മനസ്‌ മനസിനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോള്‍ ലഭിക്കുന്ന അഌഭൂതിയാണ്‌ പ്രണയമെങ്കില്‍ അത്‌ പൂർണതയിലെത്തുന്നത്‌ തിരിച്ച്‌ നല്‍കപ്പെടുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ്‌......
പ്രണയിക്കുക അതിരുകളില്ലാതെ..........
Wait while more posts are being loaded