Stream

Join this community to post or comment
 
Cümə
6 mart

Gələcək araşdırmalar üçün:

“Müqəddəs Ruhun fəaliyyəti bizi öz qabiliyyət və talantlarımızı göstərmək zəruriyyətindən azad etmir, lakin bütün qüvvəmizi Allahın izzəti üçün istifadə etməyi öyrədir. Allahın lütfünün xüsusi rəhbərliyi altında olan bəşəri qabiliyyətlər Yer üzündə ən yaxşı məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. Cahillik özünü Məsihin ardıcılı adlandıran insanı daha itaətkar və ya daha ruhani etmir. İnkişaf etmiş intellekti olan məsihçi Allahın kəlamının həqiqətini daha yaxşı şəkildə dəyərləndirəcəkdir. Məsihi hamıdan yaxşı o kəslər izzətləndirə bilər ki, onlar işi anlayaraq Ona xidmət edirlər. Tərbiyənin ən böyük məqsədi – bizə Allahdan aldığımız qüvvəni Müqəddəs Kitab dinini açmaq və Allahın izzəti naminə çalışmaq üçün istifadə etməyi öyrətməkdir. 
Bizə həyat Bəxş Edənə, bizə etibar etdiyi talantlara görə də borcluyuq, bizim Yaradan qarşısındakı vəzifəmiz – bu talantları inkişaf etdirmək və kamilləşdirməkdir” (Y. Uayt, Valideynlərə, müəllimlərə və tələbələrə məsləhətlər, səh. 361, 362).
Müzakirə üçün suallar: 
1. Gündəlik həyatda qarşımıza çıxan sirlər haqqında düşünün, bu sirlər təbiətdə, bəşəri münasibətlərdə və ya iman, Allahın təbiəti və xilas məsələləri ilə bağlı ola bilər. Həyatın ən böyük təzadlarından biri odur ki, daha çox öyrəndikcə, nə qədər az bildiyimizi daha yaxşı başa düşürük. Nə üçün bu fikir ruhani həqiqətlər nöqteyi-nəzərindən daha da doğrudur?   
2. Həqiqətən də nisbi olan, mədəniyyətlə şərtlənən və dəyişə bilən bəzi “həqiqətləri” sadalayın. Onları əbədi, universal və dəyişməz həqiqətlərdən necə ayırmaq olar? Onların arasındakı fərqi bilmək nə üçün vacibdir? Dəyişən həqiqətləri əbədi həqiqətlər kimi və ya əksinə qəbul etdiyimiz zaman bizi hansı təhlükə gözləyir? 
3. Bir deyim belə səslənir: ağıllı adamlar öz dostlarını yaxın tuturlar, düşmənlərini isə daha yaxın. Bu nə deməkdir? Biz məsihçilər bu iddiaya necə münasibət bəsləməliyik? Mat. 10:16 bu suala cavab verməyə necə kömək edir? 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Çərşənbə axşamı 3 mart   Tənbəl   “Tənbəl əlini qabda olana batırar, ağzına aparmağa ərinər” (Sül. məs. 26:15). Verilmiş materialı oxuyub öyrənmək yerinə, imtahanda köçürməyə daha çox vaxt və qüvvə sərf edən tələbə kimi, tənbəl adamlar da, qəribə səslənsə də, öz tənbəlliklərinə bəraət tapmaq üçün səylə çalışırlar! Sül. məs. 26:13-16-ı oxuyun. Burada bizə nə barəsində xəbərdarlıq verilir? 
 Tənbəl adam haqlı ola bilər: “Yolda aslan var” (Sül. məs. 26:13). Deməli, evdə qalmaq və təhlükə axtarmamaq daha ağıllı davranışdır. Lakin bu cür davrandığımız zaman həyatın təklif etdiyi bütün imkanları əldən buraxırıq. Gülün tikanlarının batması riskinə getməsək, onun gözəlliyindən heç vaxt zövq ala bilməyəcəyik. Maneələrdən qorxuruqsa, irəliyə gedə bilməyəcəyik. Heç bir şeyə qərar verməyə qadir olmayan insanlar, həyatın dolğunluğunu heç vaxt hiss edə bilməyəcəklər. Bu ayələrdəki digər metaforalara diqqət yetirin. Öz oxu üstündə fırlanan qapı heç bir yerə getmədiyi kimi, yataqda fırlanan tənbəl adamlar da sadəcə bədənlərinin vəziyyətini dəyişirlər, onlar da heç bir yerə getmirlər. 15-ci ayədəki digər obraz isə daha da heyrətamizdir. Tənbəllər əllərini yemək olan qaba sala bilərlər, lakin yeməyi ağızlarına aparmaq və özlərini yedirmək üçün həddindən artıq tənbəldirlər. Onların intellektual tənbəlliyi, qapalı düşüncələri və özlərinin doğru olduqlarına əminlikləri daha da betərdir. Ona görə də öz gözlərində onlar həmişə haqlı, yeddi hikmətlidən daha hikmətli olacaqlar (Sül. məs. 26:16), başqa fikirlərin, onlarınkından daha ağıllı olan fikirlərin üzünə is qapı bağlayırlar. Bütün sualların cavablarını bildiyini düşünən insan adətən heç bir şey bilmir. “Məhkəmədə insanlar yalana səmimi ürəklə inandıqlarına görə deyil, həqiqətə inanmadıqlarına görə mühakimə olunacaqlar, çünki nəyin həqiqət olduğunu dərk etmək imkanına etinasız yanaşdılar” (Y. Uayt. Ağsaqqallar və peyğəmbərlər, səh. 55). Başqalarına həqiqəti öyrənmək “imkanını” yaratmaqda bizim nə kimi rolumuz var? Bizim məsuliyyətimiz harada başlayır və harada sona çatır? 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Cümə
27 fevral

Gələcək araşdırmalar üçün:

“Bizi əhatə edən insanların qəlblərini oyatmaq və xilas etmək lazımdır, əks təqdirdə onlar məhv olacaqlar. Bir anı belə itirmək olmaz. Biz hamımız ya həqiqətin lehinə, ya da əleyhinə danışan təsir gücünə malikik. Mən səhvsiz şahidlik etmək istəyirəm ki, mən Məsihin şagirdlərindən biriyəm. Sadəcə şənbə dinindən daha artığına ehtiyacımız var. Bizim diri prinsipə və hər gün öz şəxsi məsuliyyətimizi hiss etməyə ehtiyacımız var. Bir çoxları bundan qaçırlar, bunun nəticəsi isə laqeydlik, etinasızlıq, sayıqlığın və ruhaniliyin azlığı olur” (Y. Uayt. İmanlılar cəmiyyəti üçün şəhadət, 1-ci cild, səh. 99). 
“İman haqqında danışın, imanla yaşayın, Allaha məhəbbəti cücərdin; İsanın sizin həyatınızda tutduğu yer barədə dünyaya şahidlik edin; Onun mərhəməti və qüvvəsi haqqında danışın” (Y. Uayt. Bizim ali çağırışımız, səh. 20).
Müzakirə üçün suallar:
1. Bazar gününün dərsindəki son suala verdiyiniz cavabları sinifdə müzakirə edin. Bir-birimizin cavablarından nəyi öyrənə bilərik? Dəyərlər sistemimizi təşkil edən həqiqətlərə inamımızı möhkəmlətməyi necə öyrənə bilərik? 
2. Bir nəfər belə demişdi: “İki şeyi yadda saxla: Məsih sənin uğrunda ölüb, və bir gün sən öləcəksən”. Çərşənbə axşamının dərsinin kontekstində, nə olursa-olsun günahlarımıza görə cavab verməli olacağımızdan bəhs edilərkən, bu fikirdən hansı ibrət dərsini götürməliyik? 
3. London avtobuslarının üzsərində yazılmış yazılara qayıdaq: “Allah yoxdur, öna görə də narahat olmaqdan vaz keç və həyatdan zövq al”. Dərsdə xatırlatdıqlarımızdan başqa, bu iddia ilə bağlı daha hansı problemlər var? Nə üçün Allahın varlığı insanlarda narahatlıq yaradır? Bu iddia şeytanın bir çox insanların düşüncəsində Allahın xasiyyətini nə qədər təhrif etdiyini necə göstərir? Sizində bu şüara qarşılıq bir neçə cavab hazırlayın. Bizdə Allaha olan ümidi insanların da qazana bilməsinə hansı qısa və məzmunlu şüarlar kömək edə bilərdi?          
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Çərşənbə
25 fevral

Ağıza daxil olan şeylər

İnsanın ilk imtahanının yeməklə bağlı olması təsadüfi deyil (Yar. 3:3). İtaətsizlik və qadağan olunmuş meyvələri yemək nəticəsində günah və ölüm dünyamıza daxil oldu (Yar. 3:1-7; Rom. 5:12). Bir faktı da unutmamalıyıq ki, Müqəddəs Kitabda şərabdan istifadə haqqında ilk xatırlatma dəhşətli və alçaldıcı bir hadisə ilə bağlıdır (Yar. 9:21). 
Sül. məs. 23:29-35-i oxuyun. Bu ayələrdə şərabdan istifadə necə təsvir olunmuşdur? 
Alkoqolun nə qədər dağıdıcı qüvvəsi olduğunu hansı birimiz görməyib? Əlbəttə, içən hər kəs xəndəyə düşmür. Lakin xəndəkdə uzanmış əyyaş ilk qədəhini içən heç ağlına da gəlməzdi ki, sonda harada olacaq. 
“Məst edici içkilər içmək vərdişinə tutulmuş insan ümidsiz bir vəziyyətdədir. Ona nə isə sübut etmək və ya öz istəyinə güzəştə getməməsi üçün yola gətirmək qeyri-mümkündür. Onun mədəsi də, beyni də xəstədir, iradə qüvvəsi zəifdir, iştahası isə cilovlanmır. Zülmətin ağası onu öz əsarətində saxlayır, onun isə bu əsarətdən çıxmaq üçün qüvvəsi yoxdur” (Y. Uaytın şərhləri. YGA Müqəddəs Kitab şərhləri, 3-cü cild, səh. 1162). 
Sül. məs. 23:1-8-i oxuyun. Nə üçün biz öz iştahamıza nəzarət etməliyik?
Bu öyüdlər sadəcə masa arxasında düzgün davranış qaydalarından bəhs etmir. Müqəddəs Kitab ayəsi yemək yeməyi sevən və iştahası çox olan adamlara xəbərdarlıq edir (Sül. məs. 23:2). “Boğazına sərhəd qoy” metaforası (orijinalda – “bıçaq qoy”) xüsusilə qüvvətli bir vurğudur: burada sadəcə iştahanı cilovlamaqdan bəhs edilmir, həm də yeməyin sizin sağlamlığınız və həyatınız üçün təhlükə yarada biləcəyi fikrini doğurur. “Yaxşı bax” kimi tərcümə olunmuşibrani kəlməsi (bin) müxtəlif növ yeməkləri diqqətlə ayırd etmək fikrini irəli sürür. Süleyman “yaxşı və pisi ayırd edə bilmək (bin)” üçün müdriklik istəyəndə də eyni sözdən istifadə edir (1 Pad. 3:9). Onun nəsihəti “ləziz xörəklərə tamah salmağa” (Sül. məs. 23:3) vadar edildiyimiz və şirnikləndirildiyimiz banket və içki məclislərinə də şamil edilə bilər.
Həyatını alkoqolla məhv edən bir tanışınızı yada salın. Nə üçün bircə bu nümunə belə kifayət etməlidir ki, bu zəhəri orqanizmimizə heç vaxt buraxmamalı olduğumuzu başa düşək?
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Cümə
20 fevral

Gələcək araşdırmalar üçün:

“Valideynlər doğruluq nümunəsi olmalıdırlar, çünki bu, uşağın qəlbinə həkk olunmalı olan gündəlik dərsdir. Bütün gündəlik işlərində, xüsusilə də uşaqların tərbiyəsində valideynlər dəyişməz prinsipləri rəhbər tutmalıdırlar... Əziz valideynlər, heç vaxt yaıan danışmayın, həqiqət olmayan şeyləri söyləməyin və pis nümunə göstərməyin. Əgər uşaqlarınızın dürüst olmalarını istəyirsinizsə, özünüz dürüst olun” (Y. Uayt. Uşaqların tərbiyəsi, səh. 151). 
“Yəqin bir çox atalar və analar düşünürlər ki, əgər uşaqlarını yedirsələr, geyindirsələr və onlara bu dünyanın nümunəsinə uyğun təhsil versələr, öz vəzifə borclarını yerinə yetirmiş olurlar. Övladlarının tərbiyəsinin həyatlarının ən önəmli işi saymaq üçün öz işləri ilə və ya əyləncələrlə həddindən artıq məşğuldular.Onlar uşaqlarını elə tərbiyə etməyə can atmırlar ki, uşaqlar da öz növbəsində öz talantlarından Xilaskarın izzəti üçün istifadə etsinlər. Süleyman belə demirdi: “Uşağa de ki, layiqli yol tutsun. O, qocalanda da bu yoldan dönməz”. O, belə deyirdi: “Uşağa getməli olduğu yolu göstər (ingiliscə tərcümədə). O, qocalanda da bu yoldan dönməz” (Y. Uayt. Uşaqların tərbiyəsi, səh. 38).

Müzakirə üçün suallar:
1. Sül. məs. 22:6-da irəli sürülən ideya haqqında düşünün. Nə üçün biz bu prinsipi tətbiq edərkən ehtiyatlı olmalıyıq? Çox valideynlər uşaqlarının tərbiyəsi üçün əllərindən gələn hər şeyi ediblər, lakin yenə də bu uşaqlar böyüdükdən sonra yanlış seçim ediblər. Nə üçün bu ayənin mahiyyətini araşdırarkən, azad iradənin mövcudluğunu və böyük mübarizənin gerçəkliyini unutmamalıyıq?
2. Çərşənbə gününün dərsinin sonundakı son sualı bir daha müzakirə edin. Başqalarına kömək edərkən, xüsusilə də əvəzində heç bir şey almadığımız zaman bpyük məmnuniyyət hiss etməyimiz bizim özümüz haqqında nəyi göstərir? Bunun əsasında bir çox varlı adamların özlərini bədbəxt hiss etmələrini necə izah etmək olar? 
3. Talantlarımıza, təhsilimizə, təcrübəmizə və s. görə biz hamımız bir olmasaq da, ən başlıca şeydə bərabərik: hamımızın xilasedici çarmıxa ehtiyacı var. Bu, bütün insanların təməli bərabərliyini və ləyaqətini necə açır? Bundan əlavə, bu həqiqət bizim bütün insanlara münasibətimizə necə təsir etməlidir?
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Çərşənbə
18 fevral

Xəstələrə şəfqət

İnsanın xasiyyəti müdrikliyindən və ya hətta dini həsrolunmasından daha çox, yoxsullara və ehtiyacı olanlara kömək etmək hazırlığıı ilə ölçülür. Sizin xasiyyətiniz malik olduğunuz şeylərlə deyil, öz qonşunuza verdiyiniz şeylərlə müəyyən olunur. Siz qonşunuz üçün kimsiniz – budur sizin xasiyyətinizin meyarı. Öz qonşusunu xilas edən samariyalı Allahın Padşahlığına ruhani adam hesab edilən kahindən daha yaxındır (Lk. 10:26-37). Süleymanın Məsəlləri kitabı bu üstünlüyü vurğulayır və izah edir. 
Allahın xatirinə: Bunu birinci yerə qoymaq üçün ilk səbəb Allahın Özündə cəmləşir, O, yoxsullara şəfqəti bizim dini səylərimizdən daha üstün tutur (Sül. məs. 19:17; 21:13). Sizin yoxsullara qarşı həssaslığınıza və onlar üçün etdiyiniz konkret əməllərə Allah hər hansı bir mömin əməlinizdən daha çox diqqət yetirir. Allah Özü də bu cür işlər görüm, ona görə də biz yoxsullar üçün nə isə edəndə, Allahın Özü üçün etmiş oluruq (Mat. 25:35-40). 
Mat. 25:35-40-ı oxuyun. Burada İsanın Özünü ehtiyacı olanlarla bir tutması haqqında nə deyilir? Bu həqiqət bu cür insanlara münasibətimizə necə təsir etməlidir?      

Yoxsulların xatirinə: İkinci səbəb yoxsul adamın özüdür, varlını yaratdığı kimi onu da Allah yaradıb (Sül. məs. 22:2). İnsanlar arasında hər kəsin Allah tərəfindən yaradılmasından irəli gələn bərabərlik yoxsulu da varlı qədər diqqətə layiq edir. Biz qonşularımızı olduqları kimi sevməliyik: onlar Allahın surətində yaradılmış varlıqlardır.
Eyni zamanda düşünün ki, ehtiyacı olanlara kömək edərkən nə qədər yaxşı şeylər əldə etmiş olursunuz. Biz təbiətən çox xudbinik; daxilən biz özümüzü başqalarından daha yaxşı hesab etməyə meylliyik. Ehtiyacda olanlara yardım edərkən özümüz üçün ölməyi və Məsihin xasiyyətini daha yaxşı əks etdirməyi öyrənirik, bizim üçün bundan daha dəyərli nə var?
Özünüz üçün bir şey etmək əvəzinə, ehtiyacı olanlara kömək edərkən daha çox şəxsi məmnuniyyət hissi keçirirsinizmi?
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Bazar ertəsi
16 fevral

Həyatla sınaq

“Çünki əməllərinin nəticəsi onların ardınca gedir”, - Vəh. 14:13 salehlərin alacağı mükafatdan belə bəhs edir. Şəxsiyyətin həqiqi dəyərini yalnız gələcək göstərəcək. İndi insanlar öz var-dövlətləri, bilikləri, fiziki qüvvələri ilə öyünə bilərlər və bəlkə də bütün bunlara həqiqətən sahibdirlər. Lakin bütün bunların Allahın gözündəki dəyəri nədir? İnsanların vacib və ya təəssürat yaradıcı hesab etdikləri xarakter cəhətləri, nailiyyətlər və əməllər çox vaxt mənasız və boş olur ki, əslində elə bu cürdürlər. Əyləncə sənayesindən fanatlarının səcdə etdiyi və sevdiyi bir neçə miskin personajı götürün. İlahiləşdirdiyimiz və səcdə etdiyimiz şeylər bizim nə dərəcədə günahkar olduğumuzu göstərən inandırıcı sübutlardır. 
Sül. məs. 20:6- oxuyun (Həmçinin bax. Yer. 9:23, 24; Mk. 9:35). Bu ayələr həqiqi dəyərlər haqqında nə deyir? 
Bir qeyri-adi parlaq əməl və ya sevimli insan uğrunda atılmış fədakar addım bizim qarşılıqlı münasibətlərimizin dərinliyini sübut edə bilməz; bu sübut üçün çoxlu sayda müntəzəm, ilk baxışda əhəmiyyətsiz görünən, lakin hər gün, səbrlə, dəyişmədən etdiyimiz əməllər tələb olunur. Hər gün hazırladığını və həyat yoldaşınızın qarşısına qoyduğunuz yemək, xəstə valideynlərinizə daimi qayğı, işinizdə əskilməyən çalışqanlıq – bütün bu kiçik görünən, lakin həyatınız boyunca davam edən işlər sizin imanınızın həqiqi olduğunun göstəricisidir. Daimi sədaqət – böyük təəssürat yaradan, lakin nadir hallarda təzahür edən məhəbbətdən daha qiymətlidir. 
Bu prinsip bizim Allahla münasibətlərimizdə də ədalətlidir. Allah üçün yaşamaq Onun üçün ölməkdən daha çətin, lakin daha qiymətlidir. Allah üçün yaşayan müqəddəs insan Onun uğrunda əzabla ölən birindən daha böyük işlər görə bilər. Hər kəs Allaha inandığına Ona xidmət etdiyinə iddia edə bilər; lakin məsələ bundadır ki, bu imanın əbədi nəticələri varmı? Yaxud İsanın dediyi kimi: “Amma axıracan dözən xilas olacaq” (Mat. 24:13). 
Səbr, xeyirxahlıq və başqa insanlarının ehtiyaclarını ödəməyə hazırlıq vasitəsilə Məsihin xasiyyətini başqalarına necə aça bilərsiniz? Bu çox baha başa gəlsə belə, bunu etməyə hazırsınızmı? 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
14 fevral

Müdrik  kəlamlar

Araşdırmaq üçün Müqəddəs Kitab ayələri: Sül. məs. 20; 1 Kor. 12:14-26; Yer. 9:23, 24; Sül. məs. 21; Mat. 25:35-40; Sül. məs. 22. 
Yadda saxlanacaq ayə: “İnsanların çoxu sədaqətindən dəm vurar. Amma sadiq adamı haradan tapmaq olar?” (Sül. məs. 20:6). 

Hər birimiz müəyyən dərəcədə (əslində kifayət qədər böyük dərəcədə) öz ətrafımızdakı mühitin bəhrəsiyik. İrsiyyət böyük rol oynasa da, bizim əsas tutduğumuz dəyərləri ətrafımızda olan şeylərdən – ailəmizdən, təhsilimizdən, mədəniyyətdən əldə edirik. Gördüyümüz və eşitdiyimiz hər şey körpə çağlarımızdan etibarən bizə təsir edir. 
Təəssüf ki, gördüyümüz və eşitdiyimiz şeylər heç də həmişə bizə müsbət təsir vurmur; bizi əhatə edən dünya hər cəhətdən günahlıdır, bu isə bizdən yan keçə bilməz. Həm də ki biz Müqəddəs Ruh haqqında vəd almışıq, bizdə Allahın Kəlamı var, bu Kəlam isə dünyanın təklif etdiyindən daha yüksək və daha yaxşı şeyləri açır. 
Bu həftə ərzində müxtəlif məsəllərə və onların açdığı praktiki həqiqətlərə diqqət yetirəcəyik, bu həqiqətləri ürəyimizə qəbul etsək və onların ardınca getsək, onlar həqiqətən bu dünyanın mənfi təsirini dəf etməyə və daha yaxşı dünya üçün hazırlaşmağımıza kömək edə bilərlər. 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Cümə axşamı, 12 fevral

DÜRÜST OL

Öz krallığında ən yüksək dövlət postuna namizədin axtarışıyla məşğul olan kral haqqında danışırlar. Ən böyük yalan uydurmağı bacaran insanı seçmək üçün, o, yalançıların xüsusi müsabiqəsini təşkil etdi. Krallığın bütün məmurları müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizələrini təqdim etdilər və onlardan hər biri gəldi və öz ən böyük yalanını danışdı. Lakin kral bundan məmnun olmadı; onların yalanı inandırıcı görünmürdü. Sonra padşah öz ən yaxın və ən etibarlı məsləhətçisindən soruşdu: "Niyə sən ərizə təqdim etmədin?"
Məsləhətçi cavab verdi: "Əlahəzrət, sizi məyus etdiyim üçün çox təəssüflənirəm, amma mən ərizə verə bilmərəm". "Niyə?" - soruşdu kral. "Çünki mən heç vaxt yalan danışmıram", - məsləhətçi cavab verdi. Və kral ən yüksək vəzifəyə məhz onu təyin etməyi qərar verdi. Bir halda ki, biz günahkarıq, yalan bizə daha asan gəlir; bu səbəbdən öz sözlərimizlə nə qədər ehtiyatli olmaq lazımdır.
Oxuyun Məs. 19. Hərçənd bu fəsildə bir çox mövzular təsvir edilib, bu ayələr yalan haqqında nə deyirlər? 
Süleymanın Məsəlləri kitabı yüksək əxlaqi standartları dəstəkləyir. Əgər vəzifənin yüksəlməsinə görə yalan danışmaq, öz dürüstlüyünü fəda etmək (Məs. 19:1) və ya dələduzluq etmək və buna öz sadiqliyi qiymətinə nail olmaq lazım olacaqsa (Məs. 19:22), yoxsul qalmaq və ya vəzifədə yüksəlməni itirmək daha yaxşıdır.
Oxuyun Məs. 19:9. Şahidin vəzifəsi nadən ibarətdir? 
Yalan danışmaq həmişə pisdir, lakin məhkəmədə və and altında bunu etmək daha pisdir. Bir çox ölkələrdə yalançı şahidlik olduqca ciddi cinayətdir. Buna görə şahid düzgün ifadələr verməlidir. Bu ayənin "səxavətli adamla çoxları dostluq edər" (Məs. 19:6) və öz dostları tərəfindən və hətta öz qardaşları tərəfindən zəhləsi gedilən yoxsullar (Məs. 19:7) haqqında xatırladılmadan sonra gəlməsi təsadüfi deyil. Məsələ ondadır ki, rüşvətlər və ya haqqında şahidlik etdiyimiz şəxslərin sosial statusu şahidə təsir göstərməməlidir.
Oxuyun Qan. Tək. 24:10-22. Burada hansı əhəmiyyətli prinsip baxılır və biz onu özümüzə qarşı və ehtiyac duyanlara qarşı münasibətlərimizdə necə tətbiq etməliyik?
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Çərşənbə axşamı, 10 fevral

VƏ YENƏ SÖZLƏR...

Oxuyun Məs. 18. Hərçənd bu fəsildə müxtəlif mövzulara toxunulub, burada sözlər haqqında nə deyildiyinə diqqət yetirin. Burada, nəyi deyib və ya nəyi demədiyimiz şeylər haqqındahansı vacib ideyalar təsvir edilib?  
Biz yenidən reallıqla və sözlərin gücü ilə rastlaşırıq; indiki halda biz, axmaqların şəxsi həlaklarına qarşı öz dodaqlarından necə istifadə etdiklərini görürük. 13-cü ayə xüsusilə ibrətamizdir. Diqqətlə dinləməyib və deyilənləri anlamayıb danışmaq necə asandır? Əgər eşidilənlərə cavabımızı yaxşıca fikirləşməyi öyrənsəydik, özümüzü və başqalarını lazımsız ağrıdan və çəkişmələrdən neçə dəfə qurtara bilərdik? Əslində elə hadisələr olur ki, susmaq ən yaxşı cavab olur.
Oxuyun Məs. 18:4. Nə üçün müdriklərin sözləri dərin sular kimidir? 
"Dərin sular" obrazı Süleymanın Məsəlləri kitabında hikməti simvollaşdıraraq müsbət mənada istifadə olunur (Məs. 20:5). O, sakitliyin, həmçinin dərinliyin və sərvətlərin ideyasını xəbər verir. Müdriklər səthi deyillər. Onlar öz sözlərini şəxsi düşüncə və təcrübələrinin dərinliyindən əldə edirlər. Bizdən kimə, müdrikliyə və biliyə malik olan insanların dərin fikirlərinə və ideyalarına təəccüblənmək lazım gəlməyib?
Oxuyun Məs. 18:21. Bu nə deməkdir?
Və yenidən Süleymanın Məsəlləri kitabı bizə xatırladır ki, sözlər qüdrətli qüvvəyə malikdirlər, xeyir və ya şər yarada bilərlər, həyat və ya ölüm gətirə bilərlər. Biz bu güclü alətdən nə qədər ehtiyatla istifadə etməliyik.
Kiminsə sözlərinin sizi ağrılı yaraladığı hadisəni yada salın. Siz onda sözlərin gücü haqqında nə öyrəndiniz? Bu sizə sözləri daha dəqiq seçməyi necə öyrətdilər?
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Çərşənbə
4 mart

