Post is pinned.Post has attachment
Selamünaleyküm Sevgili Üyelerimiz :)
Paylaşımlarla ilgili görüşlerinize uygun seçeneği işaretlerseniz çok seviniriz :) İşaretlediğiniz seçeneğin sebebini ister özelden ister yorumlarda belirtebilirseniz bize yardımcı olmuş olursunuz :)
Şimdiden Allah razı olsun =)
-
votes visible to Public
Poll option image
Paylaşımlardan pek memnun değilim
Paylaşımlardan farklı beklentilerim var
88%
Paylaşımlardan çok memnunum
4%
Paylaşımlardan pek memnun değilim
9%
Paylaşımlardan farklı beklentilerim var

Cuma namazı islam devletinin namazıdır..Peygamberimiz ve Peyğamberimizden sonra vekili halifeler kıldırır..
İSLAM DEVLETİNİN OLMADIĞI YERDE CUMA NAMAZI DA OLMAZ. CUMANIN DA BİR HAYRI OLMAZ..
Hayrı olması,o günde hayırlı işler yapılmasıyla olur..
HALİFE cuma günü cuma namazında müslümanların sorunlarını dinler ve çözer,islami talimatları verir...bunlar cumayı hayırlı yapar..
diğer günlerdeki aynı şeylerin yapılması cumayı hayırlı yapmaz..
Allah cuma günü hayırlı işler yaptığı için cumaya hayırlı demiştir.
cuma sen hayırlı iş yaparsan hayırlı olur,yapmazsan olmaz.

Post has attachment

Post has attachment
[Sesli anlatım]
40 Nefeslik Yol Hikâyesi'nin 5. Nefesindeyiz!
Rabbimiz!
Kur’ân’ı gırtlağından kalbine indirip tüm amellerini bu nurla bilinçlendirenlerden kıl bizi...
Bize ihsan eyle; İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmayı,
Hayra anahtar ve şerre kilit olmayı,
Nefislerimizi çıkar aradan ve
Hayra yol kıl günahkâr bedenlerimizi.

PKK Musulu Kerkükü Halepi işgal ediyor..
Erdoğan müdahele edeceğine Amerikayla vize kavgası yapıyor işgali gizlemek için

Post has attachment

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Değerli Dostlar ve Sevgili Ziyaretçilerimiz,
Bugün belki benim şahsına değil ama arkadaş veya herkes ile paylaş türü bir paylaşım ile gelen bir yazıyı kopyalayıp burada sizlerle bir kez paylaşmak ve cevap olarak kosa bir bilgi paylaşmak istiyorum.
Şunu mutlaka bilmelisiniz, en kolay ticaret Allah’ın adını kullanarak veya onun adını kullananların adlarını kullanarak ALLAH’A AİT OLMAYAN BİR BEYANI VARMIŞ GİBİ GÖSTEREREK İNSANLARI KANDIRMAKTAIR.
BU DAVRANIŞ İÇERSİNDE BULUNANLAR MUHAKKAK Kİ BİR KESİMİ BİLEREK, BİR KESİMİ DE BİLMEYEREK BU DAVRANIŞ İÇERSİNE GİRMEKTEDİRLER.

Bilerek yapanlar, Allah’a (cc.) iftira atanlardır ki, onlar aynı zamanda Allah’ın resul^lerini, ayetlerini de yalanlayan ve başka insanların da hidayetine mani olanlardır.
Ne yazık ki bu insanlar insanların en şerlilerini oluştururlar.
Bilmeyerek yapanlar ise onlar, ALLAH’IN (C.C.) AYETLERİNDEN GAFİL OLNALARDIR. Kördürler, sağırdırlar ve idraksizdirler. Onlar diğerlerine göre cezaları daha hafif olanları teşkil ederler. Onların suçları doğruyu aramamak, Allah’ın kitabını öğrenmek yolunda aklını kullanmak istikametinde hareket etmemektir.
Kaba bir ayrım ile bunları söylemek mümkün.
Bir şey söylediği zaman ( din konusunda ) bu söz kime ait olursa olsun, KUR’AN-I KERİM^DE mutlaka karşılığını buluyor olmalısınız, NEDEN? Allah (c.c.) bu sorunun cevabını aşağıdaki ayeti kerimede veriyor.
6/EN'ÂM-38: Ve mâ min dâbbetin fîl ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhayhi illâ umemun emsâlukum, mâ farratnâ fîl kitâbi min şey’in summe ilâ rabbihim yuhşerûn(yuhşerûne).
Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa (4 ayaklı) hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki; sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rab'lerine haşrolunacaklar (olunurlar).

Değerli Dostlar ve Sevgili Ziyaretçilerimiz,
Hepimiz aşağı yukarı altını tanır ve biliriz. Ancak kıratını bilmek, sarrafların bile işi değildir. Onlar da ancak MİHENK TAŞI denilen bir taşa vurarak bir altının kıratını anlarlar. Bu işleri bilmeyen insanlar ise aldıkları altının üzerinde ayarını gösteren ve o ürünü üretenin kendisi olduğunu gösteren bir işareti üzerine mutlaka vururlar. Allan insanın güvencesini de bu mühür oluşturur.
Kur’an-ı Kerim BİR HİDAYET RESHBERİDİR. YOL GÖSTERİCİDİR. ANCAK KURAN-I KERİM AYNI ZAMANDA BİR DE SÖZLERİN DOĞRULUĞUNU ANLAMAMIZA SEBEP TEŞKİL EDER Kİ, BU ÖZELLİĞİ İLE DE MİHENK TAŞIDIR.
Aşağıdaki yazıyı yazan kardeşimiz, bu sözlerini KUR’AN-I KERİM AYETLERİ İLE İSPAT EDEMİYOR İSE EN AZINDAN ÖYLE OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNEREK BİZLERLE PAYLAŞMIŞTIR.
BU paylaşımının delili yoktur. Allah (c.c.) bize “Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık” dediğine göre ve kıyamet hakkında Kur’an-ı Kerim’ın de bu konuyu bu sözlerle olmasa da açıklamış olması gerekmez mi?

Değerli Dostlar ve Sevgili Ziyaretçilerimiz,
Onun için ısrarla söylüyorum. Din öğretimi çok veballi bir iştir. Çünkü yanlış bir anlatım insanın vebal üstlenmesine sebep olur. Çok dikkat etmek, yazmadan önce de iyi araştırmak ve emin olmak gerekir. Yani Allah’ın ayetlerini vermiyorsak, sözler de bizim sözümüz değil ise bunu mutlaka yapmalıyız.
Paylaşımı yapılan çok ayeti kerime meallerinde de yanlışlar var. Ancak her birine bu yanlış şu yanlış diye yazma imkânım da maalesef yok. Öyle ise biz okurlara da düşen bir görev okuduklarımızın doğruluğunu araştırmak olmalıdır.
Yapacağımız bu araştırma, bizim geleceğimizin de an azından bu konuda teminatını oluşturacaktır. Aradım buldum ve bu bulduğumu da Allah’ın sözleri ile teyit de ettim. Diyebiliyorsak mesele bana göre yoktur. Ancak doğru meal verilen KUR’AN-I KERİM MEALİ KULLANIYORSANIZ.
Bu sözüme bir açıklık getirmek gerekir ise bunu size verdiğim aşağıdaki ayeti kerimeyi elinizde olan meallerle karşılaştırırsanız daha kolay anlamış olursunuz diye düşünüyorum.
51/ZÂRİYÂT-56: Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûn(ya'budûni).
Ve Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil, sadece) Bana kul olsunlar diye yarattım.
Umarım aradaki farkı idrak etmişsinizdir.
BU kardeşimizin yazısında geçen hususlar Kur’an-ı Kerim Ayetleri ile uyumlu değildir. En azından ben bu konuda bir ayeti kerime bulmadım, bilmiyorum.
Bilen var ise yazarsa, bana bilmediğim bir konuyu öğretmiş olur ki ona minnettar olurum.

Dualarımızla,


Değerli kardeşimiz,

Kıyametin kopacağı ânında, kıyametin dehşetlerini görmemek için, bir eser-i rahmet olarak, ehl-i îmanın ruhları daha evvel kabzedilecek, kıyamet kâfirlerin başına kopacaktır.

"Kıyamet müminlerin başına kopmaz. Cenab-ı Allah kıyametin kopacağına yakın bir zamanda, bir rüzgar gönderir. O rüzgarın dalgalanmasıyla, imanı olan hiç bir mümin kalmayacak, ruhunu teslim edecektir. Allah onlara rahmet eylesin."1
Dipnot:

1. Şerhüs-Sünne 15/90, Müsned-ül Firdevs 5/88, El-Metalibül Aliye hadis no: 4582 (İmamı Busiri hadisin sıhhatine hükmetmiş); Kenzül Ummal 15/229; Şuab-ı İman Beyhaki 2/191; Mu'cemut-Taberani El-Kebir 3/3037.

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded