Post has attachment
مساء الخير ضيفه جديدة اكو ترحيب
Photo

Post has attachment
لَأّنِ أّلَګلَ لَأّيِّعٌلَقِ وِألَأّ يِّشٍأّرګ وِلَأّ يِّعٌطّيِّ لَأّيِّګ وِلَأّ يِّتّأّبِعٌ
بَِّس أّريِّدِ َّسؤأّلَ يِّقِنِعٌنِيِّ أّنِوِ أّوِنِتّوِ لَيِّشٍ مَتّعٌلَقِوِنِ يِّلَأّ أّعٌطّوِنِيِّ َّسبِبِ يِّقِنِعٌنِيِّ يِّعٌنِيِّ شٍنِوِ قِأّبِلَ بَِّس أّنِيِّ أّعٌلَقِ عٌلَى مَنِشٍوِرأّتّګمَ
Photo

Post has attachment
يِّلَهِ أّلَګوِوِوِلَ يِّشٍأّرررګ
أّنِيِّ قِنِأّصٌ بِيِّګيَِّّسيِّ نِصٌ أّخَمََّس أّمََّسګَّستّيِّنِ
عٌذّرنِيِّ بِنِأّتّ ګتّبِتّ ګلَ أّلَأَّّسلَحٌهِ
بَِّس يِّلَهِ عٌأّدِيِّ هِمَ ګتّبِنِ
Photo

Post has attachment
هِأّيِّ أّلَګلَيِّجِهِ أّنِيِّ َّسوِيِّتّهِةّ أّنِشٍأّء أّلَلَهِ يِّأّربِ تّعٌجِبِګمَ 👍👍
Photo

Post has attachment
يِّلَأّ أّلَګلَ يِّشٍأّرګ
Photo

Post has attachment
شٍبِأّبِ بِنِأّتّ أّجِتّ أّلَمَدِأّرَّس حٌظّروِ روِأّحٌګمَ
Photo

Post has attachment
أّلَرجِأّء أّلَنِشٍر لَأّنِ أّلَأّمَر ضّروِريِّ
Photo

Post has attachment
أّلَلَهِ يِّخَلَيِّګمَ حٌبِأّيِّبِ ګلَبِيِّ صٌفِّحٌتّيِّ حٌيِّلَ ضّعٌيِّفِّ مَحٌتّأّجِهِ دِعٌمَ وِمَتّأّبِعٌهِ وِلَأّيِّګأّتّ وِمَشٍأّرګأّتّ وِتّعٌلَيِّقِأّتّ أّلَلَهِ يِّخَلَيِّګمَ أَّّستّمَروِ بِيِّهِمَ
Photo

Post has shared content
عٌلَى عٌيِّنِيِّ وِعٌلَأّ رأَّّسيِّ أّلَأّمَأّمَ عٌلَيِّ

مََّسأّء أّلَوِردِ 🍃🌹🍃🌹
أَّّسفِّهِ عٌلَى قِلَتّ تّفِّأّعٌلَيِّ 😔
وِأّلَيِّ مَقِصٌرهِ وِيِّأّ 😕
🌟{{لَأّيِّګ--تّعٌلَيِّقِ--دِعٌم--أّضّأّفِّهِ}}🌟
يِّګتّبِ 👇👇👇👇👇👇👇👇 😘[[تّمَ]]😘
Wait while more posts are being loaded