تا خزر هست مرا جاذبه راین چکار
باده تا هست مرا بشکه شامپاین چکار
باز کن گوش تو ای مرد و زن و ایرانی
چون سپنتا همه عشق است ولنتاین چکار

29 بهمن روز سپندارمزد روز عشق و زنان همایون باد.
Wait while more posts are being loaded