Stream

Join this community to post or comment
 
Cümə axşamı
26 mart

O, qayğısına qalır

Sül. məs. 31:26-31-i oxuyun. Bu qadının daha hansı vacib cəhətləri var? Nə üçün bu cəhətlər kim olmağımızdan asılı olmayaraq, hamımız üçün vacibdir?

Bütün rüb boyunca artıq gördüyümüz kimi, sözlər, dediyimiz hər şey xüsusi vurğulanır. Qadın öz hikməti və xeyirxahlığı ilə tanınmışdır. Bu cəhətlər bir-birilə bağlıdır. Axı xeyirxahlığın hikmətin daha bir təzahürü olduğu fikrinə qarşı çıxa bilərikmi? Xüsusilə də hikmətin – sadəcə bildiyimiz şeylər deyil, həm də danışdığımız və etdiyimiz şeylərdən ibarət olduğunu bildiyimiz zaman bu danılmazdır. “Sədaqət təlimi” sözünə də diqqət yetirin (orijinalda “xeyirxahlıq qanunu”). Yəni xeyirxahlıq –  aradabir onun dilində səslənən ötəri bir atribut deyil. Bu, onun mövcudiyyət qanunudur, prinsipidir. Əgər “xeyirxahlıq qanunu” dilimizdən çıxan hər şeyi idarə etsəydi, dünyaya necə bir təsir vura bilərdik. 
Sül. məs. 31:30-u oxuyun. Burada tez-tez unuttuğumuz hansı həqiqət açılır?

Çox vaxt qadınları xarici görünüşünə görə qiymətləndirirlər; bu isə cüzi və səthi bir meyardır. Müqəddəs Kitab göstərir ki, bu cür münasibət çox “boş” və mənasızdır. Bu qadının həqiqi gözəlliyi onun xasiyyətində və bu xasiyyətin onun həyatında və işində əks olunmasındadır. Gözəllik həmişə keçib gedəndir, xasiyyət isə həmişəlik qalır. “İnsanlar arasında çıxarılmış böyük ad, qumda yazılmış hərflər kimidir, qüsursuz xasiyyət isə - əbədi qalar” (Y. Uayt. Allahın heyrətamiz lütfü, səh. 81). 
Həyatınızın hansı sahələrində xasiyyətinizi yaxşılaşdırmağınız zəruridir? Bu barədə dua etmək – gözəldir, bəz inkişafı görə bilmək üçün hansı konkret addımları atmaq lazımdır? 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Bazar ertəsi
23 mart

“Rəhmət” üçün tost

Sül. məs. 31:6, 7-i oxuyun. Bu ayələri necə başa düşməliyik? 
Bu ayələri səthi oxuyarkən belə bir fikir yaranır ki, Lemuelin anası düşkün (ayə 6) və ya depressiyadan əziyyət çəkən (ayə 7) insana şərabın və ya başqa bir spirtli içkinin verilməsinə icazə verir. Lakin bu cür başa düşmə bilavasitə kontekstin özünə zidd çıxmaqla bərabər – Lemuelin anası bir az əvvəl padşahı spirtli içkilər barəsində xəbərdar etmişdi – sistemli və inadlı bir şəkildə şərabı qadağan edən Məsəllər kitabının ümumi kontekstinə də qarşı çıxır. 
Bundan əlavə, düşkün insana onun vəziyyətini daha da ağırlaşdıracaq bir şey təklif etməyin heç bir mənası olmaz. Ruhdan düşmüş insana alkoqol vermək isə - susuzluqdan yanan adama duz təklif etmək kimidir. Əgər, bildiyimiz kimi, Allah bizim bədənimizin və sağlamlığımızın qeydinə qalırsa, onda bu ayələrdə alkoloun istifadəsinə icazə fikrini axtarmağın mənası yoxdur, xüsusilə də konteksti nəzərə alsaq.
Daha vacibi isə odur ki, Məsəllər kitabındakı “düşkün” sözünün analizi göstərir ki, bu fel həmişə günahkarlarla əlaqəlidir (Sül. məs. 10:28; 11:7, 10; 19:9; 21:28; 28:28). “Düşkün” sözündən istifadə edərkən, Lemuelin anası əslində günahkarlara işarə edir. “Dərdli” sözünə gəlincə isə, sarsılmış, məyus insan (Sül. məs. 31:6) nəzərdə tutulur ki, o da günahkar insan kimi, hissiyyatsız olur və öz bədbəxtliyini “unudur” (Sül. məs. 31:7). 
“Şeytan düşkün mələkləri bir yerə topladı ki, bəşər nəslinə ən böyük ziyanı vurmaq üçün birlikdə düşünüb-daşınsınlar. Bir-birinin ardınca təkliflər səsləndi, nəhayət, şeytan özü öz planını bölüşdü. O, üzümü, buğdanı və Allahın yemək üçün verdiyi digər məhsulları götürəcək, onları insanın fiziki, əqli və əxlaqi qüvvəsini altüst edən və onun hisslərini öz əlinə alan zəhərə çevirəcək ki, şeytan insan üzərində tam hakimiyyəti ələ alsın. Spirtli içkilərin təsiri altında insanlar hər cür cinayətə yol verəcəklər. Pozğun ehtiraslar bu dünyanın tamamilə dağılmasına yol açacaq. İnsanları alkoqol içməyə vadar etməklə, şeytan onları elə bir yol itələyəcək ki, oradan getdikcə daha da aşağı yuvarlanacaqlar” (Y. Uayt. Nəfsə hakimlik, səh. 12). 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Cümə axşamı
19 mart

Təbiətdən aldığımız dərs

Müqəddəs Kitab tez-tez ruhani həqiqətləri açmaq üçün təbiətdən nümunələr gətirir. Məsəllər də bizə itaətkarlıq haqqında dərs verərkən təbiət nümunələrindən istifadə edir. 
Sül. məs. 30:18, 19-u oxuyun. Burada insan dərrakəsinin sərhədləri haqqında nə deyilir?
Aqur hətta “ən adi” şeylərdə belə bir sirr görür. Burada çox maraqlı sirlər toplusu təqdim edir. Ilk ikisi – heyvanlar aləmindəndir: qartal səssizcə göy üzündə süzür, ilan sakitcə qaya üzərində hərəkət edir. Sonra isə müəllif insanların dünyasından iki hadisəyə diqqət yönəldir: dənizdəki gəmi və kişi ilə qadın. Hələ bu gün də, elmi biliklərin bu qədər bolluğunda hələ də çox sirlər qalır. Həyatın dərinliyinə və böyüklüyünə görə minnətdarlıq hissini heç vaxt itirməməyimiz çox vacibdir. Bu cür münasibət, şübhəsiz, Allah qarşısında itaətkar qalmağımıza kömək edəcəkdir. 
Sül. məs. 30:24-28-i oxuyun. Təbiətin daha hansı sirləri müəllifin diqqətini cəlb edib və onu vahimətə salıb? 
Maraqlıdır ki, bundan əvvəlki ayələr (Sül. məs. 30:20-23) insanın ağılsızlığından, təkəbbürlülüyündən və əxlaqsızlığından bəhs edir. Sonra isə müəllif öz diqqətini heyvanlar aləminə yönəldir və kiçik və cılız görünən varlıqlara işarə edir, halbuki onlardan bəhs edərkən, ibranicə “hikmətli” sözündən istifadə edir, bu söz adətən insanlara münasibətdə (Sül. məs. 3:13) və hətta Alllahın Özünə münasibətdə işlənir (Əyy. 12:13; Məz. 104:24). Bu gün də, insanın elm sahəsində əldə etdiyi bütün nailiyyətləri nəzərə alsaq, bu varlıqların davranışlarını sonuna qədər başa düşə bilmərik. Yəqin onların davranışı qədim dövrün bu müdrik insanını çox düşündürürdü. O osə həqiqətən müdrik idi, çünki onun hikmətinin ən başlıca əlamətlərindən biri bu idi ki, bizim hətta ən adi şeylər haqqında çox az biliyə malik olduğumuzu etiraf edirdi. 
Təbiətdəki bəzi “ən sadə” şeylər haqqında düşünün: ağacın yarpağı, suyun damlası, dəniz balıqqulağı. Hətta bu şeylərin sirlərlə dolu olması faktı bizim itaətkar qalmağımıza nec kömək edir?
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Bazar ertəsi
16 mart

Kim Allahı tanıyır?

Təkəbbür Rəbbi şəxsən tanımayan insanlarda baş qaldırır. Əksinə, Allahla ünsiyyətdə yaşayan insan təvazökar olacaq, çünki daim bizim hər birimizdən sonsuz dərəcədə böyük olan Kəslə əlaqədə olur. Kainatın ölçülərini təsəvvürümüzə gətirəndə Kainatı Yaradana səcdə etdiyimizi dərk edəndə, İsanın şəxsində  bizim uğrumuzda çarmıxda əzab çəkmiş Allah haqqında düşünəndə necə təkəbbürlü qala bilərik? 
Sül. məs. 30:3-6-ı oxuyun. Bu ayələr Allahın qüvvəsi, əzəməti və sirri haqqında nə deyir?

“Müqəddəsin biliyi” ifadəsi Allah haqqında bilik kimi başa düşülməlidir. Daha sonra isə bir sıra ritoriuk suallar gəlir ki, onlar da Allah haqqında nə qədər çox şeyi bilmədiyimizi etiraf etməyə vadar edir. 
Sül. məs. 30:4-dəki sualları oxuyun. Bu suallar qarşımıza hansı məsələni qoyur?

Allah Yaradan olduğuna görə (ilk dörd sual), bizim anlayışımızın hüdudlarından kənarda qalır (son suallar). Əyyubun kitabında Allah ağsaqqalı bu cür suallarla düşündürür, odur ki, Əyyub Allahı və Onun yollarını dərk etmək iqtidarında olmadığını anlayır (Əyy. 38-40:2). 
Allahın Yaradan olması və bizim Onu tam şəkildə başa düşə bilməməyimiz Onun yazılı açılışına necə münasibət göstərməli olduğumuza dair bizə dərs verir. Alimlər hər zaman Onun sözünü şübhəyə məruz qoyurlar. Biz kimik ki – biz, təbiətdəki ən sadə şeyləri belə dumanlı şəkildə anlayan, düşüncəsi ağ ləkələrlə dolu olan biz – Allahın Kəlamını, hətta onun bizi dolaşığa salan və ya xoşumuza gəlməyən hissələrini inkar edək? 
Yaradılışın özünün böyüklüyü və sirri haqqında düşünün. Bu bizə Yaradanın böyüklüyü və sirri haqqında nəyi açmalıdır? Nə üçün bu böyüklük və sirr bizə təsəlli və ümid gətirməlidir? 
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Dərs 12
14-20 mart

Hikmətlinin itaətkarlığı

Araşdırmaq üçün Müqəddəs Kitab ayələri: Sül. məs. 30; Lk. 18:9-14; Əyy. 38-40:2; 1 Yəh. 1:9; Vəh. 3?14-18; Məz. 104:24.
Yadda saxlanacaq ayə: “Nə bəxtiyardır ruhən yoxsullar! Çünki Səmavi Padşahlıq onlarındır” (Mat. 5:3). 
Müqəddəs Kitabda itaətkarlıq çox vacib bir məziyyət hesab olunur. Ən böyük peyğəmbərlərdən biri olan Musa yer üzündə yaşayan bütün adamlardan daha itaətkar adlandırılır (Say. 12:3). Mikeya 6:8-ə əsasən, insanın başlıca vəzifəsi – “itaətkarcasına Allahınla bir yol getməkdir”. İsa da qeyd edir ki, itaətkarlıq məsihçilərin can atmalı olduğu idealdır: “Kim bu uşaq kimi özünü aşağı tutarsa, Səmavi Padşahlıqda ən böyük odur” (Mat. 18:4). 
Axı insanlar nə ilə öyünə bilərlər? Hər bir aldığımız nəfəsi, hər bir ürək döyüntüsünü, hər bir hədiyyəni, hər bir talantı yalnız Allahdan alırıq, “biz Onda yaşayırıq, hərəkət edirik, mövcuduq” (Həv. iş. 17:28). Çarmıxın işığında isə bizim salehliyimiz “murdar əski” kimidir (Yeş. 64:6). Elə isə biz nə ilə öyünə bilərik? 
Bu dərsdə Süleymanın məsəlləri kitabı itaətkarlıq mpvzusuna toxunur. Öz vəziyyətimizi nəzərə alsaq, itaətkar və təvazpkar olmamaq nə dərəcədə axmaqlıq olardı?
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
 Cümə
13 mart

Gələcək araşdırmalar üçün:

“Allahın qanunları ən sarsızlmaz əxlaqi sütunlar üzərində dayanır və elə qurulmuşdur ki, onlara əməl edənlıərə xoşbəxtlik bəxş edir... Din insanı Allahla şəxsi münasibətlərə gətirir, lakin iş bununla bitmir, çünki insanlara kömək edə və xeyir-dua gətirə bilmək üçün onlar səmavi prinsiplərlə yaşamalıdırlar” (Y. Uayt. Allahın seçilmişləri kimlərdir?, səh. 267). 
“Övladların Allah yolunda tərbiyəsinə qarşı tam etinasızlıq şərin kök atmasına səbəb oldu və ağıllı himayə altında Məsihin həmişçiləri ola biləcək çox insanı düşmənin ordusuna atdı. Yanlış təsəvvürlər və düşüncəsiz, yanlış istiqamətlənmiş məhəbbət uşaqlarda onları xoşagəlməz və bədbəxt edən, valideynlərini kədərə qərq edən cəhətlər yaradıb, bu öldürücü təsir nəsildən-nəslə uzanır. İstədiyini etməsinə yol verilən hər bir uşaq Allahın adını ləkələyir və ata-anasını rüsvay edir... Öz vəzifəsinə laqeyd yanaşan və uşaqlarının şərə qarışmasına yol verən valideynlər Allahın şəhərinin qapılarını onların üzünə bağlayırlar” (Y. Uayt. İmanlılar cəmiyyəti üçün şəhadət, 5-ci cild, səh. 323, 326). 

Müzakirə üçün suallar:
1. Rus yazıçısı Lev Tolstoy məsihçi ailəsində böyüsə də, uzun illər öz imanından imtina etmişdi. Ahıl yaşlarında ikən o, böhran yaşadı: Əgər həyat istənilən halda ölümlə başa çatırsa, onda onun nə mənası var? O, bütün elm sahələrində cavab axtarsa da, orada heç nə tapmadı. Nəhayət başa düşdü ki, həyat və onun mənası haqqındakı sualın cavabını imanda – məntiqin çərçivəsindən kənara çıxan şeydə axtarmaq lazımdır. Yəni, onun məntiqi həyatın mənası haqqında suala cavab tapmaq üçün ona məntiq çərçivəsindən kənara, iman dünyasına çıxmağı söylədi. Nə üçün həyatın mənasını və məqsədini axtararkən, İsaya iman edə biləcəyimiz ən məntiqli seçimdir?
2. Həqiqəti sevmək sizcə nə deməkdir? Biz həqiqəti necə sevirik? Həqiqəti sevmək üçün əvvəlcə onu bilmək lazımdır. Həqiqəti dərk etməyə necə nail oluruq? Həqiqətə məhəbbət yolunda heç bir şeyin əngəl olmasına yol verməyəcəyimizə necə əmin ola bilərik?    
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Çərşənbə
11 mart

Yoxsullar üçün dərslik

Sül. məs. 29:13-ü oxuyun. Burada hansı mövzu müzakirə olunur? 
Yoxsullar və varlılar bərabərdir (Sül. məs. 29:13). Bu məsəldə istifadə olunan işıq obrazı bu məsələni yaradılışın perspektivində açır. Həm varlıları, həm də kasıbları Allah yaradıb (Sül. məs. 22:2). Hər ikisi həyat ənamından zövq alırlar, günəş hər ikisi üçün şəfəq saçır. Varlılar yoxsullara münasibətlə bağlı xəbərdarlıq aldıqları kimi, yoxsullar da onlara zülm edənləri sevməlidirlər, bunlar varlı adamlar da ola bilər (Mat. 5:44, 45). 
Sül. məs. 28:3-də hansı xəbərdarlıq verilir? 
Yoxsulların da vəzifələri varlılarınkı kimidir (Sül. məs. 28:3). Yoxsulluq qanunsuzluq etmək üçün bəhanə olmamalıdır. Bəlkə sıxışdırılmısınız, lakin bu fakt sizə başqalarını sıxışdırmaq haqqı vermir. İsanın özündən yoxsul olan başqa bir qulu sıxışdıran qul haqqındakı məsəli göstərir ki, yoxsul tərəfindən gözlənilməz olan bu cür reaksiya (ondan digər yoxsullara qarşı daha xeyirxah münasibət gözləmək olardı) qeyri-adi bir şey deyil (Mat. 18:22-35). Sül. məs. 28:3-də yağış obrazından istifadə olunur, adətən xeyir-dua olan yağış burada dağıdıcı leysan kimi görünür; bu metafora yoxsulun bu cür davranışının anormallığını və gətirdiyi məyusluğu təsvir edir. 
Sül. məs. 28:6 nə barədə xəbər verir? 

Kamalla yaşayan yoxsul insan əyri yolla sərvət qazanandan yaxşıdır (Sül. məs. 28:6). Bu məsələnin ənənəvi anlayışına əsasən, saleh insan kasıb olmalı deyil, çünki yoxsulluq tənbəllər üçün ədalətli cəza hesab olunur (Sül. məs. 24:34). Lakin həyatın reallığı daha mürəkkəbdir. Yoxsullar ədalətsizliyin və onlardan asılı olmayan şəraitlərin qurbanı ola bilərlər. Bu, tez-tez baş verir. Bununla belə Sül. məs. kitabının qoyduğu dəyərlər şkalası dəqiq və birmənalıdır. Salehlik var-dövlətdən daha vacibdir, uğur isə - salehliyin etibarlı göstəricisi deyil. 
Maddi mənfəət naminə öz dəyərlərimizi güzəştə getmək sınağı ilə qarşılaşdığımız zaman nə edə bilərik? Bu cür davranmamaq üçün özümüzü necə müdafiə edə bilərik (axı bunu etmək bizim düşündüyümüzdən daha asandır)?
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Cümə
6 mart

Gələcək araşdırmalar üçün:

“Müqəddəs Ruhun fəaliyyəti bizi öz qabiliyyət və talantlarımızı göstərmək zəruriyyətindən azad etmir, lakin bütün qüvvəmizi Allahın izzəti üçün istifadə etməyi öyrədir. Allahın lütfünün xüsusi rəhbərliyi altında olan bəşəri qabiliyyətlər Yer üzündə ən yaxşı məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. Cahillik özünü Məsihin ardıcılı adlandıran insanı daha itaətkar və ya daha ruhani etmir. İnkişaf etmiş intellekti olan məsihçi Allahın kəlamının həqiqətini daha yaxşı şəkildə dəyərləndirəcəkdir. Məsihi hamıdan yaxşı o kəslər izzətləndirə bilər ki, onlar işi anlayaraq Ona xidmət edirlər. Tərbiyənin ən böyük məqsədi – bizə Allahdan aldığımız qüvvəni Müqəddəs Kitab dinini açmaq və Allahın izzəti naminə çalışmaq üçün istifadə etməyi öyrətməkdir. 
Bizə həyat Bəxş Edənə, bizə etibar etdiyi talantlara görə də borcluyuq, bizim Yaradan qarşısındakı vəzifəmiz – bu talantları inkişaf etdirmək və kamilləşdirməkdir” (Y. Uayt, Valideynlərə, müəllimlərə və tələbələrə məsləhətlər, səh. 361, 362).
Müzakirə üçün suallar: 
1. Gündəlik həyatda qarşımıza çıxan sirlər haqqında düşünün, bu sirlər təbiətdə, bəşəri münasibətlərdə və ya iman, Allahın təbiəti və xilas məsələləri ilə bağlı ola bilər. Həyatın ən böyük təzadlarından biri odur ki, daha çox öyrəndikcə, nə qədər az bildiyimizi daha yaxşı başa düşürük. Nə üçün bu fikir ruhani həqiqətlər nöqteyi-nəzərindən daha da doğrudur?   
2. Həqiqətən də nisbi olan, mədəniyyətlə şərtlənən və dəyişə bilən bəzi “həqiqətləri” sadalayın. Onları əbədi, universal və dəyişməz həqiqətlərdən necə ayırmaq olar? Onların arasındakı fərqi bilmək nə üçün vacibdir? Dəyişən həqiqətləri əbədi həqiqətlər kimi və ya əksinə qəbul etdiyimiz zaman bizi hansı təhlükə gözləyir? 
3. Bir deyim belə səslənir: ağıllı adamlar öz dostlarını yaxın tuturlar, düşmənlərini isə daha yaxın. Bu nə deməkdir? Biz məsihçilər bu iddiaya necə münasibət bəsləməliyik? Mat. 10:16 bu suala cavab verməyə necə kömək edir? 
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Çərşənbə axşamı 3 mart   Tənbəl   “Tənbəl əlini qabda olana batırar, ağzına aparmağa ərinər” (Sül. məs. 26:15). Verilmiş materialı oxuyub öyrənmək yerinə, imtahanda köçürməyə daha çox vaxt və qüvvə sərf edən tələbə kimi, tənbəl adamlar da, qəribə səslənsə də, öz tənbəlliklərinə bəraət tapmaq üçün səylə çalışırlar! Sül. məs. 26:13-16-ı oxuyun. Burada bizə nə barəsində xəbərdarlıq verilir? 
 Tənbəl adam haqlı ola bilər: “Yolda aslan var” (Sül. məs. 26:13). Deməli, evdə qalmaq və təhlükə axtarmamaq daha ağıllı davranışdır. Lakin bu cür davrandığımız zaman həyatın təklif etdiyi bütün imkanları əldən buraxırıq. Gülün tikanlarının batması riskinə getməsək, onun gözəlliyindən heç vaxt zövq ala bilməyəcəyik. Maneələrdən qorxuruqsa, irəliyə gedə bilməyəcəyik. Heç bir şeyə qərar verməyə qadir olmayan insanlar, həyatın dolğunluğunu heç vaxt hiss edə bilməyəcəklər. Bu ayələrdəki digər metaforalara diqqət yetirin. Öz oxu üstündə fırlanan qapı heç bir yerə getmədiyi kimi, yataqda fırlanan tənbəl adamlar da sadəcə bədənlərinin vəziyyətini dəyişirlər, onlar da heç bir yerə getmirlər. 15-ci ayədəki digər obraz isə daha da heyrətamizdir. Tənbəllər əllərini yemək olan qaba sala bilərlər, lakin yeməyi ağızlarına aparmaq və özlərini yedirmək üçün həddindən artıq tənbəldirlər. Onların intellektual tənbəlliyi, qapalı düşüncələri və özlərinin doğru olduqlarına əminlikləri daha da betərdir. Ona görə də öz gözlərində onlar həmişə haqlı, yeddi hikmətlidən daha hikmətli olacaqlar (Sül. məs. 26:16), başqa fikirlərin, onlarınkından daha ağıllı olan fikirlərin üzünə is qapı bağlayırlar. Bütün sualların cavablarını bildiyini düşünən insan adətən heç bir şey bilmir. “Məhkəmədə insanlar yalana səmimi ürəklə inandıqlarına görə deyil, həqiqətə inanmadıqlarına görə mühakimə olunacaqlar, çünki nəyin həqiqət olduğunu dərk etmək imkanına etinasız yanaşdılar” (Y. Uayt. Ağsaqqallar və peyğəmbərlər, səh. 55). Başqalarına həqiqəti öyrənmək “imkanını” yaratmaqda bizim nə kimi rolumuz var? Bizim məsuliyyətimiz harada başlayır və harada sona çatır? 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Cümə axşamı
26 fevral

Bizim məsuliyyətimiz

“Pis adama Mən “ey pis adam, mütləq öləcəksən” deyəndə sən ona öz yolundan dönmək üçün xəbərdarlıq etməsən, o pis adam öz təqsirinə görə öləcək, ancaq ölümünün məsuliyyətini sənin üzərinə qoyacağam” (Yez. 33:8). Burada hansı vacib ruhani prinsip açılır? Onu öz həyatımıza necə tətbiq edirik?

Bir neçə il bundan əvvəl böyük şəhərlərdən birində axşamın gec saatların küçədə bir qadına hücum etdilər. Qadın kömək üçün qışqırırdı, onlarla insan onun fəryadını eşidirdi, lakin heç kim polisə zəng vurmağa belə cəhd etmədi. Adamların çoxu pəncərədən baxdılar və sonra işlərinin başına qayıtdılar. Tezliklə qışqırıq səsləru kəsildi. Səhər qadını bədənində çoxlu bıçaq yaraları ilə ölü tapdılar. 
Qadının qışqırığını eşidən, lakin heç bir tədbir görməyən insanlar onun ölümündə günahkardırlarmı? Onlar özləri ona hücum etməsələr də, öz hərəkətsizlikləri ilə onu öldürdüklərini söyləmək olarmı? 
Sül. məs. 24:11, 12, 23-28-i oxuyun. Bu ayələrdə bizə hansı vacib öyüdlər verilir? 

Musanın qanunu aydın şəkildə xəbərdarlıq  edir ki, şahidi olduğu günah haqqında şahidlik verməyən kəs onun təqsirini daşıyacaq (Lev. 5:1). Cinayətin qarşısını almaq iqtidarında olmaya bilərik, lakin gördüyümüz şey barəsində susuruqsa, onda cinayətkarın təqsirini bölüşmüş oluruq. Sükunətimiz bizi cinayətə şərik edir. 
Digır tərəfdən, əgər biz “doğru cavabla” (Sül. məs. 24:26) həqiqətəuyğun şahidlik ediriksə, düzgün və məsuliyyətli davranmış oluruq. Bu cür davranış üzündən öpməklə müqayisə olunur, yəni insan başqasının qayğısına qalır. 
Küçənizdə bir qadın öldürülərkən susmaq və heç bir şey etməmək – dəhşətlidir. İndi isə başqa fəlakətlər haqqında düşünün: aclıq, müharibələr, ədalətsizlik, irqçilik, iqtisadi böhran. Bu fəlakətlərə görə biz hansı məsuliyyəti daşıyırıq?
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Çərşənbə axşamı
24 fevral

Günahkarlara qibtə

Verilmiş ayələr nə ilə bağlı xəbərdarlıq edir: Sül. məs. 23:17; 24:1, 2 və 24:19, 20,
Nə üçün bəzi insanlar günahkarlara qibtə edə bilər? Çox güman ki, onlar günahkarların günah etməsinə deyil, öz qanunsuzluqlarının nəticəsində əldə etdikləri mənfəətə (var-dövlət, uğur, hakimiyyət) qibtə edirlər – həsəd aparanlar əslində məhz bunun arzusundadırlar.
Əlbəttə, hər bir uğurlu və ya varlı adamı günahkar adlandırmaq olmaz, bəziləri belədirlər, bu ayələr də məhz belələri haqqında bizə xəbərdarlıq verir. Onların necə “yaxşı” yaşadıqlarını görürük və xüsusilə də biz güc-bəla ilə dalanarkən, onların sahib olduqları hər şeyə baxanda asanlıqla qibtə edə bilərik.
Lakin bu çox dar çərçivədən olan bir baxışdır və yalnız yaxını görə bilir. Axı günahın şirnikləndirməsi ondadır ki, o, dərhal mükafat təklif edir: biz zövqü dərhal alırıq. Gələcəyin perspektivi bizi imtahandan müdafiə edə bilər, yəni biz günahımızın gətirdiyi ani “mənfəət”dən daha uzağa baxmalı və uzunmüddətli nəticələr haqqında düşünməliyik. 
Həm də axı kim günahın dağıdıcı qüvvəsinin şahidi olmayıb? O, heç vaxt nəticəsiz ötüşməyəcək. Günahımızı başqalarından gizlədə bilərik ki, heç kim, hətta ən yaxınlarımız belə bizim nə ilə məşğul olduğumuzu anlamasınlar (halbuki gec-tez onlar bunu başa düşəcəklər, elə deyilmi?) Yaxud da biz özümüzü aldadaraq fikirləşə bilərik ki, bizim günahlarımız o qədər də ciddi deyil. (Axı bir görün nə qədər insan məndən daha betər işlər görür!) Lakin gec ya tez, necə olursa-olsun, günahın nəticələri bizi yaxalayacaq.
Günaha nifrət etməliyik, çünki o, günahdır. Günahın bizə, dünyamıza və Rəbbimizə etdiyi hər şeyə görə ona nifrət etməliyik. Günahın real qiymətini görmək istəyirsinizsə, çarmıxdakı İsaya baxın. Günahımızın dəyəri bu qədərdir. Bunu dərk etmək belə kifayət etməlidir ki (çox vaxt isə belə olmur) bizi günahdan qaçmağa və günaha itələyən hər kəsdən mümkün qədər uzaq durmağa vadar etsin. 
Nə vaxtsa başqasının uğuruna qibtə etmisinizmi? Bu ölümcül təhlükəli ruhani problemə qarşı ən yaxşı vasitənin adını deyin (Bax. Ef. 5:20).
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Çərşənbə axşamı
24 mart

Xeyirxah arvad

“Xeyirxah arvad tapan kimdir? O, yaqutlardan daha qiymətlidir” (Sül. məs. 31:10).

Bəs Sül. məs. 31:10-da bəhs edilən bu xeyirxah arvad kimdir? Bir sıra əlamətlər əsasında hesab etmək olar ki, müəllif xeyirxah qadın və ya ideal arvaddan daha artıq bir şeyi nəzərdə tutur. Kitabın başqa hissələri ilə müqayisə edərək (Sül. məs. 1:20-33; 3:13-20; 4:5-9; Sül. məs. 8), belə düşünmək olar ki, “xeyirxah arvad” müdrikliyi simvolizə edir. Hikmətin qadın şəklində bu cür təsviri təkcə ibrani dilində “hikmət” sözünün, chokmah, qadın cinsində olan bir isim olması ilə deyil, ibrani müəllifin gündəlik həyatımızüçün çox sayda konkret dərslər verməsinə imkan yaratması ilə də təsdiqlənir. Hikmət hansısa yüksək və əlçatmaz ideal kimi deyil, bizim həyal yoldaşımıza çevrilə biləcək çox praktiki, xeyirxah və əməksevər qadın kimi təsvir olunur. 
Hikmət haqqında bu son təlim gözəl akrostix şəklində verilmişdir: hər bir ayə ibrani əlifbasının ardıcıllığı ilə növbəti hərflə başlayır. Bu cür şeirlərə Yeremyanın mərsiyələrində və bir çox məzmurlarda rast gəlmək olar. 
Sül. məs. 8-də hikmət haqqında yazılmış hissəni bizim “xeyirxah arvad” haqqındakı ayə ilə müqayisə edin. “Xeyirxah qadının” hansı cəhətləri Süleymanın məsəlləri kitabındakı hikməti xatırladır? 
__________________________________________________________________________
1. O, qiymətlidir, tapmağa dəyər (Sül. məs. 31:10; 8:35).
2. Onun dəyəri – yaqutdan daha qiymətlidir (Sül. məs.31:10; 8:10, 11, 18, 19).
3. O, ruzi gətirir (Sül. məs.31:14; 8:1).
4. O, güclüdür (Sül. məs. 31:17, 25; 8:14).
5. O, hikmətlidir (Sül. məs.31:26; 8:1)
6. Onu tərifləyirlər (Sül. məs. 31:28; 8:34). 
Biz informasiya əsri adlanan bir dövrdə yaşasaq da, bütün əvvəlki nəsillərdən daha çox bilik toplasaq da, bizim nəslin əvvəlki nəsillərdən daha müdrik olduğunu göstərən şox şey yoxdur. Həqiqətən də, Martin Lüter Kinq – Cuniorun dediyi kimi: “Biz raketləri yaxşı idarə edirik, insanları isə - pis”. 
1 Kor. 1:21-i oxuyun. Bu ayə nədən bəhs edir, bu fikir bizim imanla yaşamağımıza necə kömək edir? 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Dərs 13
21-27 mart

Qadınlar və şərab

Araşdırmaq üçün Müqəddəs Kitab ayələri: Sül. məs. 31; Əyy. 29:15; Sül. məs. 8; 1 Kor. 1:21; Vəh. 14:13. 
Yadda saxlanacaq ayə: “Gücünü qadınlara, yollarını padşahları məhvə aparanlara sərf etmə. Ey Lemuel, şərab içmək padşahlara yaraşmaz, kefləndirici içkiyə aludə olmaq hökmdarlara yaraşmaz” (Sül. məs. 31:3, 4).

Süleymanın məsəlləri kitabı atanın öyüdləri ilə başlayır (Sül. məs. 1:1, 8; 4:1), ananın öyüdləri ilə başa çatır (Sül. məs. 31:1). Lemuel adı ola bilsin ki, Süleymana işarə edir; əgər belədirsə, onda Lemuelin anası – Süleymanın anasıdır, o, oğluna bir padşah üçün ən ciddi iki təhlükə barəsində xəbərdarlıq verir: şərab və qadınlar. 
Bu iki mövzunun – şərab və qadınların – birləşdirilməsi məqsədyönlü şəkildə baş vermişdir. Yaxşı hökmdar ola bilmək üçün padşah ona təsir edən müxtəlif amillərlə bağlı çox ehtiyatlı olmalıdır, bu iki amilin gücünü isə lazımi səviyyədə qiymətləndirməmək olmaz. Xeyirxah qadın insana xeyir-dua gətirə bilsə də, spirtli içki yalnız bədbəxtlik gətirir. 
Kitabın başlanğıcında atanın öyüdləri ruhani həyatda hikmətin əldə olunmasına aid idi. İndi isə, kitabın sonunda, ananın öyüdləri həmin hikmətin gündəlik həyatda tətbiqinə yönəlir. Çünki oğul ananın verdiyi praktiki nəsihətlərə əməl etməsə, atanın verdiyi ruhani prinsiplər heç bir fayda gətirməyəcək. 
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
"8. Şənbə gününü yadda saxlayıb təqdis et. 9 Altı gün çalışıb bütün işlərini gör. 10 Lakin yeddinci gün Allahın Rəbbin ġənbə günüdür. Bu gün sən, oğlun, qızın, qulun, qarabaşın, heyvanların, yanında qalan yadelli də heç bir iş görməsin. 11 * Çünki altı gün ərzində Rəbb göyləri və yeri, dənizi və kainatdakı hər şeyi yaratdı, yeddinci gün isə istirahət etdi. Bunun üçün Rəbb Şənbə gününə bərəkət verib onu müqəddəs saydı. 
Tövrat - Çıxış kitabı fəsil 20 ayə 8-11
 ·  Translate
3
Add a comment...
 
Cümə axşamı
12 mart

Həqiqəti sevmək

Uşaqlarımıza, şagirdlərimizə və bizdən öyrənmək istəyən hər kəsə öyrədə biləcəyimiz bütün həqiqətlərdən ən vacibi yəqin ki Paul tərədindən qeyd olunur, o, məhvə məhkum olanlardan bəhs edərkən deyir ki, “onlar həqiqəti sevərək xilas olmaq əvəzinə, bunu rədd etdilər” (2 Salon. 2:10). Əlbəttə, İsa Həqiqət olduğuna görə, başqalarına həqiqəti sevməyi öyrətmək – onlara İsanı sevməyi öyrətmək deməkdir, bundan daha vacib heç nə yoxdur. 
“Həqiqətə gedib çıxmaq arzusu ilə hansı tədqiqat sahəsinə baş vursaq da, gözəgörünməz qüdrətə malik Təfəkkürlə rastlaşırık, O, hər şeydə və hər şey vasitəsilə fəaliyyət göstərir. İnsanın düşüncəsi Allahın düşüncəsi ilə, məhdud olan hüdudsuz olanla ünsiyyətə girir. Bu cür ünsiyyətin bədənə, şüura və qəlbə təsirini tamlığı ilə dərk etmək və qiymətləndirmək mümkün deyil” (Y. Uayt. Tərbiyə, səh. 14). 
Sül. məs. 29:15-i oxuyun (həm. Bax. Sül. məs. 29:19). Burada təkcə tərbiyə üçün deyil, həm də bütün həyat üçün hansı vacib prinsip verilmişdir? 
Xüsusilə də ifşa edə və ya cəzalandıra bilmədiyimiz kəslər üçün bizim nümunəmiz vacib olsa da, bəzi hallarda daha çox şeyə ehtiyac olur.  Bu, xüsusilə də uşaqlarımızın tərbiyəsində çox doğrudur. Bəzən uşaqları düzəltmək üçün cəzalandırçaq lazımdır. 
Təbiətən biz günahlı və pozulmuşuq, sevdiyimiz o əziz varlıqlar – uşaqlarımız da istisna deyillər. Uşaqlarımıza istədikləri hər şeyi etməyə icazə verərkən, nə özümüzə, nə də onlara xeyirxahlıq etmiş olmuruq. Əslində uşaqların intizama nəinki ehtiyacları var – onlar bunu istəyirlər. Onlar məhdudiyyətlərin olduğunu və müəyyən çərçivə daxilində qalmalı olduqlarını bilməlidirlər. Əgər bir ana uşağının azadlığına hörmətlə yanaşmalı olduğunu düşünərək, onun istədiyi hər şeyi etməsinə icazə verirsə, sonda “rüsvayçılıq” biçəcək, uşaqları isə - indi olmasa da, sonra kədər biçəcəklər. 
Uşaqlıqda öyrəndiyiniz hansı vacib ibrət dərsləri böyüyəndə də sizə fayda gətirib? Bu biliklər həyatınızı daha yaxşı etməyə necə kömək etdi?
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Сиреневый - 1
Английский - пока что сделай 7
На русском пока что 15
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Çərşənbə
4 mart

Düşmən kimi dost

Dostlarımız bizi düşmənlərimizdən daha çox məyus edirlərsə, bu ona görə baş verir ki, biz adətən dostalrdan yaxşı şey, düşmənlərdən isə pis şey gözləyirik. Lakin həmişə bizim gözlədiyimiz kimi olmur, elə deyilmi? Məhz buna görə Süleymanın Məsəlləri kitabı bizi xəbərdar edir ki, bəzən dost özünü düşmən kimi, düşmən isə dost kimi aparır. 
Sül. məs. 27:5, 6-ı oxuyun. İrad məhəbbət haqqında necə şahidlik edə bilər? 
__________________________________________________
Məhəbbət – sadəcə öpüş və nəvazişli sözlər deyil. Məhəbbət bəzən bizi dostumuzu və ya övladımızı məzəmmət etməyə vadar edir, xoşagəlməz, ittihamçı və tənqidçi kimi görünmək riskinə hazır olur. Hətta xoşagəlməyən həqiqəti söyləyərək, dostlarımızı itirə bilərik. Bununla belə, dostlarımızın yanlış addımlarında, xüsusilə də bu addımlar onlara ziyan gətirdiyiu zaman, onlara xəbərdarlıq vermiriksə, onda biz necə dostlarıq? Açıq ifşa göstərir ki, bizim məhəbbətimiz illüziya və iddialar üzərində deyil, həqiqət və etibar üzərində qurulmuşdur. 
Sül. məs. 27:17-i oxuyun. Dostlara qarşı durmanın nəticəsi necə ola bilər? 
_______________________________________________________________
Dəmiri itiləyən dəmir obrazı qarşılıqlı mənfəəti nəzərdə tutur. Dostluq həqiqi məzəmmətlə yoxlanıldığı zaman, bu, münasibətlərin keyfiyyətini düzəltməklə bərabər, hər iki dosta stimul verir və möhkəmlədir. Hər iki tərəfin silahı daha səmərəli olacaqdır. Sonda biz gələcək döyüşlərimiz üçün daha yaxşı hazırlaşmış olacağıq. Yalnız özündə və öz ideyalarında özünə sığınacaq tapan, heç vaxt başqa nöqteyi-nəzərlərlə qarşılaşmayan insanlar dərrakədə və  ya xasiyyətdə inkişaf etməyəcəklər. 
Nə vaxtsa yanlış getdiyiniz yolda sizi dayandırıb, irad tutublarmı? Hamı sussaydı, necə olardı? Başqalarını tənqid və mühakimə etmədən, irad tutmağı necə öyrənmək olar? 
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Cümə
27 fevral

Gələcək araşdırmalar üçün:

“Bizi əhatə edən insanların qəlblərini oyatmaq və xilas etmək lazımdır, əks təqdirdə onlar məhv olacaqlar. Bir anı belə itirmək olmaz. Biz hamımız ya həqiqətin lehinə, ya da əleyhinə danışan təsir gücünə malikik. Mən səhvsiz şahidlik etmək istəyirəm ki, mən Məsihin şagirdlərindən biriyəm. Sadəcə şənbə dinindən daha artığına ehtiyacımız var. Bizim diri prinsipə və hər gün öz şəxsi məsuliyyətimizi hiss etməyə ehtiyacımız var. Bir çoxları bundan qaçırlar, bunun nəticəsi isə laqeydlik, etinasızlıq, sayıqlığın və ruhaniliyin azlığı olur” (Y. Uayt. İmanlılar cəmiyyəti üçün şəhadət, 1-ci cild, səh. 99). 
“İman haqqında danışın, imanla yaşayın, Allaha məhəbbəti cücərdin; İsanın sizin həyatınızda tutduğu yer barədə dünyaya şahidlik edin; Onun mərhəməti və qüvvəsi haqqında danışın” (Y. Uayt. Bizim ali çağırışımız, səh. 20).
Müzakirə üçün suallar:
1. Bazar gününün dərsindəki son suala verdiyiniz cavabları sinifdə müzakirə edin. Bir-birimizin cavablarından nəyi öyrənə bilərik? Dəyərlər sistemimizi təşkil edən həqiqətlərə inamımızı möhkəmlətməyi necə öyrənə bilərik? 
2. Bir nəfər belə demişdi: “İki şeyi yadda saxla: Məsih sənin uğrunda ölüb, və bir gün sən öləcəksən”. Çərşənbə axşamının dərsinin kontekstində, nə olursa-olsun günahlarımıza görə cavab verməli olacağımızdan bəhs edilərkən, bu fikirdən hansı ibrət dərsini götürməliyik? 
3. London avtobuslarının üzsərində yazılmış yazılara qayıdaq: “Allah yoxdur, öna görə də narahat olmaqdan vaz keç və həyatdan zövq al”. Dərsdə xatırlatdıqlarımızdan başqa, bu iddia ilə bağlı daha hansı problemlər var? Nə üçün Allahın varlığı insanlarda narahatlıq yaradır? Bu iddia şeytanın bir çox insanların düşüncəsində Allahın xasiyyətini nə qədər təhrif etdiyini necə göstərir? Sizində bu şüara qarşılıq bir neçə cavab hazırlayın. Bizdə Allaha olan ümidi insanların da qazana bilməsinə hansı qısa və məzmunlu şüarlar kömək edə bilərdi?          
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
Çərşənbə
25 fevral

Ağıza daxil olan şeylər

İnsanın ilk imtahanının yeməklə bağlı olması təsadüfi deyil (Yar. 3:3). İtaətsizlik və qadağan olunmuş meyvələri yemək nəticəsində günah və ölüm dünyamıza daxil oldu (Yar. 3:1-7; Rom. 5:12). Bir faktı da unutmamalıyıq ki, Müqəddəs Kitabda şərabdan istifadə haqqında ilk xatırlatma dəhşətli və alçaldıcı bir hadisə ilə bağlıdır (Yar. 9:21). 
Sül. məs. 23:29-35-i oxuyun. Bu ayələrdə şərabdan istifadə necə təsvir olunmuşdur? 
Alkoqolun nə qədər dağıdıcı qüvvəsi olduğunu hansı birimiz görməyib? Əlbəttə, içən hər kəs xəndəyə düşmür. Lakin xəndəkdə uzanmış əyyaş ilk qədəhini içən heç ağlına da gəlməzdi ki, sonda harada olacaq. 
“Məst edici içkilər içmək vərdişinə tutulmuş insan ümidsiz bir vəziyyətdədir. Ona nə isə sübut etmək və ya öz istəyinə güzəştə getməməsi üçün yola gətirmək qeyri-mümkündür. Onun mədəsi də, beyni də xəstədir, iradə qüvvəsi zəifdir, iştahası isə cilovlanmır. Zülmətin ağası onu öz əsarətində saxlayır, onun isə bu əsarətdən çıxmaq üçün qüvvəsi yoxdur” (Y. Uaytın şərhləri. YGA Müqəddəs Kitab şərhləri, 3-cü cild, səh. 1162). 
Sül. məs. 23:1-8-i oxuyun. Nə üçün biz öz iştahamıza nəzarət etməliyik?
Bu öyüdlər sadəcə masa arxasında düzgün davranış qaydalarından bəhs etmir. Müqəddəs Kitab ayəsi yemək yeməyi sevən və iştahası çox olan adamlara xəbərdarlıq edir (Sül. məs. 23:2). “Boğazına sərhəd qoy” metaforası (orijinalda – “bıçaq qoy”) xüsusilə qüvvətli bir vurğudur: burada sadəcə iştahanı cilovlamaqdan bəhs edilmir, həm də yeməyin sizin sağlamlığınız və həyatınız üçün təhlükə yarada biləcəyi fikrini doğurur. “Yaxşı bax” kimi tərcümə olunmuşibrani kəlməsi (bin) müxtəlif növ yeməkləri diqqətlə ayırd etmək fikrini irəli sürür. Süleyman “yaxşı və pisi ayırd edə bilmək (bin)” üçün müdriklik istəyəndə də eyni sözdən istifadə edir (1 Pad. 3:9). Onun nəsihəti “ləziz xörəklərə tamah salmağa” (Sül. məs. 23:3) vadar edildiyimiz və şirnikləndirildiyimiz banket və içki məclislərinə də şamil edilə bilər.
Həyatını alkoqolla məhv edən bir tanışınızı yada salın. Nə üçün bircə bu nümunə belə kifayət etməlidir ki, bu zəhəri orqanizmimizə heç vaxt buraxmamalı olduğumuzu başa düşək?
 ·  Translate
2
Add a comment...