Düşmən kimi dost

Dostlarımız bizi düşmənlərimizdən daha çox məyus edirlərsə, bu ona görə baş verir ki, biz adətən dostalrdan yaxşı şey, düşmənlərdən isə pis şey gözləyirik. Lakin həmişə bizim gözlədiyimiz kimi olmur, elə deyilmi? Məhz buna görə Süleymanın Məsəlləri kitabı bizi xəbərdar edir ki, bəzən dost özünü düşmən kimi, düşmən isə dost kimi aparır. 
Sül. məs. 27:5, 6-ı oxuyun. İrad məhəbbət haqqında necə şahidlik edə bilər? 
__________________________________________________
Məhəbbət – sadəcə öpüş və nəvazişli sözlər deyil. Məhəbbət bəzən bizi dostumuzu və ya övladımızı məzəmmət etməyə vadar edir, xoşagəlməz, ittihamçı və tənqidçi kimi görünmək riskinə hazır olur. Hətta xoşagəlməyən həqiqəti söyləyərək, dostlarımızı itirə bilərik. Bununla belə, dostlarımızın yanlış addımlarında, xüsusilə də bu addımlar onlara ziyan gətirdiyiu zaman, onlara xəbərdarlıq vermiriksə, onda biz necə dostlarıq? Açıq ifşa göstərir ki, bizim məhəbbətimiz illüziya və iddialar üzərində deyil, həqiqət və etibar üzərində qurulmuşdur. 
Sül. məs. 27:17-i oxuyun. Dostlara qarşı durmanın nəticəsi necə ola bilər? 
_______________________________________________________________
Dəmiri itiləyən dəmir obrazı qarşılıqlı mənfəəti nəzərdə tutur. Dostluq həqiqi məzəmmətlə yoxlanıldığı zaman, bu, münasibətlərin keyfiyyətini düzəltməklə bərabər, hər iki dosta stimul verir və möhkəmlədir. Hər iki tərəfin silahı daha səmərəli olacaqdır. Sonda biz gələcək döyüşlərimiz üçün daha yaxşı hazırlaşmış olacağıq. Yalnız özündə və öz ideyalarında özünə sığınacaq tapan, heç vaxt başqa nöqteyi-nəzərlərlə qarşılaşmayan insanlar dərrakədə və  ya xasiyyətdə inkişaf etməyəcəklər. 
Nə vaxtsa yanlış getdiyiniz yolda sizi dayandırıb, irad tutublarmı? Hamı sussaydı, necə olardı? Başqalarını tənqid və mühakimə etmədən, irad tutmağı necə öyrənmək olar? 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Bazar ertəsi
2 mart

Öz gözündə hikmətli görünən axmaq

Həqiqətin nisbiliyi ideyası yeni bir kəşf olmaa da (xüsusilə də qərb dünyasında), son illərdə bu ideya geniş vüsət tapmışdır. Yəni, bir insan və ya bir mədəniyyət üçün həqiqi olan şey başqa bir insan və ya başqa bir mədəniyyət üçün həqiqi olmaya bilər. Bu, həyat bir cəhətində ədalətli səslənsə də (bəzi ölkələrdə yolun sağ tərəfi ilə, bəzilərində isə - sol tərəfi ilə hərəkət edirlər), digər cəhətdən – çox təhlükəli bir səhvdir. Bizim yaşadığımız yerdən və ya şəxsi tərcihlərimizdən asılı olmayaraq, bəzi şeylər doğrudur, bəziləri isə yanlışdır. Ən nəhayət, biz həmişə öz baxışlarımızı Allahın Kəlamına və ondakı həqiqətlərə əsaslandırmalıyıq. Nəyin doğru, nə yanlış, nəyi xeyir, nəyin şər olduğunu ayırd edərkən, Allahın Kəlamı anlayışımızın əsas mənbəyi olmalıdır. 
Sül. məs. 26:11, 12-i oxuyun (həmçinin bax. Hak. 21:25; 1 Kor. 1:20, 21; 2:6, 7; 2 Kor. 1:12). Nəyi etməməliyik? 

Gördüyümüz kimi, öz gözümüzdə doğru görünən şeyləri etmək istəyində təzə heç nə yoxdur.Bu o vaxtlar yanlış olduğu kimi, indi də yanlışdır. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, heç birimiz hər şeyi başa düşmürük; daha doğrusu, biz heç bir şeyi bütünlüklə başa düşmürük. Hər birimizin böyüməyə və öyrənməyə ehtiyac duyduğumuz sahələr var, ona görə də bütün suallara cavabımızın olmadığını həmişə etiraf etməyə hazır olmalıyıq.   
Axmaqlara gəlincə, məsəldən də göründüyü kimi, narahatlıq doğuran məsələ budur ki, onların səfehliyinin təsiri öz şəxsi həyatlarının hüdudlarından kənara çıxır. Onlar indi öz hikmətlərinə həmişəkindən daha əmindirlər; ona görə də öz səfehliklərini təkrar edəcəklər. Onlar hətta o qədər əmin ola bilərlər ki, başqaları onların hikmətli olduğunu düşünəcək, onlara hörmətlə yanaşacaq və yanlarına məsləhət almağa gələcəklər, bu isə daha böyük problemlərə yol aça bilər (Sül. məs. 26:8). Səfehlik hər yana yayılacaq, “hikmət” kimi qəbul edilərək, daha da dağıdıcı bir qüvvə əldə edəcək. Həm də axmaqlar o qədər axmaqdırlar ki, öz səfehliklərini heç dərk etmirlər. 
Tez-tez güzəştə getməyə meyl edib, öz əsas dəyərlərinizdən, ən vacib həqiqətlərdən vaz keçirsinizmi? Əsas dəyərlər ziddiyyət yaratdığı zaman nə baş verir? Onlardan hansılarının daha vacib olduğunu necə başa düşək?
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Cümə axşamı
26 fevral

Bizim məsuliyyətimiz

“Pis adama Mən “ey pis adam, mütləq öləcəksən” deyəndə sən ona öz yolundan dönmək üçün xəbərdarlıq etməsən, o pis adam öz təqsirinə görə öləcək, ancaq ölümünün məsuliyyətini sənin üzərinə qoyacağam” (Yez. 33:8). Burada hansı vacib ruhani prinsip açılır? Onu öz həyatımıza necə tətbiq edirik?

Bir neçə il bundan əvvəl böyük şəhərlərdən birində axşamın gec saatların küçədə bir qadına hücum etdilər. Qadın kömək üçün qışqırırdı, onlarla insan onun fəryadını eşidirdi, lakin heç kim polisə zəng vurmağa belə cəhd etmədi. Adamların çoxu pəncərədən baxdılar və sonra işlərinin başına qayıtdılar. Tezliklə qışqırıq səsləru kəsildi. Səhər qadını bədənində çoxlu bıçaq yaraları ilə ölü tapdılar. 
Qadının qışqırığını eşidən, lakin heç bir tədbir görməyən insanlar onun ölümündə günahkardırlarmı? Onlar özləri ona hücum etməsələr də, öz hərəkətsizlikləri ilə onu öldürdüklərini söyləmək olarmı? 
Sül. məs. 24:11, 12, 23-28-i oxuyun. Bu ayələrdə bizə hansı vacib öyüdlər verilir? 

Musanın qanunu aydın şəkildə xəbərdarlıq  edir ki, şahidi olduğu günah haqqında şahidlik verməyən kəs onun təqsirini daşıyacaq (Lev. 5:1). Cinayətin qarşısını almaq iqtidarında olmaya bilərik, lakin gördüyümüz şey barəsində susuruqsa, onda cinayətkarın təqsirini bölüşmüş oluruq. Sükunətimiz bizi cinayətə şərik edir. 
Digır tərəfdən, əgər biz “doğru cavabla” (Sül. məs. 24:26) həqiqətəuyğun şahidlik ediriksə, düzgün və məsuliyyətli davranmış oluruq. Bu cür davranış üzündən öpməklə müqayisə olunur, yəni insan başqasının qayğısına qalır. 
Küçənizdə bir qadın öldürülərkən susmaq və heç bir şey etməmək – dəhşətlidir. İndi isə başqa fəlakətlər haqqında düşünün: aclıq, müharibələr, ədalətsizlik, irqçilik, iqtisadi böhran. Bu fəlakətlərə görə biz hansı məsuliyyəti daşıyırıq?
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Çərşənbə axşamı
24 fevral

Günahkarlara qibtə

Verilmiş ayələr nə ilə bağlı xəbərdarlıq edir: Sül. məs. 23:17; 24:1, 2 və 24:19, 20,
Nə üçün bəzi insanlar günahkarlara qibtə edə bilər? Çox güman ki, onlar günahkarların günah etməsinə deyil, öz qanunsuzluqlarının nəticəsində əldə etdikləri mənfəətə (var-dövlət, uğur, hakimiyyət) qibtə edirlər – həsəd aparanlar əslində məhz bunun arzusundadırlar.
Əlbəttə, hər bir uğurlu və ya varlı adamı günahkar adlandırmaq olmaz, bəziləri belədirlər, bu ayələr də məhz belələri haqqında bizə xəbərdarlıq verir. Onların necə “yaxşı” yaşadıqlarını görürük və xüsusilə də biz güc-bəla ilə dalanarkən, onların sahib olduqları hər şeyə baxanda asanlıqla qibtə edə bilərik.
Lakin bu çox dar çərçivədən olan bir baxışdır və yalnız yaxını görə bilir. Axı günahın şirnikləndirməsi ondadır ki, o, dərhal mükafat təklif edir: biz zövqü dərhal alırıq. Gələcəyin perspektivi bizi imtahandan müdafiə edə bilər, yəni biz günahımızın gətirdiyi ani “mənfəət”dən daha uzağa baxmalı və uzunmüddətli nəticələr haqqında düşünməliyik. 
Həm də axı kim günahın dağıdıcı qüvvəsinin şahidi olmayıb? O, heç vaxt nəticəsiz ötüşməyəcək. Günahımızı başqalarından gizlədə bilərik ki, heç kim, hətta ən yaxınlarımız belə bizim nə ilə məşğul olduğumuzu anlamasınlar (halbuki gec-tez onlar bunu başa düşəcəklər, elə deyilmi?) Yaxud da biz özümüzü aldadaraq fikirləşə bilərik ki, bizim günahlarımız o qədər də ciddi deyil. (Axı bir görün nə qədər insan məndən daha betər işlər görür!) Lakin gec ya tez, necə olursa-olsun, günahın nəticələri bizi yaxalayacaq.
Günaha nifrət etməliyik, çünki o, günahdır. Günahın bizə, dünyamıza və Rəbbimizə etdiyi hər şeyə görə ona nifrət etməliyik. Günahın real qiymətini görmək istəyirsinizsə, çarmıxdakı İsaya baxın. Günahımızın dəyəri bu qədərdir. Bunu dərk etmək belə kifayət etməlidir ki (çox vaxt isə belə olmur) bizi günahdan qaçmağa və günaha itələyən hər kəsdən mümkün qədər uzaq durmağa vadar etsin. 
Nə vaxtsa başqasının uğuruna qibtə etmisinizmi? Bu ölümcül təhlükəli ruhani problemə qarşı ən yaxşı vasitənin adını deyin (Bax. Ef. 5:20).
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Cümə axşamı
19 fevral

Tərbiyə

Yəhudi dilində “tərbiyə” sözü mənası “tikmək” və “başlamaq” mənası verən sözdən əmələ gəlmişdir. Bu mənalar yəhudilərin tərbiyə ideyasının əsasını təşkil edir: biz “uşağa tərbiyə verdiyimiz” zaman (Sül. məs. 22:6), gələcək üçün tikirik, başlanğıc qoyuruq və təməl qururuq. Ona görə də valideynlər və pedaqoqlar öz uşaqlarının gələcəyinə görə məsuliyyə daşıyırlar, dolayısı ilə dünyanın gələcəyinə görə də məsuliyyət daşıyırlar. Bu gün uşaqlarımızla nə ediriksə, hamısı bir çox gələcək nəsillər boyunca cəmiyyətə öz təsirini vurur. 
Sül. məs. 22:6-ı oxuyun. Burada uşaqların düzgün tərbiyəsinin zəruriyyəti barəsində nə deyilir? 

Maraqlıdır ki, yəhudi dilində “tərbiyə etmək” sözü – məbədin “təqdisi” mənasını verən eyni kəlmədir (1 Pad. 8:63). Uşaqlarımızı körpə yaşlarından tərbiyə etmək – onları məbədi həsr edirmiş kimi Allaha həsr etmək deməkdir. Bu bizim öz xilasımıza da təsir edir. “Valideynlərə böyük tərbiyə və uşaqlarını gələcək, əbədi həyat üçün hazırlamaq işi tapşırılmışdır” (Y. Uayt. Uşaqların tərbiyəsi, səh. 38). Bu cür tərbiyə əbədi izlər buraxır. Həvari Paul Timoteyi tərifləyərək, “bütün Müqəddəs Yazıları da uşaqlıqdan bəri tanıdığını bilirsən. Onlar Məsih İsaya olan iman vasitəsilə sənə xilasedici hikmət verə bilir” (2 Tim. 3:15) deyəndə, görünür, bunu nəzərdə tutur. 
Sül. məs. 22:8, 15-i oxuyun. Burada hansı prinsipləri görə bilərik? 
Tərbiyəni toxumun səpilməsi ilə müqayisə etmək olar. Cəmiyyətimizin və övladlarımızın gələcəyi bizim əkdiyimiz şeylərdən asılıdır. Əgər bizim səpdiyimiz toxum – “qanunsuzluqdursa”, onda tərbiyəmiz tənəzzülə uğrayacaq və xoşagəlməzlik biçəcəyik (ayə 8). Əgər bizim səpdiyimiz toxumlar uşaqların qəlbinə təsir göstəribsə (ayə 15), onda “kötəklə tənbeh” səfehliyi onlardan uzaqlaşdıracaq. 
Biz çox vaxt başqalarını (xüsusilə də uşaqları) öz nümunəmizə əsasən öyrədirik. O nümunəniz haqqında düşünün: necə bir irs qoyursunuz? Əgər varsa, hansı sahələrdə daha yaxşı örnək ola bilərdiniz? 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Çərşənbə axşamı 17 fevral   Rəbbi gözləyərkən   Sül. məs. 20:17; 21:5-i oxuyun. Bu ayələrdən hansı praktiki dərsi götürə bilərik?
 Çörək oğurlayan oğru onu yeməyini qazanmaq üçün əmək sərf edən adamdan daha tez əldə edir. Öz pis malını satmaq üçün yalana əl atan tacirlər, dürüst tacirdən daha tez varlana bilərlər (Sül. məs. 21:5- i növbəti ayə ilə müqayisə edin). Bununla belə, Süleymanın Məsəlləri kitabı təsdiqləyir ki, gələcək şirini “çınqıla” döndərir və tələsik qazanılan var-dövlət sonda yoxsulluğa çevrilir. Ayə bu müşahidənin dəqiqliyini göstərən bir sıra misallar gətirir: 1.                  Mülk (Sül. məs. 20:21).  Həddindən artıq tez əldə edilmiş mülk və ya miras haqqında xatırlatmadan öncə  (burada valideynlər hələ sağ ikən alınan miras nəzədə tutulur) ata-anasına qarğış edən insanı gözləyən mühakimədən bəhs edilir (Sülş məs. 20:20). Bu iki məsəl arasındakı əlaqə - çox əhəmiyyətlidir: 20-ci ayədə oğul (və ya qız) valideynlərinə qarğış edən, hətta onların ölümünü arzulayan övlad kimi təsvir olunmuşdur. Ola bilsin ki, bu varis mirası ala bilmək üçün valideynlərinin ölümünü planlaşdırmışdır. Bu cür davranışın gələcəyi faciəlidir: onun indi istifadə etdiyi çıraq “zülmətə” çevriləcəkdir (ayə 20) və valideynlərinə elədiyi qarğış özünə qarşı şevriləcək, çünki “axırda xeyir qazanmayacaq” (ayə 21). 2.                  Qisas (Sül. məs. 20:22). Bu dəfə məsəl ziyan çəkmiş adama ünvanlanır, o, edilmiş pisliyin qisasını almaq sınağı ilə üz-üzə dayanıb. Məsləhət çox sadədir – bu məsələni Rəbbin əlinə vermək. Yalnız o zaman təhlükəsizlikdə qalacaqsınız, çünki qisas alarkən özünüzü ciddi riskə məruz qoyursunuz. Sül. məs. 25:21, 22 də eyni öyüdü vurğulayır, bu zaman rəqibinin başına köz tökmək metaforasından istifadə edir – bu, tövbə və allaha qayıtmağı göstərən Misir ayinidir. Əgər qisasdan imtina etsəniz, Sül. məs. söz verir ki, Rəbb sizi xilas edəcək, Sül. məs. 25:21, 22-dəki öyüdlərdən istifadə etməklə isə öz düşməninizi də xilas edərsiniz, çünki şərə xeyirlə qalib gəlirsiniz (Rom. 12:21). Şərə xeyirlə qalib gəlmək lazım olduğu zaman Məsihin xasiyyətini əks etdirməyi necə öyrənə bilərik? Nə üçün bu, bizim daxili təbiətimizə ziddir? Nə üçün öz “mən”i üçün ölmək – məqsədə çatmağın yeganə yoludur? 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Bazar
15 fevral

Biz hamımız bərabərik

Sül. məs. 20:12-i oxuyun. Burada bütün insanların dəyəri haqqında nə deyilir? 
Bizi mənasız fəzanın təsadüfi məhsulu sayan təkamül nəzəriyyəsindən fərqli olaraq, Müqəddəs Kitab öyrədir ki, bütün insanları Allah yaradıb (həmçinin bax. Həv. iş. 17:26). Bütün insanlar Allah tərəfindən yaradılıblar, məhz buna görə bərabərdirlər –Tomas Ceffersonun bunu bəyan etməsi təsadüfi deyil. Məhz Rəbdə, yalnız Onda biz bərabərik. 
Lakin hamımızın bir Yaradanı olsa da, bu hamımızın eyni cür olduğu demək deyil. Hətta bir-birinə çox bənzəyən əkizlər belə özlərini tamamilə eyni cür aparmırlar. Korinflilərə məktubunda Paul bizim fərqliliyimizdən bəhs edir və xüsusilə qeyd edir ki, bu fərqlilik bizdə üstünlük hissi oyatmamalıdır, əksinə, başqa insana ehtiyacımız olduğunu görməyimizə kömək etməlidir. “Göz ələ: “Sən mənə lazım deyilsən” və yaxud baş da ayaqlara: “siz mənə lazım deyilsiniz” deyə bilməz” (1 Kor. 12:21).
Sül. məs. 20:9-u oxuyun. Bizi bərabər edən başqa hansı cəhət var?
Günah – bizi eyniləşdirən başqa bir ümumi cəhərdir. Məsəldə verilmiş ritorik süalın cavabı – “heç kim”dir, lakin o, bəşəriyyətin faciəvi və ümidsiz vəziyyətinə işarə edir. Bütün insanlar zəif və ölümlüdürlər,  bu dünyadakı bütün sərvət və hakimiyyət də bunu dəyişmək iqtidarında deyil. Bununla belə, Yazıların konteksində bəşəriyyərin günahkarlığının bu cür xatırladılması bizi ümidsizliyə qapdırmamalıdır, çünki İsanın çarmıxdakı ölümü və dirilməsi yol açdı ki, nə qədər günahkar olmasından asılı olmayaraq hər bir insan əbədi həyat vədinə malik ola bilsin. Bu həyat isə bizim əməllərimizə görə deyil, yalnız və yalnız İsaya inam vasitəsilə verilir.
“Əgər insan hansısa əməlləri ilə xilasa layiq ola bilmirsə, ondea xilas mütləq lütfə görə bəxş edilməlidir, özünün günahkar olduğunu dərk edən insan onu qəbul etməlidir, çünki o, İsanı qəbul edir və Ona inanır. Bu tamamilə havayı verilən bir ənamdır, imana görə bəraət isə - şəksizdir. Günaha batmış insanın xeyirxah əməlləri heç vaxt onu əbədi həyatla təmin edə bilməyəcəklər, bu aydın olan kimi bu mövzudakı bütün mübahisələrə son qoyulur” (Y. Uayt. İman və əməllər, səh. 20).
Nə vaxtsa özünüzü başqa insanlarla müqayisədə daha üstün (yaxud yarımçıq) hiss etmisinizmi? (İstənilən halda özümüzü başqaları ilə müqayisə etməməliyik). Əgər belə hiss etmisinizsə, çarmıx bütün insanların bərabər olduğu haqqında sizə hansı həqiqəti aça bilər? 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Cümə, 13 fevral

GƏLƏCƏK ARAŞDIRMALAR ÜÇÜN:

"Qeybət və boş-boğazlıq ruhu - fikir ayrılıqları və mübahisələr yaymaq üçün, dostları ayırmaq və baxışlarımızın doğruluğuna bir çoxlarının inamını pozmaq üçün şeytanın istifadə etdiyi xüsusi vasitələrdən biridir. Qardaş və bacılar başqalarının etdikləri və xüsusilə Allah tərəfindən verilmiş ifşa və xəbərdarlığın xəbərlərini qətiyyətlə göndərənlərin səhvləri haqqında çox həvəslə danışırlar" (Y. Uayt. İmanlılar Cəmiyyəti üçün şəhadət kitabı, cild 4, səh. 195).
"Bu şikayətçilərin uşaqları sayıq qulaqlarla qulaq asırlar və narazılığın zəhərini öz canlarına çəkirlər. Beləliklə valideynlər həqiqət üçün öz uşaqlarının ürəklərinə bütün yanaşmaları kor-koranə bağlayırlar. Çox ailələr öz gündəlik qidalarına şübhə ədviyyatlarını qatırlar. Onlar öz dostlarının sümüklərini təzədən yuyurlar və dedi-qoduları nəfis desert kimi verirlər. Böhtanın dadlı tikəsi masa arxasında oturanların hamısına ötürülür və yalnız böyüklər tərəfindən yox, həm də uşaqlarnan tərəfindən şərh edilir. Bu Allahı izzətləndirmir. İsa dedi: "Siz bu ən kiçik qardaşlarımdan birinə etdiyinizi Mənə etmiş oldunuz" (Mat. 25:40). Buna görə İsa Məsih Onun qullarını pisləyənlər tərəfindən saymazlıq və təhqir edilib" (həmin yerdə, 145).

MÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLAR:

1. Yaxınlarımız və sevdiklərimiz səhv edəndə, çətindir. Və elə görünür ki, onları örtməyə çalışmaq daha asandır. Belə vəziyyətlərdə düzgün balansı necə tapaq? Əlbəttə, biz günah edəndə Allah bizə mərhəmət göstərdiyi kimi, biz də mərhəmət göstərməliyik - bu əlbəttə ki, sözsüzdür. Amma məgər mərhəmət insanın cəzasız günah edəcəyini və hərəkətlərinin nəticələrini hiss etməməyini bildirir? Belə vəziyyətlərdə özümüzü necə aparaq?
2. Dərsdə deyildiyi kimi, həyatda bir çox şeylər çox mürəkkəbdir və onlara müxtəlif tərəflərdən baxılmalıdır. Və hətta bizim bəzən məlum olduğu kimi haqlı olduğumuz şeylər, bir qayda olaraq, göründüyündən daha mürəkkəbdir. Başqa fikirlər üçün açıq olmağı necə öyrənək və eyni zamanda səfeh olmayaq?
3. Hətta sözlər olmadan necə yalan danışa bilərik?
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Çərşənbə, 11 fevral

İŞİN İKİ TƏRƏFİ

Oxuyun Məs. 18:2. Niyə səfehlərə öz fikirlərini tərtib etmək üçün vaxt lazım deyil? 
Axmaqlar özlərindən o qədər əmindirlər və öz fikirlərini söyləməyə o qədər can atırlar ki, onlar başqalarından nəyisə öyrənməyin marağında deyillər. Onların bağlı ağılları açıq ağızları tərəfindən kompensasiya olur. Bu,  ölümcül kombinasiyadır. Xüsusilə əgər özümüzü xəbərdar edilmiş və öz haqlılığımızda əmin olduğumuz predmet haqqında söhbət gedirsə, bizə nə qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, bizim də onların etdikləri həmin şeyləri etməyimiz məlum olmasın.
Məgər bizlərdən heç kimdə elə olmayıb ki, hansısa bir anda yalnız gələcəkdə səhv olduğumuzu aşkar etmək üçün hansısa inandırmanı müdafiə etmişik? Bu o demək deyil ki, bizdə bərk inandırma olmamalıdır; bu yalnız onu bildirir ki, bizə bir qədər itaətlilik lazımdır, çünki bizdən heç kəs bütün sualların cavablarını bilmir, və hətta biz doğru cavabı biləndə də həqiqət tez-tez daha çox dərin olur və bizim anlaya və ya yerləşdirə bildiyimizdən daha çox çalara malik olur.
Oxuyun Məs. 18:17. Hansı vacib həqiqət burada təsvir edilib? 
Yalnız Allaha heç nəyi yenidən yoxlamaq lazım deyil, məhz ona görə ki, Öz təbiətinə görə O artıq hər şeyi bilir, çünki Rəbbin gözü hər yerə baxar (Məs. 15:3). Allahda istənilən məsələnin hər tərəfini görmək qabiliyyəti var. Bizim isə, bir qayda olaraq, əşyalara çox dar baxışımız var; və xüsusilə əhəmiyyətli hesab etdiyimiz məsələlər üzrə öz mövqeyimizə bağlananda, bu baxışın daha dar olmaq tendensiyası var.
İndiki zamanda biz artıq bildiyimiz kimi, istənilən tarixdə həmişə iki (və hətta daha çox) tərəf var, və nə qədər çox informasiyaya malik oluruqsa, o qədər də yaxşı biz predmet haqqında düzgün təsəvvürü formalaşdıra biləcəyik.
Yalnız sonradan bütün həyatınız boyu yanıldığınızı öyrənmək üçün nədəsə tamamilə əmin olduğunuz, bəlkə buna bütün həyatınız boyu inandığınız hadisəni xatırlayın. İndi belə qızğın müdafiə etdiyiniz məsələlərdə səhv ola biləcəyinizi xatırlamağın vacibliyi haqqında bu sizə nə deməlidir?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Anar Guliyev
owner

Discussion  - 
 
 
Unlike His finite creations living in time-space, Allah can simultaneously be present in many places. He is not limited by space or time (which were created by Him).
View original post
1
Add a comment...