Post is pinned.
Ez a kurzusoldal azért jött létre, hogy egyfajta kísérleti terepül szolgáljon egyfajta felsőoktatási módszertani megújulás számára. A "megújulás" esetében itt most a saját módszertani repertoáromról lenne szó; a környezetemben azt tapasztalom, hogy ez a megújulás óvatos kivárás, elvárás ill. kívánalom szintjén megjelenik, de különböző okokból (időhiány, túl sok energiaráfordítás) nem jelentkezik kellő mértékben, vagy sokszor kimerül pusztán csak ppt-s kivetítések formájában (számítógép + projektor).
A hallgatók, diákok oldaláról viszont a következő jelenségeket tapasztalom: (Nota bene, az itt leírtak nem panaszképpen vannak megfogalmazva, pusztán csak magáról a jelenségről van szó...!)
1. Rendkívül heterogén előzetes ismeretek...
2. ...amelyekre egyre nehezebb "támaszkodni", sok mindent szinte az alapokról kell kezdeni (nem panasz, csak jelenség...)
3. A hagyományos (frontális, lexikális alapú) oktatás- és tanulásszervezés esetén gyenge motiváció,
4. A "hagyományos" számonkérési munkák esetén (pl. szemináriumi dolgozat...) a "copy-past"- jelenség, adatok, információk kritikátlan átvétele.
...Hozzátéve mindezekhez, hogy itt most arról a faramuci helyzetről van szó, hogy nem levelezős-részidős képzésben résztvevő hallgatóknak szánt kurzusról van szó, legalábbis a tárgy mintatantervben elképzelt helye szerint, hanem elsőéves osztatlan tanárképzésben résztvevő történelem szakos nappalis hallgatóknak, ami eleve a hagyományos frontális-lexikális szerepre predesztinálja a tárgyat. 
Eddigi tapasztalataim alapján azonban az ebben az esetben is igencsak szükség van módszertani vérfrissítésre; ez irányú gyakorlatom eddig pusztán csak abból állt, hogy igyekeztem minél heterogénebb és az egyéni elképzeléseket, előzetes ismereteket beépítő témaválasztást biztosítani a szemináriumokon. 
Ez azonban - úgy látszik - nem bizonyult teljes mértékben elegendőnek, és én is kíváncsian várom,  mi lehet ennek a módszertani kísérletnek az eredménye. Kezdődjék hát a játék!

Post has attachment

Post has attachment
A kurzus tematikája gondolattérkép formájában

Post has attachment
Az első bevezető előadás prezentációja. Figyelem, kommentelhető! Kérdések, hozzászólások megtehetők.

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded