Post has attachment
توکل بر خدایت کن ،
کفایت میکند حتما ...

اگر خالص شوی با او ،
صدایت میکند حتما ...

اگر بیهوده رنجیدی ،
از این دنیای بی رحمی ؛

به درگاهش قناعت کن ،
عنایت میکند حتما ...

دلت درمانده میمیرد ،
اگر غافل شوی از او ؛

به هر وقتی صدایش کن ،
حمایت میکند حتما ...

خطا گر میروی گاهی ،
به خلوت توبه کن با او ؛

گناهت ساده میبخشد ،
رهایت میکند حتما ...

به لطفش شک نکن گاهی ،
اگر دنیا حقیرت کرد ؛

تو رسم بندگی آموز ،
حمایت میکند حتما ...

اگر غمگین اگر شادی ،
خدایی را پرستش کن ؛

که هر دم بهترینها را ،
عطایت میکند حتما ...
Photo

Post has attachment

Post has attachment
مردی وارد داروخانه شد وبالهجه ای ساده گفت:
کرم ضد سیمان دارین؟
متصدی داروخانه با لحنی تمسخره آمیز گفت:
بله که داریم کرم ضد تیرآهن و آجرم داریم حالا خارجی میخوای یا ایرانی؟
خارجیش گرونه ها گفته باشم!
مرد نگاهی به دستانش کرد و روبه روی فروشنده گرفت و گفت:
ازوقتی کارگر ساختمون شدم دستام زبر شده نمیتونم دخترمو نوازش کنم...
اگه خارجیش بهتره، خارجیشو بده !
لبخند روی لبان متصدی یخ زد!!!
واقعا چه حقیر و کوچک است آن که به خود مغرور است
چراکه نمی داند بعد از بازی شطرنج
شاه وسرباز را دریک جعبه می گذارند...
انسانیت و تقواست که سرنوشت ساز است ...
جایگاه شاه و گدا و دارا و ندار همه " قبر "است...
مواظب باشیم که «تقوا»بایک «تق» «وا» نرود!!!!!
برای رسیدن به کبریا باید نه "کبر"داشت نه"ریا"!!!!
Photo

Post has attachment↖گفتم منم اهل خطا،↘


⬅ گفتی که بخشیدم، بیا .➡


↙گفتم شکستم توبه ها، ↖


◀گفتی که بخشیدم، بیا .▶


↔گفتم که ای ستّار من، ↔


↩ای حضرت غفّار من↪


⤵من بر خودم کردم جفا، ⤴


♻گفتی که بخشیدم، بیا .♻


⬇گفتم ز خوبی خالی ام، ⬇


????من دانه ای پوشالی ام????


⬆بنگر تهیدستم خدا، ⬆


????گفتی که بخشیدم، بیا .????


????گفتم که احوالم بد است، ????


♈از بس گناهم بی حد است♈


✴بخشیده ای این بنده را؟!✴


♒گفتی که بخشیدم، بیا .♒


◀گفتم که نفسم سرکش است،▶


♋جایم درون آتش است .♋


✅أِغفرلنا، أِغفرلنا،✅


♻گفتی که بخشیدم، بیا...!♻


Photo

Post has attachment
هر چه روح به خدا نزدیکتر باشد،
آشفتگی اش کمتر است
زیرا نزدیک ترین نقطه به مرکز دایره،
کمترین تکان را داردPost has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded