Post has shared content
Originally shared by ****
دوستان یادتونه چطوری بچه های مظلوم دهه شصتی رو تنبیه میکردن؟!!!!

Photo

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
Originally shared by ****
*شمر امروز پوتین وشرکا هستند ؛ شک نکنید!
سالهاست که صدای مرحوم مطهری در گوشم می پیچد که می گفت: شمر امروزت را بشناس ؛ شمر 1300 سال پیش مرد ! شمر امروز بگین و موشه دایان است!
اما چرا وقتی هواپیماهای بمب افکن روسی بر سر زن وکودکان سوری (حلب) بمب های وحشتناک را می ریزند و زن و بچه مسلمان را زیرخروارها آوار می برند و بدن هایشان را قطعه قطعه می کنند دیگر نباید شمرامروزمان را بشناسیم ؟ چون شمر امروز(روسیه) با ما معاهده نظامی امضا کرده تا ما را شریک قتل عام کودکان سوری کند ؟! مگر شمر آن روزچه کرد که شمر امروز نمی کند ؟ مگرتیر سه شعبه حرمله با گلوی علی اصغر چه کرد که بمبهای روسی با کودکان سوری نمی کند ؟ مگرکربلا فقط همان محدوده جفرافیایی درعراق است که حسین و یارانش در آن کشته شدند پس کل یوم عاشورا و کل ارض کرببلا چه می شود ؟ مگر کربلا سنگ نشانی نبود که ره گم نشود پس چه شد که حالا که نوبت به شما و هم پیمانتان رسید ره گمشده ؟ مگر بنا نیست شمر و حرمله های زمانه شناخته شود؟ پس کجا رفت دلسوزی و رحم و انصاف ؟ پس کجاست انسانیت ؟ نه آقا جان ! شمر امروز "پوتین " است شک نکنید ! که با حمایت حضرات مسئولین ما در کشتار کودکان و زنان سوری شریکند ! همان پوتینی که هر وقت خواستند شمرش می کنند و هر وقت بخواهند وهب مسیحی ! مگر شما زیارت عاشورا نمی خوانید آنجایی که می گوید : اللهم العن العصابه التی جاهدت الحسین و شایعت و بایعتو تابعت علی قتله اللهم العنهم جمیعا"
بارالها! دور کن رحمتت را از گروهی که به جنگ حسین آمدند و " تمام کسانی که از آنها پیروی کردند و یا با آنها بیعت نموده و از آنها پیروی کردند ! بارالها همه آنها را از رحمتت دور بدار.
و امروز کربلای واقعی سوریه است وعلی اصغر کودکان سوری و شمر امروز روسیه و شرکا!
http://www.parsine.com/fa/news/263152/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
Photo

خوشا به حال....

چشمی که " تو" را می بیند...

دستی که " تو" را لمس میکند...

آغوشی که تو را.....

و بیچاره " من" .....

که نهایت عاشقانه هایم...

فقط شعرهایم!...

برایت موج میزنند....

@acetxt #faeze

سلام هم قطار ان'من با افتخار باشما'

Post has attachment
Photo

Post has attachment
ساحل بندر انزلی سال 1350
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded