Stream

Join this community to post or comment

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
Cümə axşamı
5 may
Şənbənin qorunması

Müjdələrdən də əmin olduğumuz kimi, İsa şənbə gününü ləğv etmədi. Əksinə, O, şənbəni insanların yaratdığı ağır yükdən azad edərək, ilkin mahiyyətini geri qaytardı. Yüz illər sonra məsihçilər şənbə günü rahatlıq tapmağa və ibadət etməyə davam edirlər. Beşinci əsrin tarixçisi Sokrat Sxolastik yazır: “Dünyadakı bütün imanlılar cəmiyyətləri hər həftənin şənbə günü dini ayinləri icra edərkən, İskəndəriyyədən və Romadan olanlar hansısa qədim rəvayətə əsaslanaraq bunu etmək istəmirlər” (İmanlılar cəmiyyəti tarixi, 5-ci kitab, səh. 289). Şübhəsiz, bütün bu hadisələr hansı səbəblərlə Müjdələrdə qeyd olunursa-olunsun, bu səbəblər arasında kimisi şənbəni qorumaqdan çəkindirmək məqsədi yox idi.
Mat. 12:12-i bir daha oxuyun və bu ifadə üzərində diqqətinizi cəmləşdirin: “Beləliklə, Şənbə günü xeyirxah iş görməyə icazə var”. Bu sözlər yalnız bilavasitə müjdə kontekstində deyil, həm də şənbənin qorunması məsələsi ilə bağlı daha geniş kontekstdə nə məna kəsb edir?
Yəhudi qanunu həyatı təhlükədə olan birinə şənbə günü tibbi yardımın göstərilməsinə həqiqətən də izacə versə də, İsa bu yanaşmanı genişləndirdi. Başqa günlər verilə biləcək şəfalar da daxil olmaqla, bütün şəfalara şənbə günü icazə verilir. Bunu nəzərə alaraq İsanın Mattanın müjdəsindəki digər sözləri üzərində düşünün: “Ona görə də Səmavi Padşahlıq üçün şagirdlik etmiş hər ilahiyyatçı xəzinəsindəntəzə və köhnə şeylər çıxaran ev sahibinə bənzəyir” (Mat. 13:52). Şübhəsiz, İsa xəzinədən köhnə şeylərlə yanaşı yeni şeylər də çıxarırdı.
Yeş. 58:6-14-ü oxuyun. Burada qeyd olunmuş fikir Rəbbin ardınca getməyin və şənbə haqqında əmr də daxil olmaqla Qanunun prinsiplərinə əsasən yaşamağın nə demək olduğunu başa düşməyimizə necə kömə edir? “Xarabalıqları bərpa edən” söz birləşməsini xüsusuilə də Üç Mələyin müjdəsi kontekstində necə başa düşürük?


 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
Çərşənbə axşamı
3 may
İsanın cavabı
İsa məhz belə bir şəraitdə Öz xidmətini həyata keçirirdi. Şənbə gününü qorumağı bəhanə gətirərək insanları ağır, icrası qeyri-mümkün tələblər irəli sürülürdü, bu tələblər şənbənin ilkin hədəfindən yan keçirdi. Şənbə gündəlik işdən istirahət günü kimi düşünülmüşdür; Allaha səcdə və imanlılarla ünsiyyət günüdür ki, həftənin iş günlərində belə bir ünsiyyət qurmaq imkanımız olmur. Bu elə bir gündür ki, uşaqlar valideynləri ilə başqa günlərdəkindən daha çox yaxınlıq qura biləcəklərini bilirlər; bu, Yaradanımız və Xilaskarımızın bizim üçün etdiklərinə görə sevincimizi xüsusi şəkildə ifadə etmək günüdür.

İsanın Mat. 12:3-8-də fariseylərə verdiyi cavabı oxuyun. Həmçinin 1 Şam. 21:1-6-ı oxuyun. İsanın mülahizələri nədən xəbər verirdi?

