Stream

Join this community to post or comment

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Bazar 
24 may
İsanın səlahiyyəti

Həkim və alim olan Lukanın səlahiyyətin rolu haqqında məlumatı var idi. Humanitar elmlər və təhsil sahəsində fəlsəfənin necə bir nüfuza sahib olduğunu bilirdi. Vətəndaş məsələlərində və dövlət funksiyalarında Roma hüququnun hakimiyyəti haqqında da biliyi var idi. Paulun vəzçilik səyahətlərində ona yoldaşlıq edərkən, Luka bu həvarinin qurduğu cəmiyyətlərdə hansı ibadətgah səlahiyyətindən istifadə edərək rəhbərlik etdiyini görürdü. Beləliklə, Luka başa düşürdü ki, səlahiyyət dövlətin, idarənin, vəzifəli şəxsin fəaliyyətinin əsasında dayanır, eyni zamanda da müəllimin öz ardıcıllarına münasibətinin əsasında da səlahiyyət dayanır. Səlahiyyətin hər növü və hər səviyyəsi ilə qarşılaşmış Luka öz oxucularına göstərir ki, İsada və Onun səlahiyyətində müqayisə olunmaz bir şey vardı. Dülgər ailəsində doğulmuş, 30 il ərzində Qalileyanın kiçik bir şəhəri olan Nazaretdə yaşamış, dünyəvi standartlara görə gözə çarpan heç bir şeyi olmayan İsa Öz təlimi və xidməti ilə hər kəsdən – Roma hökmdarlarından, yəhudi ilahiyyatçılarından, ravvinlərdən, adi insanlardan, dünyəvi və dini hakimiyyətlərdən yüksəyə qalxdı. Onun həmyerliləri “Onun ağzından çıxan lütf dolu kəlmələrə heyrət edirdi” (Lk. 4:22). O, bir dəfə Nainli dul qadının ölmüş oğlunu dirildərək, qadına ümidini qaytardı (Lk. 7:11-17). Bütün şəhəri qorxu bürüdü və hamı belə dedi: “Allah Öz xalqına nəzər saldı” (ayə 16). İsanın həyat və ölüm üzərindəki səlahiyyəti yalnız Naini deyil, “bütün Yəhudeya və ətraf bölgəni” həyəcanlandırdı (ayə 16, 17).  
Lk. 8:22-25; 4:31-37; 5:24-26; 7:49; 12:8-i oxuyun. Bu ayələr İsanın sahib olduğu səlahiyyəti necə açır? 

İsa Öz xidməti vasitəsilə Öz səlahiyyətinin təkrarolunmazlığının əsasını qoydu, Luka bu barədə yalnız öz dostu Teofilə deyil, bütün gələcək nəsillər üçün də yazmağa vaxt ayırmışdı. İsa insan bədənində gəlmiş Allah olaraq həqiqətən də yer üzündə heç kimin heç vaxt sahib olmadığı bir səlahiyyətə sahib idi. 
Çox insanlar Allahın adı ilə nə isə edirlər, əlbəttə bu, onların davranışlarına müəyyən səlahiyyət əlavə edir. Lakin “Allah məni bunu etməyə oyatdı” deyə bəyan etdiyimiz zaman bunun həqiqətən də belə olduğuna necə əmin ola bilərik? Cavablarınızı şənbə günü sinifdə bölüşün.  
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Bazar ertəsi
18 may
İtmiş oğul məsəli: I hissə

Məhəbbətin hər şeyi bağışlayan təbiəti haqqında bütün tarix boyunca yazılmış ən gözəl hekayə adlandırılan,  yalnız Lukanın müjdəsində qeyd olunan itmiş oğul məsəlini (Lk. 15:11-32) sevən ata və iki itmiş oğul haqqında məsəl adlandırmaq tamamilə mümkündür. Bir oğul atanın məhəbbətini uzaq diyarda pozğun həyat tərzinə dəyişir. Digər oğul isə evdə qalmağı seçir, lakin atanın məhəbbətinin tamlığını və qardaş münasibətlərinin mahiyyətini bilmir. Məsəli şərti olaraq yeddi hissəyə bölə bilərik; dörd hissəsi itmiş oğula həsr olunub, ikisi – Ataya, biri isə - böyük qardaşa. 
1. “Mənə ver” (Lk. 15:12). Kiçik oğulun atadan özünə düşən payı tələb etmək qərarı ani impulsiv istək deyildi. Günah çox vaxt yanlış seçilmiş tərcihlər üzərində uzun – uzadı düşüncələrin nəticəsi kimi ortaya çıxır. Kiçik oğul, yəqin ki, uzaq diyarların parıltısı və cah – calalı haqqında öz dostlarından eşitmişdi. Evdəki həyat həddindən artıq cansıxıcı idi. Həmin ailədə məhəbbət var idi, lakin bu məhəbbət müəyyən sərhədlər qoyurdu; ekzotik ölkələr isə məhdudiyyətsiz həyat vədi ilə onu tovlayırdılar. Ata həddindən artıq güclü himayə edirdi, onun məhəbbəti həddindən artıq sıxırdı. Oğul azadlıq istəyirdi və bu cür maneəsiz azadlıq axtarışında onun qəlbində qiyam toxumu cücərməyə başladı.  
2. “Uzaq bir diyara” (Lk. 15:13-16). Oğul öz payına düşən hər şeyi satıb pula çevirdi və “uzaq bir diyara” yola düşdü. Uzaq diyar – atanın evindən uzaqda olan bir yerdir. Məhəbbətin qayğıkeş gözləri, qanunun mühafizə edən çəpərləri, lütfün hər yerdə olan ağuşu uzaq diyara yaddır. Bu, “pozğun” həyatın uzaq diyarıdır (Lk. 15:13). Yunanca “pozğun” mənasını verən söz (asotos) Əhdi – Cədiddə daha üç dəfə isim şəklində ortaya çıxır və bu mənaları verir: sərxoşluq (Ef. 5:18), itaətsiz (Tit. 1:6) və pozğunluq – buraya isə “əxlaqsızlıq, ehtiras, əyyaşlıq, eyş – işrət, içib azğınlıq etmək, iyrənc bütpərəslik” daxildir (1 Pet. 4:3, 4). Bu cür allahsız həyatın verdiyi həzzlər onun sağlamlığına zərbə vurdu və sərvətini külə sovurdu, o, tez bir zamanda pulsuz, dostsuz və yeməksiz qaldı. Parıltılı həyatı onu cəmiyyətin ən dibinə sürüklədi. Dilənçi halına düşərkən və az qala acından ölərkən, özünə iş tapdı – donuzlara baxmaq – bu, bir yəhudi üçün ən acı tale idi.   
3. “Məni qəbul et” (Lk. 15:17-19). Hətta itmiş oğul belə seçim azadlığı və geri qayıtmaq imkanı olan oğul olaraq qalır. Beləliklə, oğul “özünə gəldi” və ev adında yeri, ata adlanan adamı, məhəbbət adlanan yaxın bağları yadına saldı. O, atasına yalvarmaq üçün deyəcəyi sözləri hazırlayaraq evə getdi: “Mən öz muzdlu işçilərinin biri kimi qəbul et”. Yəni məni nə etmək istəyirsənsə, et, bircə qoy mən sənin diqqətli nəzərlərin və qayğıkeş məhəbbətin altında yaşayım. Atanın ürəyindən daha yaxşı ev ola bilərmi!
Dünya çox başqan cıxarıcı görünə bilər. Bu dünyanın hansı konkret predmetləri sizi xüsusilə yoldan çıxarır ki, siz qəlbinizin dərinliyində bunun pis olduğunu bilə - bilə belə düşünürsünüz: “Bu, o qədər də pis deyil”?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Bazar
17 may
İtmiş qoyun və itmiş pul

Lk. 15:4-7-ni oxuyun. Bu Allahın bizə olan məhəbbətini necə açır? Məhz çobanın itmiş qoyunu axtarmağa getdiyini başa düşmək nə üçün vacibdir? 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bizə qarşı etinasız və laqeyd görünə bilən bu dünyada bu məsəl heyrətamiz bir həqiqəti açır: Allah bizi o qədər güclü sevir ki, Özü bizi yanına qaytarmaq üçün axtarışa çıxır. Biz çox vaxt Allahı axtaran insanlar barəsində danışırıq, əslində isə Allah bizi axtarır.  
“Özünü Məsihə təslim etmiş qəlb Onun gözündə bütün dünyadan qiymətlidir. Xilaskar yalnız bir insan uğrunda belə, onu Öz Padşahlığı üçün xilas etmək naminə belə Qalqotadakı əziyyətlərdən keçərdi. O, uğrunda öldüyü insanları heç vaxt tək qoymaz. Onun ardınca gedənlər Onu tərk etməyənə qədər, O onları qoruyacaq”, Y. Uayt. Əsrlər arzusu, səh. 483.
Lk. 15:8, 9-u oxuyun. Bu məsələ yalnız Lukanın Müjdəsində rast gəlinir. İtmiş pul iki mənadan birini verə bilərdi. Birincisi: İsanın dövründə Yəhudeyada çoxlu yoxsul adam yaşayırdı və çox sayda ailələr üçün bir sikkə (dirhəm) bütün gün işləməyə görə ödənilən puldan daha çox olurdu, ailənin acından ölməməsi üçün zorla çatırdı. İkincisi: ərdə olduğunun nişanəsi olaraq bəzi qadınlar başlarında on sikkə ilə bəzədilmiş başlıq gəzdirirdilər, bu yoxsul adamların uzun müddətə yığa bildiyi böyük bir məbləğ idi. İstənilən halda itki böyük idi. Buna görə də həddindən artıq məyus olmuş və qüssəyə qərq olmuş qadın çırağı yandırır (ola bilsin ki, evin pəncərələri yox idi və ya sadəcə balaca bir nəfəslik var idi), süpürgəni götürür və sikkəni tapana qədər evin ələk – vələk edir. Onun qəlbini cilovlaya bilmədiyi bir sevinc doldurur və bu sevinci bütün dostları ilə bölüşür.  
“Bir dirhəm tozun və zir – zibilin içində olsa da, yenə də gümüş və ya qızıl olaraq qalır. Sahibi onu axtarır, çünki o, qiymətlidir. Eləcə də günahla nə qədər pozulursa pozulsun, hər bir qəlb Allahın gözündə çox qiymətlidir. Sikkə öz üzərində hakimiyyətdə olanların təsvirini və yazısını daşıdığı kimi, insan da yaradıldığı zaman Allahın surəti və yazısı onda həkk olunmuşdur. İndi bu yazı günahın təsirindən korlansa da, solğunlaşsa da, onun izləri hər bir qəlbdə qalmaqdadır”, Y. Uayt, “Həyat dərsləri”, səh. 194. 
Müasir elm iddia edir ki, biz mənasız kainatda baş verən təsadüfi hadisələrin nəticəsindən başqa bir şey deyilik, biz və bizim taleyimiz isə bu kainatı qətiyyən maraqlandırmır. Bu iki ayədə hansı tamamilə fərqli nöqteyi – nəzər təqdim olunmuşdur? 
 ·  Translate
2
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Cümə axşamı
14 may
Dua ilə bağlı digər dərslər

Öz şagirdlərinə dua nümunəsini təqdim edən İsa bundan dərhal sonra gecə yarısı gələn dost haqqında məsəllə (Lk. 11:5-13) onlara daim dua etməyin zəruriliyi haqqında dərs verdi. Daha sonralar, Öz xidmətinin sonlarına yaxınlaşdıqca, O Öz ardıcıllarına duada tövbə və itaətkarlığın zəruriliyini xatırlatdı (Lk. 18:9-14). Bu məsəllərin hər ikisi göstərir ki, dua – sadəcə dini ayin deyil, Allahla daim bərabər getmək, ünsiyyət və həyatdır. 
Lk. 11:5-8-i oxuyun. İsa bu məsəli duada təkidə ruhlandırmaq üçün danışır. Dua gündəlik görülən adəti işlərdən biri kimi olmamalıdır. Əksinə, dua qarşılıqlı münasibətlərin – Allaha mütləq, dönməz və daimi etibarın əsasını təşkil etməlidir. Dua – qəlbin nəfəsidir: o olmadan biz ruhani cəhətdən ölü sayılırıq. İsa qonşusuna yaxşılıq etməkdən imtina edən digər qonşu haqqında danışır. Gecə yarısı təcili olaraq çörək istəyən dostunun dayanmadan etdiyi yalvarışları əbəsdir. Lakin sonda, hətta belə bir qonşu da təslim olur və gecə vaxtı qapının ardı – arası kəsilmədən döyülməsinə cavab verir. Allah duada təkid edənlərə münasibətdə daha meylli deyilmi!? Bu cür təkid Allahın bizə münasibətini dəyişməyəcək, lakin bizim etibarımızı gücləndirəcək. 
Lk. 18:9-14-ü oxuyun. Bu hissədə dua ilə bağlı hansı vacib dərs verilmişdir?

Fariseylər gözləyirdilər ki, Allah onları saleh işlərinə görə tərifləyəcək. Vergiyığan isə özünü Allahın mərhəmətinə təslim etmişdi və Allahın lütfünün əsasında qəbul edilmək üçün yalvarırdı. Allahın bizi qəbul etməsi bizim kim olmağımızın və ya nə etməyimizin əsasında baş vermir, yalnız Onun lütfü vasitəsilə baş verir. Yalnız tövbə edən, itaətkar və qəlbən təvazökar insanlar bu lütfü ala bilərlər. 
“Həlimlik və itaətkarlıq uğur və qələbənin şərtidir. İzzət çələngi çarmıxın dibində diz çökənləri gözləyir”, Y. Uayt, “Peyğəmbərlər və padşahlar”, səh. 590. 
Rəbbi tanımayan insanlar özlərini guya onlardan daha pis olan insanlarla müqayisə etməyə meyillidirlər – bununla özlərinin o qədər də pis olmadığına əmin olmağa çalışırlar. Nə üçün bu ruhani bir yalandır? Başqalarının bizdən daha pis olmasının bir əhəmiyyəti varmı?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Dərs 7
9-15 may
İsa, Müqəddəs Ruh və dua
Şənbə
Araşdırmaq üçün Müqəddəs Kitab ayələri: Lk. 2:25-32; Yəh. 16:5-7; Lk. 23:46; Lk. 11:1-4; Mat. 7:21-23; Lk. 11:9-13.
Yadda saxlanacaq ayə: “Mən sizə bunu deyirəm: diləyin, sizə veriləcək, axtarın, tapacaqsınız, qapını döyün və sizə açılacaq. Çünki hər diləyən alar, axtaran tapar, qapı döyənə açılar” (Lk. 11:9, 10).
Sinoptik Müjdələrin üç müəllifindən Luka İsanın Müqəddəs Ruha münasibəti barədə daha çox danışır. Matta Ruhu 12 dəfə, Mark – 6 dəfə xatırladırsa, Lukanın Müjdəsində 17 xatırlatma, Həvarilərin işləri kitabında isə 57 xatırlatma görürük. İsanın ana bətninə düşməsindən (Lk. 1:35), ümumdünya missiyasının təyinatına (Lk. 24:44-49) qədər yer üzündəki bütün həyatı boyunca, Luka Onunla Müqəddəs Ruh arasında fəal əlaqə görür. Bu əlaqəni etiraf etmək Xilaskarımızın xidmətini başa düşmək üçün həddindən artıq vacibdir. Həm də ki, Luka İsanın həyatında və missiyasında duanın əhəmiyyətini göstərir. İlahi təbiətin tamlığına malik olan, Ata və Müqəddəs Ruhla bərabər olan İsa Öz insan bədənində ikən bizim üçün dua ilə bağlı nümunə qoyub getdi. 
Əgər İsa duanın zəruriliyini dərk edirsə, onda bizim ona daha çox ehtiyacımız yoxdurmu? 
“Daimi dua və səyli sayıqlıq olmadan, bizi laqeydlik və həqiqət yolundan dönmək təhlükəsi gözləyir. Lütf taxtına gedən yolda düşmən həmişə bizə mane olmağa çalışır. O, əlindən gələn hər şeyi edir ki, biz ciddi cəhdlə duaya və inama laqeyd qalaq, lütf və sınağa qarşı durmaq üçün qüvvə almayaq”, Y. Uayt, “Allaha aparan yol”, səh. 95.
Bazar
10 may
İsa və Müqəddəs Ruh
Bütpərəstlikdən dönmüş bir məsihçi olan və həvari Paulun vəzçilik səfərlərində yol yoldaşı olan Luka tarixə xristoloji girişə əvvəldən axıra qədər – İsanın insan bədənində gəlişindən Onun göylərə yüksəlməsinə və məsihçiliyin yayılmasına qədər – Müqəddəs Ruhun həyata keçirdiyi və rəhbərlik etdiyi ilahi bir möcüzə kimi baxır. İsanın həyatında görürük ki, İlahi üçlüyün bütün şəxsiyyətləri bizim xilas işimizdə fəal iştirak edirlər (Lk. 3:21, 22). Müqəddəs Ruha daim istinad etməklə, Luka bu həqiqəti xüsusi vurğulayır. 
Bu ayələr Məsihin insan bədənində yer üzünə gəlişində Müqəddəs Ruhun rolunu necə açır? Lk. 1:35, 41; 2:25-32.
Isanın missiyasının artıq başlanğıcında Müqəddəs Ruh haqqında bir neçə xatırlatma ilə qarşılaşırıq. Lukanın müjdəsinə əsasən, Vəftizçi Yəhya peyğəmbərlik edirdi ki, o, su ilə vəftiz edir, ondan sonra Gələn isə Müqəddəs Ruhla vəftiz edəcək (Lk. 3:16). İsanın vəftizi zamanı həm Ata, həm də Müqəddəs Ruh Onun xilasedici missiyasının həqiqiliyini təsdiq etdilər. Ata Allah bəyan etdi ki, Məsih Onun bəşəriyyəti xilas etmək üçün göndərdiyi sevimli Oğludur, elə həmin vaxt da Müqəddəs Ruh göyərçin şəklində Onun üzərinə endi (Lk. 3:21, 22). O vaxtdan bəri İsa “Müqəddəs Ruhla dolmuşdu” (Lk. 4:1) və səhrada düşmənlə görüşməyə, eləcə də Öz xidmətini başlamağa hazır idi (Lk. 4:14). 
Nazaretdəki vəzinin ilk cümlələrində O, Yeşaya peyğəmbərin Məsih haqqında peyğəmbərliyini Özünə şamil etdi: “Rəbbin Ruhu üzərimdədir” (ayə 18). Ruh Onun daimi yol yoldaşı, Onu möhkəmləndirən qüvvə idi və İsa artıq Öz ardıcıllarının arasında olmayanda, Ruh Onun hüzurunu əvəz edəcək (Yəh. 16:5-7). Yalnız bu deyil, - İsa vəd edirdi ki, Allah diləyən hər kəsə Ruhu ənam olaraq verəcək (Lk. 11:13). Məsihi həmişə Atası ilə və xilasedici missiyası ilə birləşdirən Ruh – şagirdləri iman yolunda möhkəmləndirən həmin Ruh olacaq. Məhz buna görə Müqəddəs Ruh məsihçi həyatında həlledici rol oynayır; həqiqətən də, Müqəddəs Ruha küfr bütün günahlar içində ən ağır günahdır (Lk. 12:10). 
Müqəddəs Ruhun rəhbərliyinə açıq olmaq üçün hansı konkret addımları ata bilərik? Başqa sözlə desək, verdiyimiz qərarlar və əməllərimiz Onun səsini eşitməyə mane olmasın deyə, necə ehtiyatlı davranmalıyıq?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Cümə axşamı
7 may
Duada daimi, xeyirxah işlərdə fədakar olanlar

Luka İsanın vacib ruhani dərslər vermək üçün iki dul qadını misal gətirdiyi iki hadisəni təsvir edir. 
İlkində (Lk. 18:1-8) İsa ədalət üçün ədalətsiz bir hakimə üz tutmuş yoxsul və bədbəxt bir dul qadın haqqında şəfqətlə danışır. O qadın ədalətsizlik və yalanın qurbanı idi, amma yenə də qanunun və ədalətin qüvvəsinə inanırdı. Lakin hakim Allahdan qorxmur, insanlardan utanmırdı və görünür bu dul qadına kömək etməyə tələsmirdi. Dullara qayğı – Müqəddəs Kitabın tələbidir (Çıx. 22:22-24; Məz. 68:6; Yeş. 1:17), lakin bu hakim qanuna etinasız yanaşmaqdan zövq alırdı. Hər şeyə rəğmən dul qadının bir silahı vardı – inadkarlıq, o, öz inadkarlığı ilə hakimin “zəhləsini tökdü” və ədalətə nail oldu.   
Bu məsəl üç vacib dərs verir: (1) həmişə dua etmək və heç vaxt ruhdan düşməmək (Lk. 18:1); (2) dua bir çox şeyi dəyişir – hətta ədalətsiz hakimin ürəyini də; (3) inadkar iman – qələbə çalan imandır. Həqiqi iman hər bir məsihçiyə əbədi bir məsləhət verir: hətta ən sonda “Bəşər Oğlu” gəldiyi zaman veriləcək əvəzi (ayə 8) gözləmək lazım gəlsə belə, heç vaxt təslim olmayın.   
İkinci hadisədə (Lk. 21:1-4; Mk. 12:41-44) İsa dini riyakarlıqları və qanunşünas və dini rəhbərlərin iddialarını ifşa etdikdən dərhal sonra,  onlarla dini təzad təşkil edən birinə işarə etdi – həqiqi dinin təbiətini açan yoxsul dul qadına.   
İsa “dul qadınların evlərini yeyib – dağıdan” (Lk. 20:47) və Müqəddəs Kitabın dul qadınlara və yoxsullara qayğı haqqında göstərişinə əməl etməyən dini rəhbərlərdən bir neçəsini təsvir etdi. Bu gün də bir çox insan yalnız mömin görünmək üçün verirlər, ən pisi də odur ki, onlar özlərinin həddi – hüdudu bilinməyən sərvətlərindən verirlər. Əslində, nə isə verməklə, şəxsən özləri heç bir şeyi qurban vermiş olmurlar. Bunun əksi olaraq, İsa şagirdlərin diqqətini həqiqi dinin nümunəsi olan dul qadına yönəltdi, çünki o, sahib olduğu hər şeyi vermişdi.  
İlk kateqoriya insanların niyyəti özlərini nümayiş etdirmək idi, dul qadını isə fədakarlıq və Allahı izzətləndirmək arzusu idarə edirdi. Allahın onun bütün mülkiyyəti üzərində hüququ olduğunu etiraf etməsi və hər şeyiylə Allaha xidmət etmək istəməsi – dul qadını o iki leptonunu qurban verməyə oyadan qüvvə idi. Yaradanın hər şeyi görən gözünün önündə nə verdiyimiz deyil, niyə verdiyimiz daha vacibdir; nə qədər verdiyimiz deyil, qurbanımızın ölçüsünün necə olması vacibdir. 
Başqalarının xeyri və Allahın işi üçün nə dərəcədə fədakarlıq göstərirsiniz? 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Bazar ertəsi
20 aprel
On iki şagirdin seçilməsi

İnsan öz təşəbbüsü ilə şagird olmur. Bu, İsanın çağırışına cavabın nəticəsidir. Luka qeyd edir ki, İsa Peteri, Andreyi, Yəhyanı və Yaqubu (Lk. 5:11), eləcə də vergiyığan Levi Mattanı (ayə 27-32) artıq çağırmışdı. İndi müəllif On iki şagirdin seçilməsini öz müjdəsinin strateji bir mövqeyinə yerləşdirir: şənbə günü əli qurumuş adamın şəfa almasından dərhal sonra (Lk. 6:6-11), bu hadisə fariseyləri İsanı öldürmək fikrinə düşürdü. Rəbb bilirdi ki, Öz əməyini möhkəmlətməyin, təlim verə və çarmıxdakı ölümündən sonra Onun işini davam etdirmək üçün hazırlaya biləcəyi əməkdaşlardan ibarət komanda toplamağın vaxtı çatıb. 
Lk. 6:12-16, 9:1-6-nı oxuyun. Bu ayələr on iki həvarinin çağırışı haqqında nə deyir? 

Çoxsaylı adamların arasında tələbələr öz müəlliminin ardınca getdiyi kimi, İsanın ardınca gedən çoxlu şagirdlər vardı. Lakin Məsihin işi təlim verməkdən daha böyük bir iş idi. O, xilas olunmuşların cəmiyyətini, Onun xilas müjdəsini dünyanın dörd bir yanına çatdıracaq imanlılar cəmiyyəti qurmalı idi. Bu məqsəd üçün Ona sadəcə şagirdlər lazım deyildi. “Onlardan on iki nəfəri seçib həvari adlandırdı” (Lk. 6:13). “Həvari” – xüsusi bir məqsəd üçün xüsusi müjdə ilə göndərilmiş bir insandır. Luka bu sözdən öz Müjdəsində altı dəfə, Həvarilərin İşləri kitabında isə 25 dəfə istifadə edir (Matta və Mark hər biri bu sözdən yalnız bir dəfə istifadə edirlər). On iki həvari öz savadına, maddi vəziyyətinə, cəmiyyətdə tanınmış olmalarına, əxlaqi keyfiyyətlərinə və ya onları seçilməyə layiq edə biləcək hər hansı bir şeyə görə seçilməmişdilər. Onlar sadə ailəyə mənsub adi insanlar idilər: balıqçılar, vergiyığanlar, şübhə ilə yanaşanlar və hətta sonradan xainə çevrilən biri. Onların hamısı bir məqsəd üçün çağırılmışdılar – Padşahın və Onun Padşahlığının elçiləri olmaq.       
“Allah insanları olduqları kimi, onlara xas insani keyfiyyətlərlə birgə qəbul edir və onları Özünün xidməti üçün hazırlayır, lakin bunun üçün onlar itaətli olmağı və Ondan öyrənməyi istəməlidirlər. Onlar kamil olduqları üçün deyil, qeyri – kamilliklərinə rəğmən Məsihin lütfünün yardımı ilə həqiqəti dərk edərək və bu həqiqəti həyata tətbiq edərək Onun surətində dəyişilə bilərlər”, Y. Uayt, “Əsrlərin arzusu”, səh. 294.   
Həqiqətin gözlərinin içinə baxaq: biz kamil deyilik, ibadətgahımızdakı digər insanlar da. Biz hamımız böyümə prosesindəyik (hətta başqalarının bizim istədiyimizdən daha ləng böyüdüyünü düşünsək də). Başqa insanlarla birlikdə işləməyi və onları olduğu kimi qəbul etməyi necə öyrənməliyik?
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Cümə axşamı 
16 aprel
İsanın görünüşünün dəyişməsi

İsanın görünüşünün dəyişməsi barədə hər üç Müjdədən oxuyun (Lk. 9:27-36; Mat. 17:1-9; Mk. 9:2-8). (Peterin özünün bu barədəki hekayəsini də oxuyun və özünün şahidlik təcrübəsinə əsaslanan həvarinin hansı həqiqəti bəyan etdiyinə diqqət yetirin; 2 Pet. 1:16-18). Luka hansı əlavə məlumatı təqdim edir və bu nə üçün vacibdir?

Luka nə Mattanın, nə də Markın yazmadığı incəliklərdən başlayaraq nəql edir: İsa Peteri, Yəhyanı və Yaqubu dua etmək üçün Özü ilə dağa apardı. İsa Öz nəzərini və fikrini Yerusəlimə yönəltdi və qarşısında duran əziyyətli yol haqqında xəbər verdi. İsa əmin olmaq istəyirdi ki, etdiyi hər bir iş Allaha məqbuldur və Onun planına uyğundur. Belə anlarda dua müəyyənlik və əminlik əldə etmək üçün yeganə vasitədir. Dua zamanı İsa ilahi izzətə büründü: “İsa dua edərkən üzünün görünüşü dəyişdi və Onun libası göz qamaşdırıcı ağ rəng aldı” (Lk. 9:29). 
Görünüşü dəyişən İsa Musa və İlyasla “Onun Yerusəlimdə yerinə yetirəcəyi bu dünyadan ayrılması barədə” danışdı (ayə 31). Digər tərcümələrdə “dünyadan ayrılması” sözü “çıxış” sözü ilə ifadə olunmuşdur ki, bu sözü də iki cür başa düşmək olar. 1) Bu, Onun Yerusəlimdə baş verəcək ölümünü nəzərdə tuta bilər, halbuki yunan sözü “çıxış” ölümə işarə etmək üçün az istifadə olunur. Deməli, 2) “çıxış” həm də İsanın tezliklə Yerusəlimdə həyata keçirəcəyi möhtəşəm “çıxışı”, izzətli xilas çıxışını nəzərdə tuta bilər, bu çıxış günahlardan azad edəcək. Azərbaycan dilindəki “dünyadan ayrılmaq” sözü məzmuna daha uyğundur.  
Üçünün söhbəti Allahın razılıq səsi ilə başa çatdı: “Bu Mənim Oğlumdur, seçilmişimdir, Ona qulaq asın!” (ayə 35). Görünüşünün dəyişməsi ilə İsa izzətlə məsh olunur, bu isə Onun Oğulluğunu bir daha təsdiqləyir və xilasın Oğulun həyatı bahasına başa gələcəyini bəyan edir. Ona görə də şagirdlərə göydən göstəriş verilir: Ona qulaq asmaq! Ona itaət və tam sədaqət göstərmədən Onun şagirdi olmaq qeyri – mümkündür.  
Yelena Uayt yazır ki, hər hansı bir mələk yerinə üstünlük “verilmiş”, Allahın taxtının yanında olan bu adamlar (Musa və İlyas) İsa ilə Onun iztirabları barədə danışmağa və Göylərin Ona qarşı şəfqət duyduğuna əminliklə təsəlli verməyə gəlmişdilər. Onların söhbətinin mövzusu dünyanın ümidi və hər bir insanın xilası idi” (“Əsrlərin arzusu”, səh. 425). Beləliklə, o qədər çox insana təsəlli vermiş İsanın Özü belə təsəlliyə və dəstəyə ehtiyac duyurdu. Bu, hətta ruhani cəhətdən ən güclü insanların, liderlərin və rəhbərlərin belə bəzən təsəlliyə, ruhlandırmaya və başqa insanların köməyinə ehtiyacı ola biləcəyini necə açır? Hal – hazırda ağlınıza təsəlli verə, ruhlandıra və dəstək ola biləcəyiniz biri gəlirmi? 
 ·  Translate
5
Add a comment...
 
Bazar ertəsi
13 aprel
Allahın Oğlu

“Bəşər Oğlu” və “Allahın Oğlu” – İsanın Kimliyini təsvir etmək üçün Müjdələrdə bu iki addan istifadə olunur. Ilk ad Allahın insan bədənini qəbul etməsinə işarə edir; ikinci ad isə Onun İlahi Üçlüyün ikinci Şəxsiyyəti kimi İlahi təbiətini göstərir. Bu iki ad və ya iki titul birlikdə bizi İsa Məsih möcüzəsi haqqında düşünməyə çağırır: eyni zamanda həm Allah, həm də insan olan Allah haqqında. Bu konsepsiyanı başa düşmək çətindir, lakin bu çətinlik o heyrətamiz həqiqəti və onun təklif etdiyi böyük ümidi zərrə qədər də əksiltmir.  
Lk. 1:31, 32, 35; 2:11. Bu ayələr İsanın Kimliyini bizə necə açır? 
_____________________________________________________________________

Lk. 1:31, 32-də mələk “İsa” adını “Haqq – Taala” ilə bağlayır, “Rəbb Allah Ona Davudun taxtını verəcək”. İsa – Allahın Oğludur.  O, həm də Məsihdir, Davudun taxtını dünyəvi qurtuluşçu kimi deyil, ruhani mənada Xilaskar kimi bərpa edəcək Məsihdir. Yəni, O, sonda şeytanın Allahın taxtını ələ keçirmək cəhdinə son qoyacaq. Mələk çobanlara bəyan etdi ki, axurdakı körpə - “Xilsakardır. Bu, Rəbb Məsihdir” (Lk. 2:11).  
Eyni zamanda “Allahın Oğlu” titulu Məsihin İlahi Üçlükdəki mövqeyini təsdiqləməklə bərabər, yer üzündə ikən İsanın Ata Allah ilə ürəkdən – ürəyə sıx əlaqədə olduğundan xəbər verir.
Lakin Ata ilə Oğul arasındakı münasibətlər bizim Allahla münasibətlərimizdən fərqlidir. Bizim münasibətlətimiz Məsihin həm Yaradan, həm də Xilaskar kimi gördüyü işlərin nəticəsidir, lakin Onun Ataya Oğul kimi münasibəti – üç bərabər əbədi Şəxsiyyətdən birinin münasibətidir.  
İlahi təbiətə malik olan İsa Ata ilə ən sıx əlaqədə idi. 
“İsa: “Ey göylərdəki Atam” deyərək Öz şagirdlərinə xatırladır ki, Öz insan təbiəti ilə O, insanların sınaqlarını bölüşən və iztirablarına şərik olan biri kimi onlarla bağlıdır, Öz İlahi təbiəti ilə isə Əbədi Olanın taxtı ilə bağlıdır”. Y. Uayt, “Əsrlərin arzusu”, səh. 442.     
İsanın tam mənada Allah olması faktı bizim üçün necə bir əhəmiyyət kəsb edir? Bu həqiqət bir çox mənalar daşısa da, ən heyrətamiz mənalarından biri odur ki, İsa Allah ola – ola, Özünü aşağı tutaraq təkcə insan təbiətini qəbul etmədi, həm də bu təbiətlə Özünü bizim uğrumuzda qurban verdi. Burada söhbət Allahdan gedir! Bu həqiqət bizə Allahın əsl xasiyyətini açaraq, necə gözəl bir ümid verir?  
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
11-17 aprel

İSA MƏSİH KİMDİR?

