Post has attachment

אני מאמינה כי לכל ילד הזכות לחינוך משלים ולטיפול הולם, שהן בסיס למימושן של זכויות אדם ונגזרות מאמנת זכויות הילד שאומצה באו"ם ב 1989.
על פי האמנה כל ילד זכאי לחינוך ולגישה אפקטיבית לשרותי בריאות, באופן שיאפשר התפתחות אישית והשתלבות מלאה בחברה. אני מאמינה כי זוהי חובתה של מדינת ישראל ליישם זכות זו באופן שוויוני כלפי ילדי כלל האוכלוסיות הנמצאות תחת אחריות מדינת ישראל: תושבי ישראל ותיקים ועולים חדשים, תושבי שכונות מצוקה , מהגרי עבודה,  חסרי מעמד אזרחי, פליטים ומבקשי מקלט.
ישראל חתומה על אמנת זכויות הילד מ 1991 ומקיימת שירותי חינוך וטיפול לילדים. אולם לרוב השרות הפסיכולוגי  מעורב בעבודה בגנים מגילאי חובה בלבד. בגנים לצעירים יותר, איתור קשיים של ילדים מבוצע ידי הגננות, ואז על ההורים לעבור תהליך ארוך (קרוב לשנה) עד שהילד זכאי להיות מופנה לועדת שילוב לקבלת עזרה התואמת לצרכיו.
גם קבלת טיפול באמצעות מערכת הבריאות מתעכבת עקב העומס הרב ומיעוט המטפלים הפארא-רפואיים והמטפלים בתחום הרגשי.
מזמינה אתכם לעשות שינוי בעזרת הדרכה מקצועית
Wait while more posts are being loaded