Post has attachment
Hình ảnh nói lên tấm lòng
Photo

Post has attachment
Hoàn cảnh khó khăn
Photo
Photo
15/06/2016
2 Photos - View album

Post has attachment
Người cơ nhở lang thang
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
15/06/2016
7 Photos - View album

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
15/06/2016
10 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded