Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

چشمانت ارتش هیتلر بودو دلم من لهستان بی دفاع 

اکنون که محتاج توم جای تو خالیست 

امسال عید یه تیپ بزن خیلی خفن با لباسی از جنس کفن 
Wait while more posts are being loaded