Post is pinned.Post has attachment
Công đồng thơ trên Google
LỚP DẠY LÀM THƠ THẤT NGÔN BÁT CÚ
Bài giảng chung cho cộng đồng

📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼📼

Bài 28
Bệnh lỗi thơ
PHẠM NHÃN
ღ♪• ♫♪♪ •♫♪♪ ♫•♪ღ


Trong một bài thất ngôn,
Chữ thứ 5 trong mỗi câu
Rất quan trọng
Người làm thơ thường lấy chữ thứ 5
Làm điểm nhấn để câu thơ mượt mà bay bổng
Được coi là Thi Nhãn
Như là con mắt của mỗi câu thơ

Do vậy
Chữ thứ 5 trong mỗi câu thơ
Phải giữ đúng thanh Bằng-Trắc theo chính luật
Nếu không đúng vậy là Phạm Nhãn

Ta vẫn biết rằng:
Làm thơ theo Thứ luật (Luật bất luận)
Nhất Tam Ngũ Bất Luận
Nhị Tứ Lục Phân Minh
Nghĩa là: Những chữ 1, 3, 5
Có quyền thay đổi Bằng-Trắc
Không nhất thiết phải theo Chính Luật

Người làm thơ theo Thứ Luật như vậy
Là vẫn giữ đúng không phạm Thất Luật
Nhưng nếu thay đổi thanh Bằng-Trắc chữ số 5
Thì câu thơ trúc trắc, mất thanh điệu. không mượt mà
Nên câu thơ đó, bài thơ đó đã bị Phạm Nhãn

Người làm thơ để Phạm Nhãn
Chứng tỏ người đó làm thơ chưa thật cao minh
Là người còn non tay, chưa nắm vững Thi Pháp

Hậu quả:
Bài thơ Phạm Nhãn ở những câu không vần
Sẽ biến thành bệnh Khổ Độc
Thêm nữa:
Bài thơ Phạm Nhãn khi
Ba câu liên tiếp có cùng cấu trúc thanh Bằng-Trắc
Thì bài thơ sẽ thành bệnh Thượng Vĩ
Một lỗi nặng của thơ Đường luật.

Tóm lại:
Phạm Nhãn là lỗi nhỏ
Nhưng đã là lỗi thơ
Thì người biết làm thơ cần phải tránh.

Ƹ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴ƷƸ̴Ӂ̴Ʒ

Ví dụ bài thơ Phạm Nhãn
HÁT BỘI
(Tác giả: Phan Văn Trị)

Đứa mắc ghẻ ruồi, đứa lác voi
Bao nhiêu xiêm áo cũng trơ mòi
Người trung mặt đỏ đôi tròng bạc
Kẻ nịnh râu hoe mấy sợi còi
Trên trính có nhà còn lợp lọng
Dưới chân không ngựa lại giơ roi
Hèn chi chúng nói bội là bạc
Bôi mặt đánh nhau, lại thoi ..

Bài thơ này
Câu 7 chữ số 5
Đáng Bằng mà bị đổi ra Trắc bội
Vậy bài thơ này đã Phạm Nhãn
Đồng thời cũng đã phạm Khổ Độc luôn

Hơn thế nữa:
3 câu liên tiếp 6, 7, 8
Có chữ thứ 5 lại , bội , cùng cấu trúc thanh Trắc
Vậy bài thơ phạm thêm bệnh Thượng Vĩ một lỗi nặng của bài thơ.


•••••••••••••••√•••••••••••••••

Ví dụ bài thơ chuẩn Không Phạm Nhãn
XEM HÁT BỘI

- Yêu vận
- Tiểu vận
- Bàng Nữu
- Ngũ độ thanh

Sao thèm cưỡi ngựa với trèo voi
Ẹ mãi rèm nhung chẳng thấy mòi
Chũm chọe đưa mời bao ả béo
Phèng la réo gọi những em còi
Đùa vương hậu cứ vung quành tiễn
Giỡn tướng tiền quân khởi giục roi
Chuyện khắp trần gian đều kể đã
Xem rồi ngẫm lại chán cù thoi ..

Paris 19.05.2017
+Soksrey Nữ sĩ Trà Mi

💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎

Kết luận
- Phạm Nhãn là chữ thứ 5 trong câu thơ không theo đúng Bằng-Trắc
- Từ Phạm Nhãn dễ dẫn tới phạm Khổ ĐộcThượng Vĩ

- Muốn tránh Phạm Nhãn
- Tốt nhất nên làm thơ theo Chính luật
- Làm thơ theo Chính luật không bao giờ Phạm Nhãn


- Khi làm thơ theo Thứ luật phải nhớ
- Chữ thứ 5 trong câu thường là Thi Nhãn
- Rất quan trọng nó tạo nên điểm nhấn cho câu thơ, bài thơ
- Nên phải giữ đúng Bằng-Trắc theo bảng Chính Luật
- Muốn đổi thì chỉ nên đổi các chữ thứ 1 và thứ 3 trong câu thôi.


🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

Paris 26.06.2017
Tác giả: Tuyển Tập Đường Luật

⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓⚓
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded