mellem at at være anti-autoritær og så autoritært at forsøge at lægge begrænsninger på dialogen burde være lige til højrebenet.

I samme gænge virker forslaget om at slette poster efterfølgende. Kan man ikke på et senere tidspunkt stå inde for sine egne poster, bør det stå en frit for at slette dem, men det står ikke en frit for at slette andres poster.


Der er jo forskel på skriftlig dialog i et forum som dette på den ene side og så mundtlig dialog på den anden side. Under alle omstændigheder er dialog ikke nemt. Den har det med at blive hijacked af bevidsthedens psykodramaer.

Her er en beskrivelse af, hvad dialog kunne være, når den er bedst:
• Dialog er en mangesidig proces, der rækker langt ud over typiske forestillinger om hvad det vil sige at udtrykke sig i normal konversation.
• Det er en proces, der udforsker en usædvanlig bred vifte af menneskelig erfaring: vores nærmeste værdier; følelsernes karakter og intensitet; vores tankeprocessers mønstre; hukommelsens funktion; indoptagelsen af arvede kulturmyter; og den måde, hvorpå vores neurofysiologi strukturer vores oplevelse, fra øjeblik til øjeblik.
• Måske vigtigst af alt, undersøger dialogen den måde tanken - et iboende begrænset medium snarere end en objektiv fremstilling af virkeligheden - genereres og holdes ved lige på det kollektive plan.
• En sådan undersøgelse stiller spørgsmålstegn ved basale antagelser om kultur, mening og identitet.
• Dialogen er i sin dybeste forstand en invitation til at afprøve levedygtigheden af traditionelle definitioner af, hvad det vil sige at være menneske og kollektivt undersøge muligheden for en forbedring af menneskeheden.
• Menneskeheden generelt er fanget i et spin af modstridende hensigter og handlinger. Disse modsætninger fører til alle mulige former for social og personlig fragmentering.
• Menneskets generiske tankeprocesser har det med at opfatte verden på en fragmentarisk måde, til at bryde ting op, som ikke er adskilte. Fragmenterne har ikke nogen funktionsmæssig helhed. Der er ikke nogen essentiel relation mellem dem.
• En sådan opfattelse vil nødvendigvis resultere i en verden af nationer, økonomier, religioner, værdisystemer, Og i separate "selv", der grundlæggende er i modstrid med hinanden på trods af de aktuelle vellykkede forsøg på at indføre social og samfundsmæssig orden.
• Et primær mål med dialogen er at kaste lys over denne fragmenterings aktivitet - ikke kun som teoretisk analyse, men også som en konkret oplevelsesproces.

(Kan ikke huske hvem den oprindelige kilde til ovenstående beskrivelse er - kunne være David Bohm).

Datoer forår 2019

Mandag 14. jan: intro-aften
Mandag 11 Februar: Det udsatte nu: Barrierer for sand erkendelse
Mandag 25 februar: Tankens mekanik
Mandag 4. Marts: Åben dialog
Mandag 25. Marts: Sindets begrænsning
Mandag 8 april: Det totale ophør af konflikt
Nordic retreat: Friday, 12th April 2019 - Monday, 15th April 2019 Living with the Now.
Mandag 29 april: åben dialog
Mandag 6. Maj: Kritik - accept - mistro
Mandag 20 maj: Maj: åben dialog
Mandag 10 juni: Krishnamurti i vores hverdag.

AT VÆRE ALENE MED SIG SELV, OG AT VÆRE STILLE.

"Menneskets ulykke skyldes en bestemt ting: en manglende evne til at sidde stille alene i et værelse."


En vis monsieur Pascal kom åbenbart med ovenstående udtalelse, og umiddelbart tænker jeg der er noget om det, noget sandt i det - for mig.


Det er vigtigt at kunne være alene med sig selv, for er det ikke kun da man kan være sammen med andre på fri, utvungen, ærlig vis? Hvis ikke vi lærer at være alene med os selv, bliver vi jo hurtigt psykologisk afhængige af andre, og så er der jo sat frygt, behagesyge, og andet i gang, som skaber konflikt.


For mig betyder det at være alene med mig selv som regel ikke at jeg er stille, men at jeg er i dialog med mig selv, og denne dialog er ikke forskellig fra at være i dialog med andre. Den er dog nok mere stille, som en lille strøm højt oppe risler den fornøjeligt afsted svingende hid og did mellem og over græs og sten, uvidende om hvad der venter den. Ligesom det at være alene er grundlaget for ordentligt at kunne være sammen, så er dialogen med én selv nødvendig hvis dialogen med andre skal fænge, være frugtbar, og så videre.


Når det gælder det med at være stille, er det nok bedst ikke at sige noget!


Spørgsmålet er måske om vi evner at have en så god dialog, at den naturligt forstummer, kommer til en ende, ophører - og så er der jo stille, ikke?

Opsummering af kommende møder som jeg ser det.

Mandag 21 jan: K-dialog/video? med Michael
Mandag 11 Februar: emne/oplæg/video ved ?
Mandag 25 februar: K-dialog/video? med Michael
Mandag 4. Marts: emne/oplæg/video ved ?
Mandag 25. Marts: emne/oplæg/video ved ?
Mandag 8 april: K-dialog/video? med Michael
Nordic retreat: Friday, 12th April 2019 - Monday, 15th April 2019
Mandag 29 april: K-dialog/video? med Michael
Mandag 6. Maj: emne/oplæg/video ved ?
Mandag 20 maj: Maj: K-dialog/video? med Michael
Mandag 10 juni: K-dialog/video? med Michael

Vi skal jo stadig have overskrift og navn på "foredragene" og så ved jeg jo ikke helt præcis hvordan Michael vil annoncere de andre aftener. Hvis det er vil jeg nok gerne byde ind på et par af disse aftener med et videoklip og en dialog.


Hilsen Henrik

Hej alle,

Med hensyn til forårets arrangementer har jeg følgende forslag til datoer (for at undgå at de kolliderer med planlagt ferie i marts):

Mandag 11 Februar
Mandag 4. Marts
Mandag 25. Marts
Mandag 6. Maj

Forårstemaet var noget i retning af: “Det er nu du lever” - var det ikke?
Wait while more posts are being loaded