Post has attachment
Cuộc đời là cạm bẫy...không bao giờ dừng lại càng cố gắng, càng vấp phải... nỗi đau không bao giờ lành... những vết lỡ càng lớn, thì càng đau hơn. càng đau hơn thì Tiểu Hương càng cố gắng hơn.. để vựot lên để che chở cho các con...dù Tiểu Hương cố gắng đến bao nhiêu, nhưng không được sự quan tâm và thương cảm của xã hội. Thì Tiểu Hương cũng không làm gì được....Tiểu Hương và các con luôn cần lắm những tấm lòng chúng tay..để tiep bước con đường bác ái trong yêu thương...trân trọng va biết ơn.. #huynhtieuhuong.

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
The fulcrum of more than 300 orphans / Mother Huynh Tieu Huong

Post has attachment
THE FREEDOM ... The pain only ... Mother Huynh Tieu Huong

Post has attachment
Billionaire does not raise 333 orphans

Post has attachment
Billionaire does not raise 333 orphans

Post has attachment
Mother Huynh Tieu Huong, Mark 16 years. to the unhappy in life

Post has attachment
The Small Children Learn Basic Body Language - Huynh Tieu Huong

Post has attachment
Lifelong Women Against Child Violence
Wait while more posts are being loaded