İsa fariseylərə məsləhət verir, sonradan bu məsləhəti daha təsirli şəkildə təkrarlayır (Mat. 23:23, 24) – diqqəti həqiqətən də vacib olan şeylər üzərində cəmləşdirmək. O, Şauldan qaçıb canını qurtaran, hüzur çadırından yalnız kahinlər üçün nəzərdə tutulmuş çörəyi götürən Davudun məşhur hekayəsini nəql edir. O vəziyyətdə Davudun və yoldaşlarının aclığı başa bir məqsəd güdən məbəd ayinindən qat-qat vacib idi. Bunun kimi, İsanın şagirdlərinin aclığı da başqa məqsədlə yazılmış, şənbə günü məhsul yığımı ilə bağlı qanundan daha vacib idi.
İsa həm də şənbə günü kahinlərin məbəddəki işinə işarə edir. Kahinlərin şənbə günü məbəddə xidmət edərək işləməsinə icazə verilirdi. İsanın yol yoldaşlarına da eyni şəkildə şənbə günü öz aclıqlarını doyurmağa icazə verilirdi, çünki İsa və Onun xidməti məbəddən daha böyük idi.
Nə burada nə də müjdənin şənbədən bəhs edən başqa bir yerində İsa bu müqəddəs tapşırığın kiçildilməsi haqqında heç bir söz söyləmir. O, insanları şənbədən deyil, mənasız bəşəri qanunlardan azad etməyə çalışırdı, bu uydurma qanunlar Məsihdə - Yaradanımız və Xilaskarımızda rahatlıq günü olan şənbənin mahiyyətini təhrif edirdilər.
“Məsihin günlərinə şənbə o qədər təhrif olunmuşdu ki, onun qorunması məhəbbətli Səmavi Atanın xasiyyətini əks etdirməkdən daha çox, özündən razı və despot insanların xarakterini əks etdirirdi” (Y. Uayt. Əsrlərin arzusu, səh. 284).
Öz davranışlarınızı nəzərdən keçirin və özünüzdən soruşun: davranışlarınızın özündən razl və despot insan xarakterini deyil, məhəbətli Səmavi Atamızın xasiyyətini əks etdirdiyinə əmin olmaq üçün nə edə bilərdiniz?

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Audio  - 
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
Çərşənbə axşamı
28 aprel
Uduzulmuş iş

Bütün tarix boyunca bəşəriyyət müharibələrdə iştirak edib. İnsan təbiətinə elə bir şey var ki, bəzi adamları digər adamları soymağa və öldürməyə oyadır. Ketrin Teyt öz atası, Britaniya filosofu Bertnar Rassel haqqındakı kitabında yazır ki, atası Birinci dünya müharibəsinin başlanğıcında ingilislərin Almaniyaya qarşı müharəbə edəcəklər deyə sevinmələrinə görə narahat olurdu. “O, viktorian dövrünə məxsus optimist inamla böyümüşdü, qeyri-iradi şəkildə baş verən tərəqqiyə inanırdı, bütün dünyanın bu inkişfsa ingilislərin müdrik yolunu – qədim qəddarlıqdan mədəni özünüidarəyə keçid yolunu tutacaqlarına əmin idi. Lakin qəfildən gördü ki, onun sevimli həmvətənləri təsadüfən almanca danışan bir çox həmqardaşlarını öldürməkdən həzz alaraq küçələrdə rəqs edirlər” (My Father Bertrand Russell, p. 45). Bu ideyanı bütün insanların tarixinə vursaq, düşkün bəşəriyyətin təbiətinin əsl üzünü ən ifrat və dəhşətli formalarda görə bilərik.
İnsanlar arasında gedən müharibələrin əksəriyyətinin sonunu heç kim əvvəldən bilmirdi. Adamlar qalib gələcəklərini və ya məğlub olacaqlarını bilmədən döyüşə gedirdilər.
Kainatımızdakı “Qlobal müharibənin ideologiyası” bizə böyük üstünlük verir: biz hansı tərəfin qalib gəldiyini artıq bilirik. Məsih bizim əvəzimizə həlledici qələbəni əldə edib. Qalqota çarmıxından sonra Kimin Qalib olduğuna, Kimin bu qələbənin bəhrələrini bizimlə bölüşə biləcəyinə heç bir şübhə yoxdur. Şeytan artıq işi uduzmuşdur.

Verilmiş ayələr böyük mübarizənin nəticələrini necə açır? İbr. 2:14; 1 Kor. 15:20-27; Vəh. 12:12; 20:10.

Şeytan həm Göydə, həm də Yer üzündə müharibəni uduzdu. Lakin o, hələ də nifrətlə və intiqam yanğısı ilə aşırmaq üçün birini axtarır (1 Pet. 5:8). Son qələbə Məsihə məxsus olsa da, müharibə hələ davam edir, bizim yeganə müdafiəmiz isə ruhən və cismən Qalibin tərəfində olmaqdır. Bunu hər gün qəbul etdiyimiz qərarlarla edirik.
Hansı tərəfi seçirik: qalibiyyətin bizim üçün təmin edildiyi qalib tərəfimi, məğlubiyyətin qaçılmaz olduğu uduzmuş tərəfimi? Əbədi aqibətimiz b suala verdiyimiz cavabdan asılıdır.

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
Çərşənbə
27 aprel
Döyüş amansızlaşanda

Artıq anladığımız kimi, İsanın Mat. 11:12-də söylədiyi sözləri nə qədər sirli olsa da, Səmavi Padşahlığın mübarizə və döyüş olmadan qurulmayacağı faktını açır. Başa düşürük ki, bu, günahın, şeytanın və günahkarların birdəfəlik məhv ediləcəyi günə qədər davam edən böyük mübarizədir. Bəzən bu mübarizə çox təhlükəli şəkil alır.
Böyük mübarizənin reallığı və onun nə qədər sərt ola biləcəyi haqqında İsanın Mat. 11:12-dəki sözləri dilə gətirdiyi şərait şahidlik edir.
Mat. 11:1-12-i oxuyun. Bir neçə səviyyədə gedən böyük mübarizə gerçəkliyi burada necə təsvir olunmuşdur? Böyük mübarizə ideyası baş verənləri anlamağımıza necə kömək edir?

Sizcə Hirodu Yəhyanı zindana atmağa vadar edən şey nə idi? Burada şeytanın yalnız Yəhyanı durdurmaq deyil, həm də İsaya imanını sarsıtmaq cəhdini görürük. Axı əgər Yəhya, İsanın sələfi belə bir aqibətlə üzləşibsə, onda İsaya hansı ümidi bəsləmək olar?
Şeytan eyni şəkildə İsanın və Yəhyanın ardıcıllarının ağlına da şübhə toxumları səpərək, onları bu sualı verməyə vadar edə bilərdi: əgər Nazaretli İsa bu qədər çox möcüzə göstərə bilirsə və belə böyük qüvvəyə sahibdirsə, onda niyə Yəhya kimi sadiq və yaxşı bir adamın, Öz xalası oğlunun zindanda əziyyət çəkməsinə izin verir?
Sizcə Yəhyanın qulağına şübhəli fikirləri kim pıçıldayırdı: “Niyə mən burdayam? Niyə O məni azad etmir?” Ona görə də Yəhya axırda Məsihdən soruşur: “Gəlməli Olan Sənsənmi, yoxsa başqasını gözləyək?” (Mat. 11:3). Bu sualı verən Yəhya İsanı vəftiz edən və “göylərin yarıldığını və Allahın Ruhunun göyərçin kimi endiyini və Onun üzərinə qonduğunu” görən (Mat. 3:16), göydən”Bu, Mənim sevimli Oğlumdur, Ondan razıyam” deyən səsi eşidən (Mat. 3:17) həmin Yəhya idi. Bütün bu şeylərdən sonra onu şübhə bürümüşdü? Əlbəttə, Yəhya dəhşətli şəraitə düşmüşdü və vəziyyət getdikcə daha da pisləşirdi (ən azından yaxın gələcəkdə), bu isə şübhəyə daha çox yol açırdı (Mk. 6:25-28).

Əgər sizi şübhə etməyə vadar edən bir şey varsa, bu şübhəni qovmaq və Allahın xeyirxahlığına etibar etməyə əsas verən dəlillər tapmaq üçün düşüncə və dualarınızı nəyin üzərində cəmləşdirə bilərsiniz?

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
Bazar ertəsi
25 aprel
Zülmətin hüdudları

Əsrlər boyunca Müqəddəs Kitab tədqiqatçıları Mat. 11:12-i başa düşməyə çalışıblar, çünki burada padşahlığı və insanları təsvir edən sözlər həm müsbət, həm də mənfi mənada istifadə oluna bilərlər. Biadzetay yunan feli ya zorla əldə etmək, ya da zorakılıqdan əziyyət çəkmək mənasını verə bilər. Eləcə də biastes yunan sözü ya güclü döyüşçülər, inadkar, səyli adamlar, ya da qəddar adamlar mənasını verə bilər.
Bu ayənin mənası o deməkdir ki, həlim və sakit xarakteri Səmavi Padşahlıq zorakılığa məruz qalır, amasız insanlar ona hücum edirlər? Yoxsa o deməkdir ki, Səmavi Padşahlıq müsbət mənada zorla ələ keçirilir və onun sahibi olan insanlar həqiqətən də Məsihin ardıcıllarıdırlar?
Məsihin ardıcılları bu Padşahlığı əldə etmək cəhdlərində həddindən artıq inadkar ola bilərlərmi? Aşağıdakı ayələri oxuyun. Bu ayələr qarşıya qoyulmuş suallara aydınlıq gətirirmi?
Mat. 10:34
Vəh. 5:8
Mik. 2:13
Bəziləri iddia edirlər ki, Mat. 11:12-i düzgün anlamaq üçün yunanca biazomay (adətən müsbət mənalı) və biastes (adətən mənfi mənalı) sözlərinin daha geniş yayılmış mənalarından çıxış etməliyik. Buradan belə bir şərhə yol açılır: Səmavi Padşahlıq “zülmətin hüdudların dəlib keçən müqəddəs qüvvə və gözəl enerji” vasitəsilə ciddi səylərlə əldə edilir; bu zaman “amansız və ya acgöz insanlar da onu zorla qəsb etməyə çalışırlar” (D. A. Carson, The Expositor`s Bible Commentary With the New International Version: Matthew, pp. 266, 267).
Bu cür şərh Mattanın müjdəsinin daha geniş kontekstində həqiqətəuyğun səslənir. Həqiqətən də bu cür izahat işıqla qaranlıq, Məsihlə şeytan arasındakı mübarizə səhnəsinə çox uyğun gəlir. Bu mübarizə mövzusu bütün Müqəddəs Kitab boyunca qızılı hərflərlə yazılmışdır, Əhdi-Cədiddə isə xüsusilə vurğulanmışdır. Müharibə gedir: görünən və görünməyən. Hamımızı bu müharibəyə cəlb olunmuşuq, hər birimiz tərəflərdən birini tutmuşuq. Baş verənləri nə dərəcədə başa düşməyimizdən asılı olmayaraq, hər gün bu hərbi əməliyyatlarda iştirak edirik.

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Kitablar  - 
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
Cümə axşamı
7 aprel
Balıqçının çağırışı

“Tövbə edin! Çünki Səmavi Padşahlıq yaxınlaşıb” (Mat. 4:17). Yəhya kimi, İsa da Öz xidmətinə tövbəyə çağırışla başladı. Yəhya kimi, O da bəşəriyyətin düşkün vəziyyətini, tövbəyə və Allahı tanımağa ehtiyacını bilirdi. Ona görə də İsanın ilk kütləvi müraciəti (ən azından Mattanın yazdığına əsasən) tövbəyə çağırış idi.
Mat. 4:17-22-i oxuyun. Bu ayələr İsannın bizə ünvanladığı çağırışının hər şeyi əhatə edən xarakterini necə açır?

Burada unudulmuş Qalileya torpağında, kiçik balıqçı “artelində” dörd gənc kişi çalışırdı: Şimon, qardaşı Andrey, Yaqub və qardaşı Yəhya. Bu adamlar, görünür, Allahı sevirdilər, çünki onların bəziləri müəyyən müddət Vəftizçi Yəhyanın ardıcılı olmuşdu. Lakin təəccüblü olsa da, Vəftizçi Yəhya onları öz ərazilərindən olan başqa bir gənc adama yönəltmişdi.
Bu adamlar Nazaretli İsanın yanına gəldilər və Onunla qalmanın mümkün olub-olmadığını soruşdular (bax. Yəh. 1). O mədəniyyətdə belə bir qayda var idi: adamlar ravvinə yaxınlaşırdılar və onun ardınca getmək üçün icazə istəyirdilər. Ravvin kiminsə ona şagird olmasını xahiş edərdisə, o zaman çox həyəcanlanırdılar.
Çox insanlar düşünür ki, İsa dənizin kənarında şagirdlərini çağıranda bu onların Onunla ilk görüşü idi. Lakin Yəhyanın Müjdəsinin 1-5-ci fəsillərindən bilirik ki, bu adamlar bütün il ərzində İsa ilə ünsiyyətdə olmuş, vaxtlarının böyük bir hissəsini Onunla keçirmişdilər.
“İsa savadsız balıqçıları çağırmışdı, çünki o dövrün ənənələri və xürafatları onların üzərində yük deyildi. Onların təbiətən ənamları var idi, itaətkar və öyrənməyə hazır idilər – belə insanları O Öz silahdaşına çevirə bilərdi. Həyatda tez-tez gündəlik vəzifələrini səbrlə icra edən elə
əməksevərlə qarşılaşırıq ki, müəyyən qabiliyyətlərinin olduğundan xəbərsizdirlər. Halbuki bu qabiliyyətləri istifadə olunarsa, onlar ən nüfuzlu insanlar səviyyəsinə qədər gəlib çıxa bilərlər. Bu yatmış imkanları oyatmaq üçün bacarıqlı bir əlin toxunması zəruridir. İsa bu cür insanları Özünün həmişçiləri olmağa dəvət edirdi və onlara Özü ilə birləşmək üstünlüyü verirdi” (Y. Uayt. Əsrlərin arzusu, səh. 250).

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
4 may
Şənbə günü şəfa

Müjdələrdə İsa ilə dini rəhbərlər arasında şənbə həqiqəti ilə bağlı baş verən qarşıdurma hallarını oxumaq çox maraqlıdır. Əgər şənbə haqqında əmr bir azdan ləğv ediləcəkdisə, onda İsa və dini rəhbərlərin şənbənin qorunması ilə bağlı sualda münaqişəsini dəfələrlə öz müjdələrində təsvir etmək hər dörd müjdəçinin nəyinə lazım idi? Müjdələrin İsanın xidmətindən çox illər sonra yazıldığını da yadımıza salsaq, şənbənin ləğvi fikrinin münasib olmadığı daha aydın görünür. Dəqiq tarixlərlə bağlı alimlərin fikirləri müxtəlif olsa da, əksəriyyəti İsanın ölümündən ən az 20-30 il keçdiyini düşünürlər. Beləliklə, yeddinci günün bazar günü ilə əvəz edildiyi barədə geniş yayılmış fikri qəbul etsək belə, İsanın Allahdan ilham alaraq yazılmış həyat təsvirlərindən heçbirində bu dəyişiklik barədə heç nə yazılmır. Ona görə də şənbənin yeddinci gün olaraq ləğv edilmədiyinə, dəyişdirilmədiyinə və ya başqa gün ilə əvəz edilmədiyinə dair əsaslı sübutlarımız var. Müjdələrin heç birində İsanın bunu Öz nümunəsində və ya göstərişlərində etdiyinə dair bir eyham belə yoxdur. Əksinə, İsanın öyüdlərinə diqqətlə nəzər salsaq və Onun şəxsi nümunəsinə baxsaq, Müjdələrdə yeddinci günün – şənbənin sarsılmazlığının təsdiqini taparıq.
Mat. 12:9-14-ü oxuyun. Bu hadisədə hansı problem baş qaldırmışdı və bu, daha bir mübahisə mövzusuna necə çevrilə bilər?

“Şənbə günlərindən birində İsa sinaqoqa daxil oldu. Orada əli şikəst bir adamı gördü. Fariseylər isə Onun necə davranacağını izləyirdilər. Xilaskar çox yaxşı bilirdi: əgər xəstəyə şənbə günü şəfa versə, Onu Qanunu pozmaqda təqsirləndirəcəklər. Lakin O, insanların yaratdığı, şənbənin mahiyyətinə kölgə salan uydurma hekayələr divarını heç bir tərəddüd etmədən dağıtdı... Yəhudilər arasında belə bir deyim var idi: yaxşılıq eləməmək – pislik etmək deməkdir, həyatı xilas etməkdən imtina etmək isə - öldürmək deməkdir. İsa ravvinlərin öz anlayışından istifadə edərək, onları ifşa etdi” (Y. Uayt. Əsrlərin arzusu, səh. 286).
Yenə də, şənbə ilə bağlı əvvəlki hadisədə olduğu kimi, İsa insanlara Qanunun ali məqsədini, imanla dolu həyatın ali təyinatını açmağa çalışır. Fariseylər şənbənin qorunması ilə bağlı uydurma qanunları pozmaq yerinə, bu adamı öz ağrı və əzabları içində tərk etməyə üstünlük verərdilər. Onlar Allahın prinsipinini o qədər təhrif etmişdilər ki, şənbə günü bir insanın əziyyətlərini yüngülləşdirməyi mümkün hesab etmirdilər, lakin eyni gün çuxura düşmüş heyvanı oradan çıxarmağa hazır idilər.
Dini praktikamızın Allahın bizi dəvət etdiyi iman həyatını yaşamağımıza mane olmaması üçün nə qədər ehtiyatlı olmalıyıq!

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Audio  - 
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
Bazar ertəsi
18 aprel
Romalı və Məsih

Danielin kitabının Roma imperiyasından çox bəhs etməsinin səbəbi (Dan. 7:7, 8, 19-21, 23-25) – Məsihin günlərində də hökmranlıq edən bu qüdrətli dövlətin nəhəng hakimiyyəti idi. Bununla belə romalı zabit – Romanın nümayəndəsi – İsanın yanına gəlir. Bu kişi hamımıza tanış olan sınaq və faciələr qarşısında çarəsiz idi. Bu isə o deməkdir ki, dünyəvi hakimiyyətlərin imkanları məhduddur. Ən qüdrətli və nüfuzlu liderlər, ən zəngin kişilər və qadınlar bir çox həyat çətinlikləri qarşısında çarəsizdirlər. Həqiqətən də, Allahın köməyi olmasa, nəyə ümid edə bilərik?
Mat. 8:5-13-ü oxuyun. Verilmiş hekayədə imanla bağlı hansı vacib dərslər var? Biz, yeddinci günün adventistlərinə verilmiş imtiyazları nəzərə alsaq, bu, bizə nədən xəbər verir?

Yüzbaşı – adətən 80-100 əsgərə başçılıq edən Roma zabiti idi. İyirmi ilə yaxın bir müddətdə orduda xidmət etdiyinə görə onun qanuni ailə sahibi olmasına icazə verilmirdi. Ona görə də Mattanın bəhs etdiyi nökər bu yüzbaşıya ailəni əvəz edən yeganə yaxın şəxs idi.
Yəhudi mədəniyyətində bütpərəstdən daha çox nifrət edilənlər yalnız cüzamlılar idi; ona görə də zabit yəqin ki İsanın onun evinə girmək istəməyəcəyini düşünmüşdü, halbuki İsa girəcəyini söyləmişdi. İsanın bir sözünün kifayət edəcəyini düşünən yüzbaşı İsanın sözünün Onun toxunuşu qədər qüdrətə malik olduğuna inandığını göstərir. Yüzbaşı hesab edirdi ki, İsa üçün kiməsə şəfa vermək çətin bir iş deyil. Onun anlayışına görə bu, bir zabitin əsgərlərə əmr verməsinə bənzəyirdi, bu isə adi bir şey idi.
Mat. 8:11, 12-də İsanın verdiyi cavaba diqqət yetirin. Böyük imtiyazları olanlara necə ciddi xəbərdarlıq verilir! Yeddinci günün adventistləri olan bizlərin böyük üstünlükləri var və diqqətli olmalıyıq.
Hər gün hansı seçimi etməli olursunuz? Seçiminiz imanınıza necə təsir göstərir? İmanınızın böyüməsinə kömək edəcək şeyləri seçmək üçün nə edə bilərsiniz?

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
Cümə axşamı
14 aprel
Padşahlıq haqqında kəlamı qəbul edərək

Təpənin başı İsanın vəz etdiyi yeganə yer deyildi. O, Padşahlıq haqqında eyni müjdəni bütün İsrail boyunca yayırdı. Mattanın müjdəsinin 13-cü fəslində yazılır ki, İsa qayıqda oturaraq öyrədirdi və “bütün izdiham sahildə durdu” (Mat. 13:2). Onda İsa xalqa məsəllər danışırdı, bu məsəllər vasitəsilə insanlara başa salmağa çalışırdı ki, Onun sözlərini sadəcə dinləmək deyil, icra etmək də zəruridir.
Mat. 13:44-52-i oxuyun. Bu məsəllərdəki hansı vacib fikirlər Dağüstü vəzdə açılmış həqiqətləri həyatımıza tətbiq etməyin yolunu öyrənməyə kömək edir?

İlk iki məsəldə iki vacib an gözə çarpır. Birincisi, hər iki məsəldə yeni bir şeyi, tarladakı xəzinəni və ya mirvarini əldə etmək üçün artıq mövcud olan mülkdən azad olmaq, qurtulmaq ideyası verilmişdir. Digər vacib an bu tapıntını əldə edən insanlar üçün onun kəsb etdiyi dəyər və əhəmiyyətdir. Hər iki halda bu adamlar arzu etdiklərini əldə etmək üçün gedib sahib olduqları hər şeyi satdılar. Xilası satın ala bilməsək də (Yeş. 55:1, 2), məsəlin ideyası aydındır: bu dünya elə bir şey yoxdur ki, onun uğrunda gələcək Padşahlıqdakı yeri itirməyə dəysin.
Beləliklə, Allahın tələblərini öz həyatımızda yerinə yetirmək üçün seçim etməliyiik, özümüzü dünyəvi və cismani olan hər şeydən uzaqlaşdırıb, Müqəddəs Ruhun bizi doldurmasına izin verməliyik (bax. Rom. 8:5-10). Ola bilsin ki, bunu etmək asan olmayacaq, bunun uğrunda öz “mən”i üçün ölmək və çarmıxını götürmək lazım gələcəkdir. Lakin əgər vəd edilənin dəyərini dərk etsək, düzgün qərar qəbul etmək üçün qətiyyərtimiz çatacaqdır.
Bu fəslin son məsəlini oxuyun (Mat. 13:47-50). Burada da ayrılıqdan söz açılır. Bu iki məsəldə nəzərdən keçirildiyi kimi, bir şeyin uğrunda digərindən imtina etmək üçüncü məsəldə baş verənləri anlamamıza necə kömək edir?

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
Çərşənbə
13 aprel
Padşahlığın prinsipləri
Yəqin ki, İsanın ən radikal cümləsinə Mat. 5:48-də rast gəlirik. Ayəni oxuyun. Günahkar insanlar olaraq buna necə nail ola bilərik?

Dağüstü vəzin bütün müddəaları arasında bu - ən heyrətamiz, ən “ekstremal” müddəalardan biri sayıla bilər. Səmavi Atanız” kimi kamil olmaq? Bu nə deməkdir?
Bu ayəni başa düşmək üçün başlıca element – ilk söz olan “ona görə də” sözüdür. Bu cümlədən daha əvvəl nədən bəhs edilmişdi?
Mat. 5:43-47-i oxuyun. Mat. 5:48-də çıxarılmış nəticə ilə sonlanan bu hissə İsanın nə demək istədiyini anlamağımıza necə kömək edir? Həmçinin bax. Lk. 6:36.

