Post has shared content
anh dc k em
Muốn lấy chồng rồi nhưng không biết lấy ai. !!!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
√Π……
Photo

Post has attachment
Cuộc sống Bon Chen nuôi ta lớn !
- Bạn bè Khốn Nạn dạy ta Khôn : )
- Có Tiếng - Có Tiền thì có Bạn !
- Không Tiền không Tiếng - Bạn quay
lưng =))
- Có tiền sẽ có bạn HIỀN
- Hết tiền sẽ bị mang TIẾNG làm PHIỀN bạn thân
Photo

Post has attachment
mUỐN LẤY VK AI O VUNG TÀU LAM VK MINH NHA SDT MINH 098.3344.713
Photo

Mình Dang Muốn Lấy Vk Có AI o vŨNG tAU K Làm Vk Mình nha
Wait while more posts are being loaded