زندگی از مرگ پرسید :گفت چرا مردم عاشق من هستن واز تو متنفرن .
گفت چون تو یک دروغ زیبایی ومن یک حقیقت تلخ.

حسرت واقعی را آن وقت احساس میکنی

که میفهمی

به اندازه سن و سالت زندگی نکرده ای .

یه بار با یه آلمانی سر ترمز ماشين شرط بستم
 آلمانى گازشو گرفت  5متری دیوار ترمز کرد ماشینش میخکوب شد پیاده شد با ژست دستشو گذاشت رو سقف ماشین گفت A.B.S  
بعدش من با سمندم حرکت کردم 20متری دیوار زدم رو ترمز نگرفت رفتم توی دیوار!
ازلای آوار اومدم بیرون و با غرور زدم رو سقف گفتم  O.N.V
یارو گفت یعنی چی؟!  
........
گفتم: الاغ نفهم واینساد!!

Post has attachment
دل دیونه ای دل ای بی نشونه ای دل ندونستی زمونه نا مهربون ای دل
Photo

کو ایی چیو!!
.........
..............
بخدا ژاپنی حرف نزدم ...به شیرازی میشه ...این چیز کجاس ؟  :))

Post has attachment
انشاالله دربرزیل بچه‌هاکولاک کنن

Post has attachment

ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺗﺎﺯﻩ ﻓﻮﻕِ ﺩﻳﭙﻠﻤﺶ ﺭﻭبا پارتی و سفارش و ﺑﻪ ﺯﻭﺭ ﺳﻪ ﺗﺮﻡ ﻣﺸﺮﻭﻃﻲ ﻭ ﺩﻭ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﻮﺭﺍ
ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺟﻤﺎﻋﺖ ....  ﺗﻮ ﺭﺷﺘﻪ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺗﺨﻢ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺍﻫﻠﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻏﻴﺮﺍﻧﺘﻔﺎﻋﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮﺭﻱﻋﻠﻤﻲ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻱ  ﺗﻮ ﻗﺮﻳﻪ ﻱ ﻣﺴﻠﻢ ﺁﺑﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﺑﻊ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺷﻬﺮ ﺳﻔﻠﻲ ﻣَﻤَﺴﻨﻲ گرفته ( ﻧﻔﺴﻢ ﮔﺮﻓﺖ )
..........
ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻣﻴﮕﻪ : ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻓﺖ ، ﺳﻘﻒ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﮐﻮﺗﺎﺱ ..!!!
ﺧﻮﺏ ﻋﺰﻳﺰﻡ....ﻛﻴﻠﻴﭙﺲ ﺭﻭ ﺑﺮﺩﺍﺭ :)))


با ممد رفتیم جـلو در خونه محسن اینا ...ممد گـفت: حمید حـرکـتو نـگا! ....
.رفت زنـگه خونه محسنو زد ...آبجیش آیفونو بـرداشـت. قـبل از ایـنکه آبجیش چـیزی بـگه ممد سـریع گُفت: کـیه؟ 
آبـجیشم هول کرد گـفت :مـنم !!.... بـعد سـریع درو بـاز کـرد ..................!!!!!
نـیم ساعت دراز كشيده بـودیم تـو پـیاده رو داشـتیم زمینو گاز میزدیم  :))))


دختره سوسک مرده ببینه ، با دعای پدر و مادرش از تو کما در میاد!!

اونوقت تو پروفایلش نوشته:
به من دل نبند … وحشی تر از اونم که رامم کني!
Wait while more posts are being loaded