Şənbə
Araşdırmaq üçün Müqəddəs Kitab ayələri: Lk. 4:16-30, 6:5; Ef. 1:3-5; Lk. 9:18-27; 2 Pet. 1:16-18. 

Yadda saxlanacaq ayə: “İsa onlardan soruşdu: Bəs siz nə deyirsiniz? Sizcə Mən kiməm? Peter Ona cavab verdi: Sən Allahın Məsihisən” (Lk. 9:20). 

İsa Məsih kimdir? 
Bu sual – fəlsəfi və ya ictimai bir tələ deyil. Bu sual insanın özünün kimliyinin mahiyyətinə toxunur, daha da vacibi – onları əbədiyyətdə nə gözlədiyini açır.  
İnsanlar İsanın işlərindən fərəh duya, Onun sözlərinə rəğbət bəsləyə, Onun səbrini yüksək qiymətləndirə, Onun şərə qarşı zorakılıqla cavab verməmək prinsipini dəstəkləyə, Onun qətiyyətliliyini təqdir edə, Onun fədakarlığını tərifləyə və Onun amansız ölümünü ürək sarsıntısı ilə oxuya bilərlər. Bir çox insanlar İsanı dünyanı sahmana salmağa çalışan - ədalətsizliyin mövcud olduğu yerdə ədaləti bərpa etməyə, xəstəliyin olduğu yerdə şəfa verməyə, yalnız iztirabların olduğu yerə təsəlli gətirməyə çalışan yaxşı bir İnsan kimi qəbul etməyə hazırdırlar.
Bəli, İsa ən yaxşı müəllim, inqilabçı, ən yaxşı lider və insan qəlbinin dərinliklərinə baxmağa qadir olan psixoloq adını həqiqətən də ala bilərdi. O, bütün bu adlara və bir çox digərlərinə layiq idi. 
Lakin bu faktların heç biri bizi İsanın Özünün soruşduğu sualın cavabına yaxınlaşdırmır: “Bəs siz nə deyirsiniz? Sizcə Mən kiməm?”
Bu sual cavab tələb edir və bəşəriyyətin taleyi bu cavabdan asılıdır.     
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Cümə axşamı
9 aprel
Qalib Məsih

Mattadan fərqli olaraq, Lukada ikinci və üçüncü sınağın ardıcıllığı əksinədir. Bunun səbəbi bəlli deyil, lakin bu, bizi təşvişə salmalı deyil. Ən vacib olan şey – hər iki Müjdənin bəyan etdiyi kimi, Məsihin şeytan üzərində qəti qələbəsidir. Bu sınaqları araşdırmaqdan irəli gələn vacib bir amil odur ki, İsa Məsih bizim kimi sınaqlara məruz qalan, lakin günahı olmayan gerçək bir insandır (İbr. 4:15). Hər bir sınaqda qalib gəlib, dilində Allahın Kəlamı, dua vasitəsilə göylərin qüvvə mənbəyi ilə sıx əlaqəni saxlayaraq şeytan üzərində zəfər çalan İsa Məsih, Allahın Padşahlığını bəyan etmək və yeni Məsiha əsrinin başlanğıcını qoymaq üçün gəlir.  

Lk. 4:9-13-ü və Mat. 4:5-7-ni oxuyun. İlk iki sınaqda İsa şeytanın şirnikləndirmələrinə qalib gəlmək üçün Müqəddəs Yazılardan istifadə etdi. İndi, üçüncü sınaq zamanı, şeytan da bu yola əl atır və Yazılardan sitat gətirir ki, guya İsanın Allah Kəlamına həqiqətən ciddi yanaşıb – yanaşmadığını yoxlasın. Burada nə baş verir və İsa necə cavab verir?

 Şeytan İsanın Yerusəlimdəki məbədin, yəhudi tarixindəki ən müqəddəs yerin başına çıxardır. Sion şəhəri, Allahın Öz xalqının arasında yaşadığı məbəd şeytanla İsa arasında qarşıdurma yerinə çevrilir. Yenə də bu proloq səslənir: “Əgər Sən Allahın Oğlusansa”. Baxın şeytan nə deyir: Əgər Allah həqiqətən Sənin Atandırsa, onda Sənin missiyan – həqiqətən Onun iradəsidir, damdan aşağı atıl, hər şeyi bir daha və birdəfəlik yoxla. Axı əgər bütün bunlar həqiqətdirsə, onda Allah Sənin yerə düşüb parçalanmağına yol verməz. Sonra isə o, Müqəddəs Yazılardan sitat gətirir: “Allah Sənə görə mələklərinə əmr edər ki, Səni qorusunlar” (Lk. 4:10).  
Şeytan Yazıları bilir, lakin təhrif edir. Onun fəndi – İsanı Allahı sınağa çəkməyə vadar etməkdir. Allah həqiqətən də mələklərin müdafiəsini vəd edib, lakin bu, yalnız Onun iradəsinə itaət kontekstində mümkündür, məsələn, Daniel və dostlarının başına gələn hadisədə olduğu kimi. İsa yenə də şeytana qətiyyətlə cavab verir və Yazılardan istifadə edərək, Allahı sınamağın qadağan edildiyi barədə əmri sitat gətirir (ayə 12). Bizim borcumuz – özümüzü Allahın iradəsinə tabe etmək və bütün qalan işləri Onun həyata keçirməsinə yol verməkdir.  
Sınaq barəsində dörd əsas Müqəddəs Kitab həqiqətinə diqqət yetirin: (1) Heç kim şirnikləndirmələrdən azad deyil; (2) Allah sınaqların bizim qarşımıza çıxmasına yol verdiyi zaman, bizim onlara müqavimət göstərə bilməyimiz üçün lütf, qalib gəlməyimiz üçün isə qüvvə verir; (3) sınaq hər dəfə eyni şəkildə gəlmir; (4) heç kim öz gücündən üstün, dözə bilməyəcəyi sınaqla üzləşmir (1 Korş 10:13).
 ·  Translate
3
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Cümə
22 may
 Gələcək araşdırmalar üçün
“İtmiş qoyun haqqında danışarkən İsa təkcə hər hansı bir günahkarı deyil, Allahdan dönmüş və günah içində məhv olan dünyalardan birini də nəzərdə tuturdu, Y. Uayt, “Həyat dərsləri”, səh. 190. 
Bir canın dəyəri haqqında: “Bir canın dəyəri nədir, onu kim təyin edə bilər? Bunu öyrənmək üçün, Getsimaniyaya gedin və orada İsa alnından qan damlaları kimi tər axaraq, keçdiyi o iztirablı saatlarda Onunla birgə oyaq durun. Çarmıxda yüksələn Xilaskara baxın... Məsihin hətta bir günahkar üçün belə həyatını qurban verərdi, bu həqiqəti unutmadan çarmıxın dibində hər bir canın dəyərini dərk edə bilərsiniz”, səh. 196.
Müzakirə üçün suallar: 
1. Bütün dinlər insanı Allahı axtararkən təsvir etsələr də, məsihçilik axtaran tərəf olaraq Allahı təqdim edir: Adəm, haradasan? (Yar. 3:9); Qabil, qardaşın Habil haradadır? (Yar. 4:9); İlyas, burada nə edirsən? (1 Pad. 19:9); Zakkay, tez aşağı düş (Lk. 19:5). Allah sizi necə axtarıb və ya axtarır?
2. Çərşənbə axşamının dərsinin sonundakı axırıncı sualı bir daha nəzərdən keçirin. Böyük oğul hansı ciddi səhvə yol vermişdi? Onun atasına və qardaşına münasibətində hansı ruhani qüsurlar təzahür edirdi? Nə üçün bu cür münasibət göstərmək bizim düşündüyümüzdən daha asandır? Bax. məs. Mat. 20:1-16.   
3. Varlı adam və Lazar haqqında məsəldə İsa deyir ki, ölülərdən biri dirilsə belə, buna inanmayan insanlar tapılar. Bu məsəl bəzi insanların İsanın dirilməsinə münasibətini öncədən necə açır? Çünki İsanın dirilməsinə dair ciddi dəlillər olmasına rəğmən bəziləri indiyə qədər də inanmırlar. 
4. İsanın xilasedici xidmətinin ən təsirli cəhətlərindən biri Onun bütün insanlara eyni cür münasibət bəsləməsidir, məsələn, kor dilənçiyə və Zakkaya, ya da Nikodimə və samariyalı qadına. Çarmıx bütün insanların Allah qarşısında bərabərliyini hər şeydən çox göstərir. Bu çox vacib həqiqət bizim başqalarına, hətta siyasi, mədəni, etnik mənsubiyyətinə və ya hər hansı başqa səbəbə görə kin bəslədiyimiz insanlara münasibətimizə necə təsir etməlidir? Bu cür münasibət Məsihin şəxsi nümunəsi ilə hansı cəhətdən uyğun gəlmir? 
5. İtmiş oğul haqqında məsəli varlı adam və Lazar haqqında məsəllə müqayisə edin. Onlar bir – birini necə tamamlayır? 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə
13 may
Dua nümunəsi: II hissə

“ Gündəlik çörəyimizi bizə hər gün ver” (Lk. 11:3). Bu istəkdə “ver” sözü var. Bu söz milyonerin ağzından çıxsa da, daim ehtiyac içində yaşayan yetimin ağzından çıxsa da – dua istənilən halda asılılığın ifadəsi və etibarın təsdiqidir. Biz hamımız Allahdan asılıyıq və “ver” deyərək inadla dua etmək bizi Allahın bütün ənamların mənbəyi olduğunu etiraf etməyə vadar edir. O – Yaradandır. Biz Onunla yaşayırıq, hərəkət edirik və mövcuduq. “O bizi yaradıb, biz Ona aidik” (Məz. 100:3).
Allah – bizə ehtiyacımız olan hər şeyi verən Atadır. Bu vədin fonunda Lk. 11:9-13-də hansı böyük təminatı tapa bilərsiniz? 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Bizim günahlarımızı bağışla” (Lk. 11:4). Bağışlama xoş xəbərin ürəyidir. Allahın bağışlaması olmasa biz xilas ola bilmərik: “Siz... ölü ikən Allah sizə Məsihlə birgə həyat verdi və bütün günahlarınızı bağışladı” (Kol. 2:13). Allahın bağışlamasını hiss edənlər əllərini uzatmalı və onları (bəlkə) incitmiş insanları qəbul etməlidirlər. “Biz bağışladığımıza görə” bizi bağışlaması diləyi (Lk. 11:4) o demək deyil ki, Allahın bağışlaması bizim başqalarını necə bağışlamamızdan asılıdır. Əslində, bizim bağışlanmışlar statusumuz tələb edir ki, Məsihin şagirdləri olaraq həmişə genişlənən lütf dairəsində yaşayaq: bir tərəfdən Allahın lütfünü qəbul edərkən, digər tərəfdən – Onun məhəbbətini və bağışlamasını bizi (bəlkə) incitmiş insanlara yayaq.  
“Bizi sınağa çəkmə, lakin bizi xilas et...” (Lk. 11:4). Burada iki faktı qeyd etmək vacibdir. Birincisi, sınaq günah deyil. Yunanca “sınaq” mənasını verən söz peirasmosdur. Yunan dilində “-asmos” şəkilçisi ilə bitən isimlər adətən nəticə və ya məhsulu deyil, prosesi təsvir edir. Yazılar sınağı hazır məhsul kimi nəzərdən keçirmir; bu, konkret məhsulu əldə etmək üçün istifadə olunan metod, prosesdir. Sınağın – günah olmamasına baxmayaraq, ona güzəştə getmək günahdır. İkincisi, Allah sınağın müəllifi deyil (Yaq. 1:13). Allah sınağın gəlməsinə izin verə bilər, lakin O, heç vaxt sınağa çəkmir, yəni insanı günaha cəlb etmir. Deməli, dua Allahın – hiyləgərə qarşı durmaq üçün böyük qüvvə mənbəyi olduğunun etirafıdır. 
Lk. 11:1-4-ə baxın. Burada toxunulan bütün mövzular haqqında düşünün. Bu aspektlərdən hər birində sizin təcrübəniz dua vasitəsilə necə zənginləşə və dərinləşə bilər?
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Cümə
8 may
Gələcək tədqiqatlar üçün:
“Çarmıxda asılı ikən Öz anasını xatırlayan; ağlayan qadınlara görünən və dirilmiş Xilaskar haqqında sevincli müjdəni ilk olaraq yaymaları üçün onları Öz elçisinə çevirən Kəs – bu gün də qadının ən yaxşı Dostudur və bütün həyat şəraitlərində ona kömək etməyə hazırdır”, Y. Uayt, “Məsihçi evi”, səh. 204.  
“Rəbbin kişilər üçün olduğu kimi, qadınlar üçün də işi var. Hazırki böhran zamanı onlar Onun işində öz yerlərini tuta bilərlər, Allah da onlar vasitəsilə fəaliyyət göstərəcək. Əgər qadınlar öz vəzifə borclarının fərqinə varsalar və Müqəddəs Ruhun təsiri altında çalışsalar, bu dövr üçün zəruri olan nəfsə hakimlik əldə edəcəklər. Xilaskar bu fədakar qadınları Öz nuru ilə işıqlandıracaq və onlara kişilərin qüvvəsini üstələyən qüvvə verəcək. Kişilərin ailədə edə bilmədiyi işi, insanların daxili dünyasının dərinliklərinə varan işi qadınlar həyata keçirməyə qadirdirlər. Onlar kişilərin yol tapmadığı ürəklərə yol tapa bilərlər. Qadınların əməyi çox vacibdir”, Y. Uayt, “Müjdəçilik”, səh. 464, 465. 
Müzakirə üçün suallar: 
1. Müjdələrin, eləcə də Lukanın Müjdəsinin ən maraqlı cəhətlərindən biri İsanın dirilməsi ilə bağlı hadisələrdə qadınların roluna münasibətdir. Mütün müjdələrdə qeyd olunur ki, qadınlar dirilmiş Məsihi ilk görənlər oldular və Onun dirilişi haqqında başqalarına da danışdılar. Müqəddəs Kitab müdafiəçiləri bu faktdan İsanın fiziki dirilişinin reallığını təsdiq etmək üçün istifadə edə bildilər, çünki bəzi insanlar bunu inkar edir və ya şübhə altına salırlar. Nə üçün burada qadının rolu belə vacibdir? Bax buna görə: əgər bəzilərinin iddia etdiyi kimi, İsanın dirilməsi müəlliflərin uydurduğu bir şey olsaydı, onda bu müəlliflər nə üçün dirilmiş Məsihi ilk görənlərin qadınlar olduğunu qeyd edirlər – axı cəmiyyətin bu hissəsi o zamanlar yüksək qiymətləndirilmirdi? Əgər onlar bu hekayəni insanları özlərinə inandırmaq üçün düşünmüşdülərsə, onda nə üçün kişilərdən deyil, qadınlardan istifadə etmişdilər? Bu fikri müzakirə edin.   
2. Qadınların ləyaqətini heç də həmişə qəbul etməyən bir cəmiyyətdə İsa Allahın yaradılışda qadınlar üçün nəzərdə tutduğu statusu onlara qaytardı: onlar – Allahın övladları, İbrahimin qızlarıdırlar və yeni Müjdə əsrində kişilərlə bərabərdirlər. Bununla belə, Allah qarşısında bərabər olsalar da, kişilər və qadınlar fərqlidirlər. Necə edək ki, həm kişi və qadının Allah qarşısında bərabərliyini təsdiqləyək, həm də onların arasındakı fərqi etiraf edək və nəzərə alaq? Bu fərqlər imanlılar cəmiyyətinin həyatında özünü necə göstərir?   
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Discussion  - 
 
Çərşənbə axşamı
21 aprel
Həvarilər tapşırıq alırlar

İsanın öz həvarilərini vəz etmək və şəfa vermək üçün necə göndərdiyini oxuyun: Lk. 9:1-6 və Mat. 10:5-15. Bu hissələrdən hansı ruhani həqiqətləri öyrənə bilərik? 

Luka həvarilərin vəz etməyə çıxışını üç mərhələli proses kimi təsvir edir:
Birincisi, İsa onları yanına çağırdı (“çağırmaq” sözündən) (Lk. 9:1). “Çağırış” və ya “dəvət” sözü (“çağırmaq” sözündən) məsihçi missiyası üçün həyati vacib əhəmiyyət kəsb edir və məsihçinin söz ehtiyatında mühüm yer tutur. İlahiyyat termininə çevrilməzdən öncə, bu söz insanın şəxsi təcrübəsinə çevrilməlidir. Həvarilər Çağıranın səsini eşitməli, Onun yanına gəlməli və “birlikdə” olmalı idilər. Çağırana itaət və bütün həyatını Ona etibar etmək birlik üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir, bu isə missiyanın uğur qazanmasında vacib rol oynayır.      
İkincisi, İsa “onlara qüdrət və səlahiyyət verdi” (Lk. 9:1). İsa heç vaxt Öz emissarlarını əliboş yola salmır. Bizdən yalnız öz qüvvəmizə söykənərək Onu təmsil etməyi tələb etmir. Bizim savadımız, mədəniyyətimiz, statusumuz, mal – mülkümüz və intellektimiz Onun missiyasını icra etmək üçün yardım etməyə qadir deyil. Məhz Məsih qabiliyyət verir, yaraqlandırır və qüvvə verir. “Qüdrət” –  yunanca“dyunamis” sözüdür, “dinamo” (işıq mənbəyi) və “dinamit” (dağda tunel çəkməyə kömək edən enerji mənbəyi) sözləri bu sözdən əmələ gəlmişdir. İsanın verdiyi qüdrət və səlahiyyət iblisi məğlub etmək və niyyətlərini altüst etmək üçün kifayətdir. İsa – bizim qüvvəmizdir. “İnsanın iradəsi Allahın iradəsi ilə birləşəndə hər şeyə qadir olur. Onun tapşırığına əsasən edilməli olan hər bir şey Onun qüvvəsi ilə həyata keçirilə bilər. Onun tapşırığı qüvvə ilə doldurur” , Y. Uayt, “Həyat dərsləri”, səh. 333.    
Üçüncüsü, İsa “onları göndərdi ki, Allahın Padşahlığını vəz edib xəstələri sağaltsınlar” (Lk. 9:2). Vəz və şəfa birlikdə həyata keçir, şagirdlərin missiyası isə insana bütünlüklə qayğı göstərməkdir – həm onun bədəninə, həm düşüncəsinə, həm də qəlbinə. Günah və şeytan insanı bütünlüklə ələ keçirib, ona görə də insanı bütünlüklə İsanın təqdisedici qüvvəsinə təslim etmək lazımdır. 
Həqiqi şagirdlik yalnız özünü bütünlüklə Məsihə tabe etdirməklə mümkündür, bu zaman insanla Məsihin arasında heç bir şey dayanmamalıdır. Nə qızıl, nə gümüş, nə ata, nə ana, nə həyat yoldaşı, nə övlad, nə həyat, nə ölüm, nə bu günün gözlənilməz hadisələri, nə də sabahkı günün təhlükələri  Məsihlə şagirdi arasında dayanmalıdır. Əhəmiyyət kəsb edən yeganə şey – Məsih, Onun Padşahlığı və ölümə məhkumların xilasıdır.  
“Yol üçün heç nə götürməyin” (Lk. 9:3). Burada başa düşüb, öz həyatımıza tətbiq etməyin zəruri olduğu hansı vacib prinsip burada öz əksini tapmışdır? 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Ilgar Cabbarov
moderator

Kitablar  - 
2
Add a comment...
 
...Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, 
и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, 
потом двенадцати; (1Кор.15:3-5).
Верою, Он воскресший является и нам! 
С праздником Христова Воскресения
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
 ·  Translate
4
Add a comment...