Post has attachment
أيها الواقع !!
من أين لي أن "أخيط"
لك حلمآ على "مقاسك"
مساء الامل
Photo

Post has attachment
يارب قبل أن تأذن لشهر ديسمبر بالرحيل
اكتب لنا فرحة بِـ أول السنة تسعدنا العُمر كله..!
Photo

Post has attachment

Post has attachment
مًسِـأّء أّلَخِـيِّر....يِّأّأّجّـمًلَ أّنِسِـأّنِةّ تٌـسِـکْنِ قُلَبيِّ

وٌتٌـجّـريِّ بًدٍمًيّ....وٌتٌـعٌيِّشُـ. بًيِّنِ ضًـلَوٌعٌيِّ

مًسِـأّء أّلَخِـيِّر....يِّأّأّجّـمًلَ وٌردٍةّ فُـيِّ بًسِـتٌـأّنِ حيِّأّتٌـيِّ

أّرغُمً أّنِ حًيِّأتٌـيّ کْلَهّـأّ لَأّ تٌـوٌجّـدٍ بًهّـأّ ﺰهّـرةّ سِـوٌأّکْ
Photo

Post has attachment

کْْثًـرأّ مًأّ فُکْرتٌـ بًأّلَأّتٌـعٌأدٍ عٌنِکْ

لَکنِ دٍمًعٌکْ..کْأّنِ يِّقُطِعٌ عٌلَيِّ مًحًأّوٌلَةّ

فُـعذِريِّ لَقُمًفُـيّ..أّنِکْ تٌـحًبيِّنِيِّ
Photo

Post has attachment

Post has attachment
‏"سكوتي عند سماع صوتك واحاديثك..
ليس عجزاً مني،بل جنوناً وعشقاً بك. .💜 ↬Hayat Elroh
Photo

Post has attachment
ګمَ أّحٌبِ أّلَأّخَبِأّء بِيِّنِ ذّرأّعٌيِّګ

وِګمَ أّشٍعٌر بِأّلَأّمَأّنِ فِّيِّ حٌضوِرګ

وِګمَ هِيِّ ګبِيِّرةّ َّسعٌأّدِتّيِّ حٌيِّنِ أّګوِنِ مَعٌګ

وِبِشٍقِأّوِتّيِّ أّشٍأّغٌبِګ فِّأّ أّأّنِأّ أّمَنِتّ بِحٌبِګ

وِأّمَنِتّ بِأّنِګ لَيِّ أّلَأّمَأّنِ أّحٌتّمَيِّ بِګ أّيِّنِ

مَأّ مَأّذّهِبِ فِّأّأّنِأّ مَعٌګ فِّيِّ ګلَ مَګأّنِ لَأّ

أّنِأّ مَلَګګ أّنِتّ فِّګنِ دِأّئمَأّ بِجِأّنِبِيِّ


#اسمي بغدادي
Photo

Post has attachment
حٌيِّنِ أّقِوِلَ لَګ حٌبِيِّبِتّيِّ هِذّأّ يِّعٌنِيِّ أّنِ

صٌوِتّګ أّغٌنِيِّنِيِّ

أَّّسمَګ قِصٌيِّدِتّيِّ

وِأّنِ عٌيِّنِأّګ جِنِتّيِّ

طّقِوَِّس عٌشٍقِګ فِّصٌوِلَ روِأّتّيِّ أّلَتّيِّ لَنِ

تّنِتّهِيِّ أّنِيِّ أّحٌبِګ وِأّحٌبِګ لَلَيِّوِمَ وِلَلَغٌدِ وِلَلَعٌمَر أّلَذّيِّ لَأّ يِّعٌدِ


#حسن العراقي
Photo
Wait while more posts are being loaded