Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content

Post has shared content

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content

Çərşənbə
13 iyul
Peyğəmbərlik səsi. II hissə
Yeşaya peyğəmbərin kitabının 58-ci fəsli həm Yeşayanın günlərində yaşayan Allahın xalqı üçün, həm də bu gün bizim üçün xüsusi məzəmmət və ümid xəbərindən ibarətdir.
Öz xalqına görə məyusluğunu bəyan etdikdən sonra, Allah müraciət etdiyi insanları necə təsvir edir? (bax. Yeş. 58:1) Yeş. 58:2-i oxuyun.

Burada istifadə olunmuş səs tonunu dəqiq bilməsək də, görünür ki, Rəbb xalqı zahiri möminlik və iman nümayişinə görə mühakimə edir, çünki bunun nə qədər yalan olduğunu bilir. “Yeni beynəlxalq tərcümədə” bu ayə belə səslənir: “Onlar hər gün Məni axtarır; elə fikir oyadırlar ki, güya əməlisaleh, Allahının hökmündən ayrılmayan millət kimi, Mənim yolumu öyrənmək istəyirlər” (Yeş. 58:2).
Yeş. 58:3-14-ü oxuyun. Rəbb bu adamlara dini təzahürlərinin (bu halda orucun) yanlışlığı ilə bağlı daha nə deyirdi? Burada hansı daha dərin məsələyə toxunulur?

Burada qeyd olunmuş vacib bir xırdalığa diqqət yetirin: səcdə çox vaxt eqoist olur. “Ya Rəbb, mənim üçün bunu və bunu et!” – deyə istəyirik. Əlbəttə, müəyyən şəraitlərdə Rəbdən şəxsi ehtiyaclarımızı ödəməsini diləyə bilərik. Lakin bu halda Rəbb deyir ki, həqiqi səcdə “aclara”, “məzlumlara” və “kasıblara” xidməti də nəzərdə tutur. Maraqlısı budur ki, başqalarına bu cür xidmət yalnız kömək alanlara deyil, köməyi göstərənlərə də xeyir-dua gətirir. Başqalarına xidmət edərkən, verərkən, xeyir-dua alırıq. Allahın bu vədlərinin icrasını öz həyatında hiss etməyən varmı aramızda? Məgər özünə kömək etmək iqtidarında olmayan kəslərə yardım edən insanların əldə etdiyi sevincin, məmnunluk hissinin və ümidin şahidi olmamışıqmı? Məsihin xasiyyətini dünyada təzahür etdirmənin daha yaxşı yolunu təsəvvür etmək çətindir.
Həv. Iş. 20:35-i oxuyun. Bu sözlərin həqiqiliyini özünüzün başqalarına xidmətinizdə necə hiss etmisiniz?
Wait while more posts are being loaded