Müqəddəs Kitabda bu cür ideyaya ilk dəfə rast gəlinmir. Hələ Levililərin kitabında Rəbb Öz xalqına çağırışla müraciət etmişdi: “Müqəddəs olun, çünki Mən Allahınız Rəbb müqəddəsəm” (19:2). Lukanın müjdəsində İsa deyir: “Atanız mərhəmətli olduğu kimi siz də mərhəmətli olun” (6:36).
Mat. 5:43-48 göstərir ki, qayda və standartların nə qədər vacib olmasından asılı olmayaraq, bu ayələrdə onlara zahirən əməl etməkdən bəhs edilmir. Burada əsas vurğu insanlara məhəbbətədir – yalnız asan sevilə biləcək adamlara deyil, həm də dünyəvi meyarlarla sevilməsi çətin olan və ya istənməyən adamlara məhəbbətədir (yenə də bəşəri ənənələrdən deyil, Allahın Padşahlığının standartlarından söhbət gedir).
Yadda saxlamaq vacibdir: Allah bizdə icra edə bilməyəcəyi şeyi bizdən tələb etmir. Öz qərarlarımızı özümüz verərkən, günahlı, xudbin ürəyimizlə idarə olunarkən düşmənlərimizi sevməyə qadirikmi? Dünyada hər şey daha fərqlidir, amma biz başqa bir Padşahlığın vətəndaşları deyilikmi? Bizə vəd verilib: Allaha etibar etsək, “sizdə xeyirli işə başlayan Allah Məsih İsanın zühur edəcəyi günədək bunu başa çatdıracaq” (Flp. 1:6). Allahın bizimlə edə biləcəyi ən heyrətamiz iş – O bizi sevdiyi kimi, bizə də ətrafımızdakıları sevməyi öyrətməkdir!
Öz düşmənlərinizi sevsəydiniz, həyatınız elə indi necə dəyişərdi?

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
Çərşənbə axşamı
12 aprel
İlahiyyatçı və fariseylərin salehliyi

Mat 5:20-i oxuyun. Salehliyimiz “ilahiyyatçılarla fariseylərin salehliyindən artıq olmasa”, Göylərin Padşahlığına daxil ola bilməyəcəyimizi bəyan edərkən İsa nəyi nəzərdə tuturdu?

Xilas həmişə imana görə verilsə də, iudaizm düzgün formasında həmişə lütfə söykənsə də, qanunşünaslıq bu dinə sızmağı bacarmışdır. Heç bir dinin bundan müdafiə olunma zəmanəti yoxdur, xüsusilə də əgər din itaətkarlığa ciddi yanaşırsa, məsələn, yeddinci günün adventistləri kimi, bu təhlükə qaçılmazdır. Məsihin vaxtında dini rəhbərlərin çoxu qanunşünaslığa aludə olmuşdular.
“Fariseylərin məhəbbətdən, nəvazişdən və şəfqətdən məhrum, sərt, ciddi dindarlığı günahkarlar üçün sadəcə büdrəmə daşı idi” (Y. Uayt. Məsihin Dağüstü Vəzi, səh. 53).
İnsanların xüsusi olaraq düşünüb tapdıqları ayinlər həyatımızı dəyişmək və ya xasiyyətini dəyişmək iqtidarında deyillər. Yalnız məhəbbətlə fəaliyyət göstərən həqiqi iman (Qal. 5:6) bizim zahiri davranışlarımızı Allahın gözündə məqbul edə bilər.
Mik. 6:6-8-i oxuyun. Bu hissə Dağüstü vəzdə söylənilən hər şeyi necə cəmləşdirir?

Hətta Əhdi-Ətiq zamanı qurbanlar əsas məqsəd deyil, əsas məqsədə nail olmaq üçün bir vasitə idi. Məqsəd isə Allahın ardıcıllarının Onun xasiyyətini və məhəbbətini əks etdirə biləcəyi bir həyat idi, buna isə yalnız Alaha tam etibar etmək və Onun xilasedici lütfündən asılılığımızı dərk etmək vasitəsilə nail olmaq olar.
Zahiri möminliklərinə və imanlarına rəğmən, ilahiyyatçıların və fariseylərin çoxu Rəbbin ardıcılı adlana biləcək örnək deyildilər.
Xilasın yalnız iman vasitəsilə mümkün olduğuna və sizi yalnız İsanın salehliyinin xilas edə bildiyinə möhkəm inansanız da, qanunşünaslıq elementlərindən azad olduğunuza necə əmin ola bilərsiniz?

 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
Bazar ertəsi
11 aprel
Dağüstü vəz yoxsa Qanun?
Bəzi məsihçilər İsanın Dağüstü vəzini “Allahın Qanununun” yerini tutmuş “Məsihin Qanunu” kimi nəzərdən keçirirlər. Onlar iddia edirlər ki, indi qanun sisteminin yerini lütf sistemi tutmuşdur və İsanın Qanunu Allahın Özünün Qanunundan fərqlidir. Bu cür nöqteyi-nəzərlərin əsasında Dağüstü vəzi fərqli anlama dayanır.
Verilmiş ayələr Qanunu necə açır, onların əsasında dolayı yolla da olsa, demək olarmı ki, Qanun (yəni On əmr) Dağüstü vəz ilə əvəz edilib? Mat. 5:17-19, 21, 22, 27, 28; həmçinin bax. Yaq. 2:10, 11; Rom. 7:7.
Kreyq S. Kiner yazır: “Yəhudilərin əksəriyyəti əmrləri lütf kontekstində başa düşürdülər... İsanın tələbləri lütfün onların həyatındakı fəaliyyətini gücləndirmək üçün nəzərdə tutulmuşdu... O, heç şübhəsiz, lütfün işığında Padşahlığın tələblərini nəzərdə tuturdu (müqayisə edin Mat. 6:12; Lk. 11:4; Mk. 11:25; Mat. 6:14ç 15; Mk. 10:15). Müjdə hekayələrində İsa həqiqətdə əxlaqi kamillikdə uzaq olsalar da, itaətkar olan və Allahın rəhbərlik hüququnu etiraf edən insanları qəbul edir (Mat. 5:48).
Lakin isanın bəhs etdiyi Padşahlığın lütfü – qərb dünyasının əksər məsihçilərinin başa düşdüyü kimi faydasız bir lütf deyil. Müjdələrdə bu lütf onu itaətkarlıqla qəbul edənləri dəyişdirir, öz dinlərindən və sosial vəziyyətlərindən məmnun olan təşəxxüslü insanları ram edir” (The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary, pp. 161, 162).
Yar. 15:6-ı oxuyun. Bu ayə Allahın həmişə yalnız iman vasitəsilə xilas bəxş etdiyini başa düşməyimizə necə kömək edir?
İsa Məsihin dini yeni bir din deyildi, günahabatmadan sonrakı həmin din idi. Dağüstü vəzdə əvvəllər əməllərə görə xilasın yerinə indi lütfə görə yeni xilas bəhan edilmir. Allah həmişə xilası lütfə görə verib. İsraillilər Sina dağında itaətə çağırılmazdan əvvəl, Qırmızı dənizi keçərkən lütfə görə xilas oldular (bax. Çıx. 20:20).
Rəblə və Onun qanunu ilə qarşılıqlı münasibətdə yaşadığınız şəxsi təcrübəniz xilasın Qanuna əməl etməklə deyil, həmişə imana görə verildiyini sizə necə öyrədə bilər?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Azerbaijan Mission
moderator

Dərslər  - 
 
Cümə
8 aprel
Gələcək araşdırmalar üçün:
Bir müjdəçi bir şəhərə gəlir və öz görüşlərini belə reklam edir: “Gəlin görün təbliğçi Müqəddəs Kitabın səhifələrini necə cırır!” Şübhəsiz, izdiham toplaşır. O, onların qarşısında dayanır, Müqəddəs Kitabı açır və bir səhifəni cırıb çıxararaq onları heyrətə salır. “Bu səhifə, - təbliğçi deyir, - Yazılarda heç vaxt olmayıb. Bu, Əhdi-Ətiqlə Əhdi Cədidi ayıran səhifədir”. Teatral qabiliyyətinin səviyyəsi nə olursa olsun, təbliğçi haqlı idi. Bu iki kitab əslində birdirlər. Əhdi-Cədiddə daim Əhdi-Ətiqdən sitat gətirilir. İsa Özü və Əhdi-Cədid müəllifləri dəfələrlə Əhdi-Ətiqə istinad edərək, Əhdi-Cədiddəki hadisələri izah edir və əsaslandırırdılar. Məsih “Yazılar yerinə yetsin” bəyanatını tez-tez bu və ya digər şəkildə dilə gətirirdi. Əhdi-Ətiqin yazılarına dəfələrlə müraciət etmişdi (bax. Yəh. 5:39; Lk. 24:27; Mat. 22:29; Yəh. 13:18). Paul da Əhdi-Ətiqə istinad edirdi (Rom. 4:3; 11:8; Qal. 4:27). Vəhy kitabında Əhdi-Ətiqə dait 550 allüziyaya rast gəlinir. Bütün bunlar Əhdi-Cədidlə Əhdi-Ətiq arasındakı sıx əlaqə haqqında şahidlik edir. Əhdi-Ətiq və Əhdi-Cədid – Allahın Xilas planı haqqında bəşəriyyətə verdiyi açılışdır. Əhdi-Ətiqin bəzi hissələrini, məsələn, qurbangətirmə sistemini, məsihçilərin icra etməsinə artıq ehtiyac yoxdur. Buna baxmayaraq, Əhdi-Ətiqi ikinci yerə qoymaq kimi bir səhvə yol verməməliyik. Müqəddəs Kitab hər iki Əhddən təşkil olunmuşdur və bu Əhdlər vasitəsilə biz Allah və Onun Xilas planı barəsində həqiqətləri öyrənirik.

 ·  Translate
1
Add a comment...