اگر دیدی کسی گره ای دارد وتو راهش را می دانی سکوت نکن! اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن. معجزه زندگی دیگران باش! معجزه زندگی دیگران که باشی بی شک کسی معجزه زندگی تو خواهد بود

با هر قدمی که به سمتم برمی داری
رگ یک شعر تازه در من جریان می گیرد
آخ که چقدر بودنت شعر است

عكست را با خودم دارم
همراه صدای ضبط شده ات را
و هر روز
به انجمن های ادبی سر میزنم!
گوشه ای به التماس شاعری را گیر میاورم...
عكست را نشان میدهم
و سكوت ضبط شده ی صدایت را!...
همان دوستت دارم هایی را كه هیچ وقت نگفتی...
و بعد اصرار میكنم
تو را بسراید!
دیروز بلاخره شاعری قبول كرد
مدتی عكست را نگاه كرد...
و به سكوت دوستت دارم هایت گوش داد...
نگاهی به من كرد و
با لبخند روی تكه كاغذی نوشت:
"برگرد...
این دیوانه دلش
تنگ است..."

تنها نشسته ام
اما تنها نیستم
یادت....
مجال تنهایى نمى دهد

بیایید دوباره به عشق خود سری بزنیم
برای دیوار بلند آرزوهایش دری بزنیم
در آسمان زندگیش مهر و باوری بزنیم
اگر قرعه ی بد افتاد بناممان
بیایید تلاش کنیم قرعه ی بهتری بزنیم

ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯼ ﺧﺸﮏ ،
ﺍﺣﻮﺍﻝ‌ ﭘﺮﺳﯽ‌ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ !
ﭼﺸﻤﺎﻥِ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺟﻨﺲِ ﺗﻮ ﻣﯽ‌ﺧﻮﺍﻫﺪ


قسم بہ ساعت عشق
و بہ
لحظہ ے
دلتـنـڪَے دلـــم
بہ شوق حضوراندڪ تــو
در
خیال
ساعت صفر
همـہ ثانیہ ها را
نمے شمارد نمے تپد
از
شوق
وانـتـظار
مے‌مـیـرد...

گرگ هم که باشی

عاشق بره ای خواهی شد

که تو را به علف خوردن وا می دارد

و رسالت عشق این است

شدنِ آنچه نیستی

مےگویند بعد از مـرگ
تنها قسمت چپ مغز است که تا هشت دقیقه زنده مےماند
و تمام گذشته ے خود را بصورت یک خواب مرور مےکند ..
در آن لـحظه
†براے آخـرین بار†
به یادم خـواهے آمد ..

#شــــــــــکღنکـــــــــن


لعنــــــــــت به همه ضرب المثل های جهان
که هروقت لازمشان داری،
برعکس از آب درمی آینـــــــــد…
مثلا همین حـــــــــــــــالا
که من تو را میخواهم
و طبق معمول،
خواستن نتوانستن است
Wait while more posts are being loaded