از نوای سخن عشق ندیدم خوشتر
یادگاری که در این گنبد دوار بماند 
Wait while more posts are being loaded