Post has attachment

Post has attachment
Num issi kinnaane yaaxagay
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
⏩ A manoh bagul sahdayti baxi Luk yaqeeseh yan ayyunta kee issi fantaaxaw gablusuh issi kinnaane aakamal yasmitem faxximta . Woh akah kinnim kullumti badak irol yaqeesem akah duude waannah sahdayti tonnah luk yan ayyuntak iroh yaqeesem maduuda. Tohum kaadu banaadamti baxa kalah raqtah tan ginok inkih baxsaluk caglitah yan caalat kinni.
Photo
Wait while more posts are being loaded