Post has attachment
Rewolucja w gabinecie, inny punk widzenia!

Posiadanie myjni termodezynfektora oznacza zmianę przyzwyczajeń w zakresie przygotowywania narzędzi do sterylizacji, a nawet, REWOLUCJĘ w tym zakresie.
Nasze przyzwyczajenia skupiały się na każdorazowym moczeniu narzędzi w płynie dezynfekcyjnym po każdym ich użyciu.
W jakim celu to robić?
Mamy przecież urządzenie do maszynowego mycia i TERMODEZYNFEKCJI na najwyższym możliwym poziomie.
Jak działa myjnia-dezynfektor HYDRIM C61wd G4 w programie podstawowym?
1. Narzędzia zaraz po użyciu wkładamy do myjni. Możliwe jest użycie programu podtrzymującego je w ciągłej wilgotności jeżeli przerwa między cyklami jest wyjątkowo długa. Nie poddajemy ich żadnej ręczne obróbce !!!
2. Po uruchomieniu programu myjnia wykonuje płukanie wstępne w zimnej wodzie, aby usunąć pozostałości białek. W zimnej wodzie żeby nie nastąpiła ich koagulacja.
3. Po płukaniu wstępnym następuje mycie właściwe z wykorzystaniem płynu HIP zainstalowanym w myjni. Płyn HIP jest środkiem niepieniącym się. Nie jest, to typowy detergent, a specjalnie skomponowany środek czyszczący i konserwujący narzędzia medyczne.
4. Cykl mycia kończy się bardzo dokładnym płukaniem w ciepłej wodzie.
5. Czyste narzędzia poddawane są suszeniu, a następnie TERMODEZYNFEKCJI w 93 stopniach Celsiusza. Osiągamy dzięki temu poziom A0 przekraczający 3500, czyli najwyższy dla dezynfekcji maszynowej. Narzędzia stają się bezpieczne biologicznie dla personelu oraz gotowe do pakowania przed sterylizacją.
6. Należy pamiętać, że obce środki chemiczne mogą doprowadzić do uszkodzenia myjni.

Manualna dezynfekcja oraz mycie narzędzi jest wysoce niedoskonała (niebezpieczna dla personelu). Na narzędziach pozostaje duża ilość środków dezynfekcyjnych oraz detergentów, co powoduje, że narzędzia ulegają degradacji zarówno pod wpływem agresywnej chemii jak również manualnego, z natury swojej niedokładnego mycia. Płukanie, nierzadko w pośpiechu pozostawia na narzędziach znaczne ilości płynu do dezynfekcji. Wpływa, to bezpośrednio na funkcjonowanie autoklawu, który podczas procesu sterylizacji przyjmuje znaczą część tych zanieczyszczeń jak również zapieka wszystkie pozostałości materiału biologicznego, który nie został usunięty w procesie ręcznego mycia.

W procesie dezynfekcji i mycia najbardziej zawodnym elementem procesu jest: CZŁOWIEK dlatego jeżeli możemy, zatrudnijmy maszynę !
Przeprowadźmy REWOLUCJĘ!
Photo

Post has attachment
STATIM 2000S / 2000 G4, STATIM 5000S / 5000 G4

Autoklawy Statim zostały zaprojektowane i przebadane tak, by zapewniać jedne z najkrótszych czasów sterylizacji dostępnych na rynku i by spełniać lub przewyższać wymagania stawiane przez normę PN-EN13060+A2:2011P. Modele STATIM 2000S/2000 G4 i STATIM 5000S/5000 G4 w pełni spełniają wymagania tej Normy Europejskiej, jak również wymagania stawiane przez wiele Norm Krajowych.

EN13060

EN13060 to Europejska Norma dotycząca Małych sterylizatorów parowych, tzn. takich, których objętość komory nie przekracza 60 litrów.
Ta Norma Europejska określa wymagania eksploatacyjne i metody badań dotyczące małych sterylizatorów parowych i cykli sterylizacji, które są stosowane do celów medycznych i stomatologicznych lub do materiałów, które prawdopodobnie będą miały kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi. Norma ta obowiązuje producentów sterylizatorów i korzystają z niej i odnoszą się do niej również władze i użytkownicy sterylizatorów w wielu krajach nieeuropejskich.
Sercem Normy są definicje typów zatwierdzonych cykli B, S, i N:
• cykl B - sterylizacja całkowicie opakowanych i nieopakowanych, litych, wydrążonych przedmiotów typu A i produktów porowatych reprezentowanych przez ładunki testowe podane w Normie,
• cykl S – sterylizacja przedmiotów określonych przez producenta sterylizatora,
• cykl N – sterylizacja przedmiotów litych nieopakowanych

Autoklawy STATIM realizują cykle S zgodnie z normą EN13060; oznacza to, że są w stanie wysterylizować przedmioty, które zostały sprawdzone i opisane przez SciCan jako producenta. Zgodnie z Normą PN-EN13060+A2:2011P rozdział 7.1, sterylizatory STATIM są badane metodami mikrobiologicznymi i są w stanie systematycznie zapewniać sterylność na poziomie 10-6 (redukcja ilości mikroorganizmów rzędu 6-log) dla różnych wsadów (lite, wydrążone, z zawiasami, itp.).

Dodatkowo, zgodnie z wymaganiami rozdziału 7.2 i 7.3, autoklawy STATIM 2000S i 5000S pozytywnie przeszły badania typu i każdy dostarczany egzemplarz przechodzi badania Kwalifikacji Operacyjnej (wyniki Kwalifikacji Operacyjnej są dostarczane z każdym urządzeniem). Skuteczność sterylizacji autoklawów STATIM: 2000S/2000 G4, 5000S/5000 G4 można rutynowo sprawdzać korzystając z urządzenia testowego dostarczanego z każdym sterylizatorem.

Autoklawy STATIM zostały zaprojektowane, zoptymalizowane i przebadane tak, by zapewniały szybką sterylizację wsadów litych i wydrążonych, takich jak narzędzia okulistyczne i stomatologiczne, na dowód czego istnieje dużo danych mikrobiologicznych (patrz poniżej). Pomimo iż autoklawy te nie zostały zaprojektowane do sterylizacji wsadów porowatych (np. materiałów wchłaniających płyny), to sterylizatory STATIM pozytywnie przechodzą testy Bowie-Dick.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE

Ponieważ autoklawy STATIM są urządzeniami klasy S, posiadają one prawdopodobnie najwięcej danych z badań mikrobiologicznych, które potwierdzają ich skuteczność niszczenia mikroorganizmów, szczególnie w obszarach medycyny i stomatologii, podczas gdy producenci innych autoklawów polegają na Przyrządach Testowych Procesu zgodnych z normą EN867-5:2001 i na ich podstawie stwierdzają, że wsad został wysterylizowany.

Użytkownicy autoklawów STATIM mogą więc mieć pełne zaufanie do ich skuteczności sterylizacji. Zostały one przebadane mikrobiologicznie i dowiedziono, że pomyślnie i skutecznie sterylizują różne narzędzia.

Przyrząd Testowy Procesu jest urządzeniem mechanicznym, które symuluje najtrudniejszy scenariusz do uzyskania określonych warunków sterylizacji pomiędzy przedmiotami do wysterylizowania zgodnie z definicją 3.2 normy EN867-5:2002E. Urządzenie jest tak skonstruowane, by można było w nim umieścić wskaźnik biologiczny lub niebiologiczny w miejscu, do którego najtrudniej jest dotrzeć czynnikowi sterylizującemu. Konstrukcja Przyrządu Testowego Procesu jest zależna od rodzaju wsadu oraz od procedury sterylizacji.

Skuteczność autoklawów Statim S została potwierdzona badaniami mikrobiologicznymi przeprowadzonymi przez szanowanych naukowców i przodowników w dziedzinie kontroli nad zakażeniami: dra n. med. Chrisa Millera, byłego Dyrektora działu Infection Control Research & Services na Uniwersytecie Indiana i jego następcę mgra dra n. med. MBA Charlesa Palenika. Ich badania skupiają się na kontroli zakażeń, przede wszystkim na rozwoju procedur badawczych zapewniających walidację urządzeń i chemikaliów przeznaczonych do kontrolowania rozprzestrzeniania się czynników zakaźnych. Ich wysiłki zostały skoncentrowane na rozwoju szczególnych metodologii umożliwiających pomiar unicestwiania mikroorganizmów, które ma miejsce przy zastosowaniu procedur kontroli zakażeń.

Ich badania (patrz załącznik) wykazały, że autoklawy STATIM są w stanie pomyślnie sterylizować szeroką gamę narzędzi, takich jak:
- narzędzia okulistyczne Bausch & Lomb
- akcesoria do endoskopów Rudolf Medizintechnik GmbH
- narzędzia Alcon Ophthalmic Phaco
- Miltex Medical Instruments
- igły Becton Dickinson kaliber 30
- kleszcze chirurgiczne
- różnorodne końcówki stomatologiczne

W celu umożliwienia regularnej walidacji i zapewnienia ciągłego wysokiego poziomu warunków sterylizacji, skonstruowano Przyrząd Testowy Procesu STATIM, który ma za zadanie wykazywać, że parametry sterylizacji wymagane i zwalidowane podczas badań mikrobiologicznych są rzeczywiście osiągane. Urządzenie to bada autoklaw i zapewnia, że jego podzespoły i oprogramowanie działają poprawnie i zgadzają się z badaniami urządzenia za pomocą testów mikrobiologicznych.

CERTYFIKOWANY PRZEZ HYGCEN

W celu dalszego potwierdzenia i udokumentowania, że autoklawy STATIM spełniają wymagania normy EN13060, niezależne laboratorium przeprowadziło rygorystyczne badania urządzenia, co potwierdza załączony certyfikat.
- Badanie próżni dynamicznej w komorze
- Pusta komora
- Zwarty wsad w pojedynczym opakowaniu
- Suszenie zwartego wsadu w pojedynczym opakowaniu
- Wsad wydrążony
- Test Bowie-Dick
- Badania dodatkowe / wskaźnik biologiczny

FAKTY

Autoklawy STATIM: 2000S/2000 G4, 5000S/5000 G4 są preferowane w gabinetach medycznych/stomatologicznych gdyż:

- Norma EN13060 nie wymaga ani nawet nie specyfikuje jako zalecenie w tej dziedzinie używania cykli klasy B do sterylizacji narzędzi lub końcówek z cienkimi kanalikami. Używanie autoklawu klasy S jest całkowicie odpowiednie.

- Norma EN13060 stanowi, że cykle klasy B są odpowiednie dla wsadów odpowiadających wsadom testowym opisanym w Normie. Nigdy nie udowodniono zgodności pomiędzy Przyrządem Testowym Procesu Helix (wsad testowy dla wsadów typu A) a rzeczywistymi urządzeniami o skomplikowanej wewnętrznej konstrukcji, takimi jak np. narzędzia stomatologiczne czy okulistyczne. Tymczasem sterylizacja w autoklawach STATIM była wielokrotnie badana z wykorzystaniem prawdziwych narzędzi, jak na przykład końcówki.

- Określenie „Szybka sterylizacja” zostało niedawno zmienione na „Sterylizacja parowa do natychmiastowego użycia”, co ogólnie odnosi się do obróbki wsadów nieopakowanych. Autoklawy STATIM zostały zwalidowane dla wsadów zarówno nieopakowanych jak i opakowanych.

- SciCan posiada wyniki wielu badań mikrobiologicznych na narzędziach i końcówkach stomatologicznych, zarówno opakowanych jak nieopakowanych – więcej niż którykolwiek inny producent sterylizatorów. Nasze dowody skuteczności bazują na prawdziwych urządzeniach a nie na modelach, takich jak Przyrząd Testowy Procesu Helix, który jest używany przez producentów sterylizatorów z cyklami klasy B.

- Autoklawy STATIM są w pełni zgodne z normą EN13060, co zostało potwierdzone przez niezależne instytucje.
- Suszenie we wszystkich modelach autoklawów STATIM zostało zwalidowane przy założeniu stosowania się do 3 prostych zasad:
- Autoklaw musi zostać zainstalowany zgodnie z instrukcją.
- Wsady opakowane powinny być ułożone zgodnie z instrukcją użytkownika i bez przeładowywania.
- Należy regularnie stosować środek STAT-DRI zgodnie z instrukcją użytkownika.

WYDAJNOŚĆ

Autoklawy STATIM 2000S/2000 G4, 5000S/5000 G4 są preferowane w gabinetach medycznych/stomatologicznych gdyż:
- Są najszybszymi autoklawami od momentu rozpoczęcia cyklu do uzyskania sterylności.
- Są uniwersalne: mogą efektywnie sterylizować wsady zarówno nieopakowane jak i opakowane.
- Zostały poddane najobszerniejszym badaniom mikrobiologicznym narzędzi i końcówek medycznych i stomatologicznych, co jest najlepszą walidacją efektywności sterylizacji.
- Są skonstruowane na bazie sprawdzonych i niezawodnych technologii.
- Są intuicyjne, łatwo się nimi posługiwać i je konserwować.
- Zajmują mało miejsca i w porównaniu do autoklawów komorowych udostępniają więcej powierzchni do pracy.

Podsumowując, autoklawy STATIM 2000S/2000 G4, 5000S/5000 G4 są idealne do sterylizacji, ponieważ są najszybsze na rynku, są zgodne z mającymi zastosowanie normami i zaleceniami, i zostały zwalidowane przy wykorzystaniu ostatecznego dowodu – testów mikrobiologicznych na najszerszej gamie rzeczywistych typowych narzędzi używanych w stomatologii i medycynie.
Photo

Post has attachment
DEZYNFEKCJA - miej ją na oku.

Hydrim C61 wd G4 to nowoczesne urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi.Myjnia, dzięki niewielkim gabarytom, zmieści się w praktycznie każdym gabinecie. Nowoczesne rozwiązania z zakresu ergonomii obsługi, jak również skuteczności mycia i dezynfekcji, stawiają te urządzenia w jednej linii z najlepszymi, z dostępnych na rynku.

Rewolucyjny system G4 do zarządzania pracą urządzenia oraz rejestracją cykli mycia i dezynfekcji, dwa ramiona myjące, prosty system wymiany płynu myjącego, szybkie cykle mycia, wyjątkowa energooszczędność, to tylko niektóre z cech tego wyjątkowego urządzenia.

Wykorzystując myjnie dezynfektory HYDRIM w gabinecie, klinice lub szpitalu możesz umieścić w ich wnętrzu narzędzia bezpośrednio po ich użyciu. Nie musisz ich wcześniej dezynfekować w specjalistycznych płynach.

Jaki jest Twój zysk z wykorzystania myjni HYDRIM?
• Nie wydajesz pieniędzy na kosztowne płyny do dezynfekcji,
• Nie masz kłopotu z utylizacją wykorzystanych, agresywnych substancji dezynfekujących,
• Narzędzia myte automatycznie są bez porównania lepiej oczyszczone oraz znacznie mniej zniszczone w stosunku do mycia ręcznego, co w wymierny sposób wpływa na przedłużenie czasu ich przydatności do użycia,
• Personel medyczny jest znacznie mniej narażony na zakażanie powstałe na skutek przypadkowych zranień podczas ręcznego mycia skażonych narzędzi, co oprócz wymiaru czysto ludzkiego ogranicza do minimum konieczność tworzenia dodatkowej dokumentacji opisującej każde zdarzenie jak również interwencji służb sanitarnych i kosztów ewentualnych odszkodowań,
• Posiadanie i systematyczne używanie myjni-dezynfektorów HYDRIM w sposób wymierny podnosi ogólny poziom higieny w każdejplacówce medycznej, co przekłada się również na zupełnie inne podejście służb sanitarnych do wszelkich zagadnień związanych z dezynfekcją.
• Używając myjni-dezynfektora HYDRIM gwarantujesz, że w Twojej placówce poziom dezynfekcji jest na absolutnie najwyższym poziomie.

Post has attachment
Metkownica 3-rzędowa Medical

Udokumentowanie przeprowadzonych procesów sterylizacji staje się wymogiem zapewniającym bezpieczeństwo zarówno pacjenta, gabinetu, szpitala i przychodni. Metkownica Medical jest przeznaczona do naklejania etykiet samoprzylepnych używanych do dokumentacji procesu sterylizacji.

Charakterystyka:
Stosowanie systemu etykietowania i archiwizacji zapewnia dostęp do pełnej informacji na temat każdego etapu procesu dezynfekcji i sterylizacji wyrobu medycznego. Ten prosty i kompletny system składa się z metkownic trzyrzędowych oraz specjalnych etykiet dwukrotnie przylepnych ze wskaźnikami STEAM, EO, FORM oraz PLAZMA. Metkownica alfanumeryczna umożliwia wydruk informacji w trzech wierszach po 12 znaków w każdym wierszu.
PhotoPhotoPhoto
29.10.2018
3 Photos - View album

Post has attachment
Przedstawiamy Państwu wyjątkową ofertę zestawów promocyjnych dla autoklawów i myjni SciCan.

Post has attachment
NASZE FREZARKI SĄ wykonane z najlepszych materiałów, gwarantujących długoletnią i bezproblemową pracę

BEZPIECZEŃSTWO i zdrowie Twoich klientów to sprawy priorytetowe dla firmy Saeshin

ZABIEGI PEDICURE wykonywane przy pomocy naszych frezarek, staną się szybkie i łatwe

CZYSTA PRZYJEMNOŚĆ tak pracę z naszymi narzędziami opisują cenione gabinety kosmetyczne.

OFERUJEMY SERWIS zarówno gwarancyjny, jak i pogwarancyjny. Nawet najlepsze jednostki potrzebują konserwacji.

Post has attachment
36 Kongres Europejskiego Towarzystwa Katarakty i Chirurgów Refrakcyjnych (ESCRS)

SciCan is located in Hall C, Booth No. C203
Photo

Post has attachment
OPTIM BLUE
Chusteczki OPTIM BLUE cechuje najwyższej jakości konstrukcja, z wyjątkowymi wzorem włókniny i jednolitym rozmiarem porów. Właściwości te zapewniają nas, że płyn dezynfekujący jest dokładnie i równomiernie rozprowadzony po powierzchni.

Wirusobójcze. Bakteriobójcze. Przeciwgruźlicze i grzybobójcze. Chusteczki dezynfekcyjne OPTIM®Blue zabijają zarazki na każdej powierzchni, ponad 10 razy szybciej niż inne dostępne na rynku środki do dezynfekcji. OPTIM®Blue czyszczą i dezynfekują dzięki przyspieszonemu nadtlenkowi wodoru (AHP®), który praktycznie nie ma żadnego zapachu. Ponadto, zawarty w chusteczkach składnik aktywny, łatwo ulega biodegradacji w wodzie i powietrzu po skończonej dezynfekcji. Chusteczki OPTIM®Blue są zatem, przyjazne środowisku, delikatne i bezpieczne w użytku. Tak naprawdę, tylko bakterie nie będą z nich zadowolone.
Photo

Post has attachment
FREZARKI SAESHIN już dostępne w naszej ofercie.

Saeshin to koreańska firma, która powstała w 1976 roku. Obecnie specjalizuje się ona w produkcji i eksporcie swoich produktów w 120 państwach na całym świecie.

Światowy lider w dziedzinie kontroli i weryfikacji - firma SGS - nadała naszemu producentowi frezarek następujące certyfikaty: ISO9001, 13485 oraz CE 0120. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, podkreślające znakomitą jakość prezentowanych produktów.

Saeshin to marka znana wszystkim profesjonalistom, a co najważniejsze odznaczona wieloma certyfikatami i nagrodami.

Powołaniem Saeshin jest szybka odpowiedź na potrzeby klientów, sprostanie wymogom jakości oraz nieustępujący rozwój nowych technologii.

http://www.frezarkidopaznokci.pl/
Photo

Post has attachment
OPTIM 33 TB - „zielona” dezynfekcja. Optymalna kontrola zakażeń.

Optim to wyjątkowy preparat do dezynfekcji - przyjazny dla środowiska naturalnego.
OPTIM 33 TB to środek do mycia i dezynfekcji powierzchni przeznaczony do produktów medycznych bezpieczny dla użytkownika i środowiska naturalnego, który został przygotowany zgodnie z formułą AHP (przyspieszone uwalnianie nadtlenku wodoru), która jest rewolucyjną i opatentowaną na świecie technologią dezynfekcji .
W odróżnieniu od innych środków dezynfekujących skład OPTIM 33TB nie jest oparty na fenolu, alkoholach, aldehydach, chloranach czy 4-rzędowych związkach amonowych. Jego aktywnym składnikiem jest nadtlenek wodoru w stężeniu jedynie 0.5%. AHP w połączeniu z niskim stężeniem nadtlenku wodoru, z innymi powszechnie używanymi i bezpiecznymi składnikami oraz formułą synergicznego połączenia dają wyjątkowe efekty. OPTIM 33TB to środek bakteriobójczy i myjący w jednym, pomagający zachować kontrolę nad infekcjami tam, gdzie jest stosowany.

Zalety chusteczek OPTIM 33TB:
1. Środek dezynfekujący i myjący w jednym.
Najważniejszym krokiem w procesie dekontaminacji jest właściwe mycie i czyszczenie. Dzięki synergicznemu połączeniu powszechnie stosowanych i bezpiecznych składników, OPTIM 33TB jest nie tylko skutecznym środkiem dezynfekującym, ale również wyjątkowym środkiem myjącym. Myje i dezynfekuje jednocześnie.
Lepsze efekty mycia to ważny element dezynfekcji.

2. Szerokie spektrum działania.
OPTIM 33TB posiada szerokie spektrum działania i posiada wszelkie wymagane certyfikaty. Ponad to, OPTIM nie wyparowuje tak szybko jak inne środki oparte na alkoholu. Połączenie krótkiego czasu, po którym następuje działanie, i faktu, że powierzchnia pozostaje mokra w ciągu zalecanego czasu dają pewność działania.

3. Bezpieczny.
OPTIM 33TB nie zawiera i nie wywołuje podrażnień oczu ani skóry ( zgodnie z kryteriami OECP). Nie należy do substancji łatwopalnych i jest pozbawiony zapachu. Oznacza bezpieczniejszy system kontroli infekcji dla ciebie, twojego personelu i pacjentów.

4. Ekologiczny.
OPTIM 33 TB jest nieszkodliwy dla środowiska, ponieważ AHP jest substancją biodegradowalną.

Chusteczki OPTIM 33TB:
• dają pewność, że płyn pozostał na powierzchni, a nie wewnątrz chusteczki;
• chusteczki pozostają mokre i nie wysychają;
• są trwałe, mocne i nie pozostawiają włókien;
• czyszczą i dezynfekują duże powierzchnie przy niewielkim ich zużyciu;
• zapewniają ekonomiczne wykorzystanie.

Skład chusteczek OPTIM 33TB:
100 g preparatu zawiera substancje czynne - 1,5 g nadtlenku wodoru (H2O2).

OPTIM 33TB - Skuteczność mikrobiologiczna:
• Działanie wirusobójcze - Poliovirus typu 1, Adenovirus typu 5, Bovine Parvovirus – 1 minuta
• Działanie bakteriobójcze - Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudonomas aeruginosa – 1 minuta
• Działanie prątkobójcze - M. avium – 1 minuta
• Działanie prątkobójcze - M. terrae – 5 minut
• Działanie grzybobójcze - Candida albicans – 15 minut
Photo
Wait while more posts are being loaded