Tên chim bảo này là Trần Quang Đại và ông ấy ở tại blk 422 Bedok North Rd # 03-557 Singapore (420557)
Wait while more posts are being loaded