Post has shared content
هرودوت ۲۴۶۰ سال پیش گوید مادها خود را آریایی (ایرانی) مینامند
ماد بزرگ هگمتانه ری کردستان و کرمانشاه
و ماد کوچک تات ها تالشی ها آران شروان، سرزمین آنش آتورپادگان ،اوستیا ایرونی ها قفقاز و..‌.
Photo

Post has attachment

Post has attachment
جوانترین پادشاه تاریخ آلفونسو پادشاه اسپانیا بود که درروز تولدش به پادشاهی رسید!
درست زمانی که از رحم مادرش به دنیا آمد!

اما شاپور دوم ساسانى پیش از تولد و در رحم مادر به سلطنت رسيد بطوری که تاج پادشاهی را بر شکم مادر نهادند
Photo

Post has attachment
انوشیروان از بزرگمهر پرسید :

ملڪ ایران چگونه ویران می شود ؟
وی پاسخ داد : ڪارهاى بزرگ را دست آدم هاى ڪوچک بده و آدم هاى بزرگ را تحقیر ڪن ، ویران می شود ...
.
همانگونه که امروز ایرانمان
شوربختانه این چنین ست

Photo

Post has attachment

Post has attachment
❤️❤️❤️ایران در قلبم❤️❤️❤️

Post has shared content
پل باستانی شادروان شوشتر با بیش از 1600سال پیشینه،کهنترین پل استوار جهان است
این پل بفرمان شاپور یکم ساسانی و با بهره گیری از دانش مهندسان ایرانی و کارگران رومی ساخته شد
Photo

الا ای نقش روحانی چرا از ما گریزانی
تو خود از خانه آخر ز حال بنده می دانی
به حق اشک گرم من به حق روی زرد من
به پیوندی که با تستم ورای طور انسانی
اگر عالم بود خندان مرا بی‌تو بود زندان
بس است آخر بکن رحمی بر این محروم زندانی
اگر با جمله خویشانم چو تو دوری پریشانم
مبادا ای خدا کس را بدین غایت پریشانی
بر آن پای گریزانت چه بربندم که نگریزی
به جان بی‌وفا مانی چو یار ما گریزانی
ور از نه چرخ برتازی بسوزی هفت دریا را
بدرم چرخ و دریا را به عشق و صبر و پیشانی
وگر چو آفتابی هم روی بر طارم چارم
چو سایه در رکاب تو همی‌آیم به پنهانی

Post has shared content

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded