Em Bán Sim 0911.80.2666 - 0981.393936 - 0968.568.986 - 0868888321 - 0965.214.555 ...
***Liên hệ: 0869.22.1111 Ms Vân90***
0911.80.2666 = 5.5tr ( ck 600k/t/18t miễn phí 4000 phút nội mạng + 500 phút ngoại mạng + 20Gb 3G)
0968.568.986 = 3tr500k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
0868880068 = 3tr500k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
0968.56.3968 = 950k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
0985.12.8679 = 950k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
097878.0660 = 950k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0981.39.39.36 = 1tr850k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
096666.0244 = 1tr250k ( ts 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi )
0868888.321 = 1tr250k ( ts 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi )
0166.379.8989 = 1tr850k ( ts 150k/t/24t miễn phí 1000 phút gọi )
0975.322.866 = 1tr550k ( ts 50k/t/12t )
0965.214.555 = 2tr600k ( ck 400k/t/36t )
0963.85.05.85 = 750k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0964.839.866 = 999k ( sim trả sau 50k/t/12t)
097.8888.091 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)
098888.70.39 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0965.17.7939 = 999k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0982.335.399 = 950k ( sim trả sau 50k/t/12t)
09723.25.866 = 999k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0977.82.0246 = 1tr250k ( sim trả sau 50k/t/12t)
096.3333.951 = 950k ( sim trả sau 50k/t/12t)
096.8888.173 = 999k ( sim trả sau 50k/t/12t)
098.1111.653 = 900k ( sim trả sau 50k/t/12t)
098.606.3186 = 800k ( sim trả sau 50k/t/12t)
097.19.03689 = 1tr250k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0976.85.65.85 = 1tr500k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
09868688.03 = 950k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0963566635 = 950k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0988.958.358 = 950k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
09.8869.8839 = 1tr250k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0988.096.596 = 950k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0987655.234 = 999k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0981.226.299 = 950k ( trả sau 50k/t/12t )
0978.368.639 = 750k ( trả sau 50k/t/12t )
0986.186.339 = 750k ( trả sau 50k/t/12t )
0966996796 = 1tr250k ( trả sau 50k/t/12t )
0988.019.319 = 950k trả sau 50k/t/12t
0981.156.136 = 950k trả sau 50k/t/12t
096.39.79.566 = 950k trả sau 50k/t/12t
0977.909.910 = 950k trả sau 50k/t/12t
0977.092.692 = 950k trả sau 50k/t/12t
0987.295.695 = 950k trả sau 50k/t/12t
0985.093.593 = 950k ( ts50k/t/12t )
0888.7889.07 = 250k
0888.005.305 = 450k
0888.7373.35 = 350k
0888.79.1080 = 650k
0888.69.6600 = 868k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0888.68.0990 = 868k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0888.63.90.90 = 868k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0961.321.866 = 950k (trả sau 50k/t/12t
0977.31.8689 = 1tr050k ( ts 50k/t/12t)
0979.093.693 = 990k ( ts 120k/t miễn phí 1000p)
0966.795.234 = 990k sim trả trước
0968.244.886 = 1,5tr ( ts 250k/t/12t) miễn phí 1000p +300 tin nhắn + 5gb 4G vào mạng.
09.6789.59.86 = 950k ( ts 120k/t/12t) miễn phí 1000p
0966.95.3968 = 1,2tr ( ts 120k/t/12t ) miễn phí 1000 p
0977.398.234 = 750k ( ts 120k/t/12t) miễn phí 1000p
0981.156.136 = 850k ( ts 50k/t/ 3 tháng)
096.1111.445 = 1,2tr ( ts 50k/t/12t )
0965.483.583 = 850k ( ts 120k/t/ 12 tháng)
0971.911.866 = 950k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0965.944.966 = 950k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0982.292.629 = 850k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0985.963.363 = 850k/sim. miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0972.010.898 = 950k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0869.160.668 = 950k ( 50k/t/12t)
0162.865.0000 = 1,9tr, sim cam kết 150k/t miên phí 1000 phút gọi nội mạng
01693293333 = 9,5triêu sim trả trước
0164.367.2222 = 2tr999k sim ck 300k/t24t miễn phí 1000 phút, còn 20t
0886.018.777 = 2,2 triệu ( sim trả sau 94k/t/18 tháng 1000p gọi nội mạng 30p gọi ngoại mạng)
0888080600 sim ck 84k/t giá 650k/sim
0888080660 sim ck 84k/t giá 650k/sim
0886891368 = 5,5 triệu sim vina trả trước
Sim gọi miễn phí 1000 phút gọi nội mạng.
01666.49.6789 = 6.5 triệu ( ck 350k/t/36t miễn phí 1000 phút gọi + 4G)
01656.35.5678 = 3tr200k ( ts 200k/t/24t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
01665.34.4567 = 2tr500 (ck 120k/12t)
0166.55.13456 = 2tr200 (ck 120k/12t)
0166.989.3579 = 2tr200 (ck 120k/12t)
01665513555 = 999k ( ts 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi )
01665655559 = 2tr250k (ck 150k/24t) miễn phí 1000 phút nôi mạng
0165.33333.25 = 2tr250k(ck 150k/24t) miễn phí 1000 phút nôi mạng
0164.55555.46 = 2tr250k(ck 150k/24t miễn phí 1000 phút nôi mạng
0985.93.1919 = 2,5 triệu sim trả trước
0933333587 = 3,5 triệu
0936.56.1995 = 1,8tr
Liên hệ: 0869.22.1111 Ms Vân 90Em Bán Sim 0911.80.2666 - 0981.393936 - 0968.568.986 - 0868888321 - 0965.214.555 ...
***Liên hệ: 0869.22.1111 Ms Vân90***
0911.80.2666 = 5.5tr ( ck 600k/t/18t miễn phí 4000 phút nội mạng + 500 phút ngoại mạng + 20Gb 3G)
0968.568.986 = 3tr500k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
0868880068 = 3tr500k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
0968.56.3968 = 950k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
0985.12.8679 = 950k ( sim trả sau 190k/t/12t miễn phí 300 phút gọi nội mạng + 30 phút ngoại mạng + 100 tn +2Gb 4G )
097878.0660 = 950k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0981.39.39.36 = 1tr850k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
096666.0244 = 1tr250k ( ts 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi )
0868888.321 = 1tr250k ( ts 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi )
0166.379.8989 = 1tr850k ( ts 150k/t/24t miễn phí 1000 phút gọi )
0975.322.866 = 1tr550k ( ts 50k/t/12t )
0965.214.555 = 2tr600k ( ck 400k/t/36t )
0963.85.05.85 = 750k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0964.839.866 = 999k ( sim trả sau 50k/t/12t)
097.8888.091 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)
098888.70.39 = 1tr200k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0965.17.7939 = 999k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0982.335.399 = 950k ( sim trả sau 50k/t/12t)
09723.25.866 = 999k ( sim trả sau 50k/t/12t)
0977.82.0246 = 1tr250k ( sim trả sau 50k/t/12t)
096.3333.951 = 950k ( sim trả sau 50k/t/12t)
096.8888.173 = 999k ( sim trả sau 50k/t/12t)
098.1111.653 = 900k ( sim trả sau 50k/t/12t)
098.606.3186 = 800k ( sim trả sau 50k/t/12t)
097.19.03689 = 1tr250k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0976.85.65.85 = 1tr500k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
09868688.03 = 950k ( sim trả sau 120k/t/12t) miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0963566635 = 950k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0988.958.358 = 950k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
09.8869.8839 = 1tr250k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0988.096.596 = 950k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0987655.234 = 999k ( 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
0981.226.299 = 950k ( trả sau 50k/t/12t )
0978.368.639 = 750k ( trả sau 50k/t/12t )
0986.186.339 = 750k ( trả sau 50k/t/12t )
0966996796 = 1tr250k ( trả sau 50k/t/12t )
0988.019.319 = 950k trả sau 50k/t/12t
0981.156.136 = 950k trả sau 50k/t/12t
096.39.79.566 = 950k trả sau 50k/t/12t
0977.909.910 = 950k trả sau 50k/t/12t
0977.092.692 = 950k trả sau 50k/t/12t
0987.295.695 = 950k trả sau 50k/t/12t
0985.093.593 = 950k ( ts50k/t/12t )
0888.7889.07 = 250k
0888.005.305 = 450k
0888.7373.35 = 350k
0888.79.1080 = 650k
0888.69.6600 = 868k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0888.68.0990 = 868k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0888.63.90.90 = 868k ck84/t/18t km 1000p và 30 phút ngoại mạng
0961.321.866 = 950k (trả sau 50k/t/12t
0977.31.8689 = 1tr050k ( ts 50k/t/12t)
0979.093.693 = 990k ( ts 120k/t miễn phí 1000p)
0966.795.234 = 990k sim trả trước
0968.244.886 = 1,5tr ( ts 250k/t/12t) miễn phí 1000p +300 tin nhắn + 5gb 4G vào mạng.
09.6789.59.86 = 950k ( ts 120k/t/12t) miễn phí 1000p
0966.95.3968 = 1,2tr ( ts 120k/t/12t ) miễn phí 1000 p
0977.398.234 = 750k ( ts 120k/t/12t) miễn phí 1000p
0981.156.136 = 850k ( ts 50k/t/ 3 tháng)
096.1111.445 = 1,2tr ( ts 50k/t/12t )
0965.483.583 = 850k ( ts 120k/t/ 12 tháng)
0971.911.866 = 950k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0965.944.966 = 950k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0982.292.629 = 850k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0985.963.363 = 850k/sim. miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0972.010.898 = 950k . miễn phí 1000 phút nôi mạng mỗi tháng nạp 120k/t/12t
0869.160.668 = 950k ( 50k/t/12t)
0162.865.0000 = 1,9tr, sim cam kết 150k/t miên phí 1000 phút gọi nội mạng
01693293333 = 9,5triêu sim trả trước
0164.367.2222 = 2tr999k sim ck 300k/t24t miễn phí 1000 phút, còn 20t
0886.018.777 = 2,2 triệu ( sim trả sau 94k/t/18 tháng 1000p gọi nội mạng 30p gọi ngoại mạng)
0888080600 sim ck 84k/t giá 650k/sim
0888080660 sim ck 84k/t giá 650k/sim
0886891368 = 5,5 triệu sim vina trả trước
Sim gọi miễn phí 1000 phút gọi nội mạng.
01666.49.6789 = 6.5 triệu ( ck 350k/t/36t miễn phí 1000 phút gọi + 4G)
01656.35.5678 = 3tr200k ( ts 200k/t/24t miễn phí 1000 phút gọi nội mạng )
01665.34.4567 = 2tr500 (ck 120k/12t)
0166.55.13456 = 2tr200 (ck 120k/12t)
0166.989.3579 = 2tr200 (ck 120k/12t)
01665513555 = 999k ( ts 120k/t/12t miễn phí 1000 phút gọi )
01665655559 = 2tr250k (ck 150k/24t) miễn phí 1000 phút nôi mạng
0165.33333.25 = 2tr250k(ck 150k/24t) miễn phí 1000 phút nôi mạng
0164.55555.46 = 2tr250k(ck 150k/24t miễn phí 1000 phút nôi mạng
0985.93.1919 = 2,5 triệu sim trả trước
0933333587 = 3,5 triệu
0936.56.1995 = 1,8tr
Liên hệ: 0869.22.1111 Ms Vân 90Wait while more posts are being loaded