Post has attachment
QUỶ...VĂN MINH,QUỶ...ĐẠO ĐỨC.
Quy hoạch bỏ,quy hoạch treo,
Công trình hoang hóa dân nghèo về đâu ?
"Trên đồng cạn,dưới đồng sâu",
Giờ đây mất tất hết trâu treo nồi.
Giờ đây dân đã thức rồi,
Cùng nhau giữ đất còn nồi cơm ăn.
Nghèo dù là có khó khăn,
Nhưng lòng quyết giữ liệu"ăn"được à ?
Quá lắm thì cùng ra ma,
Quan tài đã sẵn sợ cha đứa nào ?
Chúng mày quy hoạch tào lao,
Cướp cơm cướp áo dân tao chứ gì ?
..........
Thời đại rực rỡ là chi ?
Một bầy ngạ quỷ gặp thì lên ngôi.
Lãnh đạo gì một bọn tồi,
Chỉ rình ăn cướp vẫn ngồi trên cao.
Văn minh đạo đức chỗ nào ?
Sông khô biển chết"đồng bào"ở đâu ?
"Đày tớ"thì ở nhà lầu.
Còn ông bà"chủ"mặt đầu lấm lem.
Xã hội chủ nghĩa đếch thèm,
Toàn thằng tham nhũng lại thêm hại người.
Việt Nam đất nước đẹp tươi,
Nuôi bày quỷ đỏ giết người gớm ghê.
Quỷ này chủ nghĩa Mác-lê,
Trái thiên nghịch địa ê chề Việt Nam.
Photo

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Tộc Việt nay còn mảnh đất cuối cùng,nhưng vẫn như ngàn năm trước luôn đứng trước nguy cơ xâm lấn của Hán tặc.Nếu thật sự còn yêu tộc Việt cũng như muốn giữ lấy một nơi để thờ tự ông cha thì hãy hành động theo một khối thống nhất.
Photo

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded